REKLĀMA

Lai ievietotu reklāmu žurnālā BILANCE, E-BILANCE, un/vai mājaslapā/portālā, lūdzu, sazinieties ar reklāmas nodaļu.
Reklāmas nodaļas tālr.: 67606110, e–pasts: reklama@lid.lv

Žurnāla mērķauditorija: Žurnālu regulāri lasa ne vien grāmatveži un finanšu speciālisti (~70% auditorijas), bet arī uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji, kurus saista BILANCĒ apskatītie temati. BILANCE ir tirgus līderis līdzīgu izdevumu vidū – gan tirāžas, gan lasītāju skaita ziņā. Tajā tiek publicēti pazīstamu un kompetentu speciālistu – zvērinātu revidentu, Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku, nodokļu konsultantu – skaidrojumi, komentāri un padomi, kā labāk rīkoties strauji mainīgajā likumdošanas un normatīvo aktu vidē.

Žurnāla formāti: A4 (210 x 297 mm), pilnkrāsu,  52. lpp., vai E-žurnāls portālā BilancePLZ

Iznākšanas periodiskums: reizi mēnesī.

Žurnālu un E-žurnālu saņem abonenti, drukāto žurnālu var iegādāties mazumtirdzniecībā.

 

Reklāmas iesniegšanas datumi un cenas 2023. gadam

LEJUPIELĀDĒT (*pdf)