REKLĀMA

Lai ievietotu reklāmu žurnālā BILANCE, sazinieties ar Reklāmas nodaļu:
tālr.67606110, fakss 67606120, e–pasts: reklama@lid.lv

BILANCE ir tirgus līderis līdzīgu izdevumu vidū – gan tirāžas, gan lasītāju skaita ziņā. Tajā tiek publicēti pazīstamu un kompetentu speciālistu – zvērinātu revidentu, Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku, nodokļu konsultantu  – skaidrojumi, komentāri un padomi, kā labāk rīkoties strauji mainīgajā likumdošanas un normatīvo aktu vidē.

Pētījumi liecina, ka žurnālu regulāri lasa ne vien grāmatveži un finanšu speciālisti (~70% auditorjas), bet arī uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji, kurus saista BILANCĒ apskatītie temati.

Formāts: 210 x 297 mm, pilnkrāsu,  40. lpp.

Iznākšanas periodiskums: divas reizes mēnesī (jūnijā, jūlijā, augustā – reizi mēnesī).
8 reizes gadā žurnālam iznāk pielikums – A5 formāts, 16 lpp.

BILANCE. Reklāmas izcenojumi un iesniegšanas datumi 2018.gadā