REKLĀMA

Lai ievietotu reklāmu žurnālā BILANCE un e-žurnālā e-BILANCE, un/vai mājaslapā, lūdzu, sazinieties ar reklāmas nodaļu:
tālr. 67606110, fakss 67606120, e–pasts: reklama@lid.lv.

BILANCE ir tirgus līderis līdzīgu izdevumu vidū – gan tirāžas, gan lasītāju skaita ziņā. Tajā tiek publicēti pazīstamu un kompetentu speciālistu – zvērinātu revidentu, Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku, nodokļu konsultantu  – skaidrojumi, komentāri un padomi, kā labāk rīkoties strauji mainīgajā likumdošanas un normatīvo aktu vidē.  Žurnālu regulāri lasa ne vien grāmatveži un finanšu speciālisti (~70% auditorijas), bet arī uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji, kurus saista BILANCĒ apskatītie temati.

Žurnāla formāts: A4 (210 x 297 mm), pilnkrāsu,  52. lpp. Iznākšanas periodiskums: reizi mēnesī.

Reklāmas iesniegšanas datumi un cenas 2019. gadam ŠEIT (*pdf)!

Reklāmas datumi un cenas Bilance 2019