Nr.9 (381) maijs, 2016

Viena no problemātiskākajām grāmatvežu redzeslokā esošām tēmām ir saistīta ar nodokļu aspektiem, kas attiecas uz fizisko personu nodarbinātību ārvalstīs vai ārvalstnieku nodarbināšanu Latvijā. Šoreiz par to stāsta DIĀNA KĻUŠKINA rakstā “Ienākums par darbu ārvalstīs un ārvalstnieku ienākumu par darbu un pienākumu pildīšanu Latvijā”. Jautājums ir sarežģīts sakarā ar to, ka vienlaikus skar abus algas nodokļus (IIN un VSAOI), gan arī tas fakts, ka ārvalstis ir gan ES valstis, gan arī tās, kas pastāv ārpus Eiropas Savienības. Nodarbinot fizisko personu citā valstī ir svarīgi noskaidrot, vai starp valstīm ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija, kā arī sakarā ar kādu darbību ir gūts ienākums?

Par PVN piemērošanu pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, veltīts INAS SPRIDZĀNES raksts, kas skaidro normas, kas noteiktas ES Padomes Īstenošanas regulā Nr.1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu Nr.282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Papildus minētajai regulai ir sagatavots arī ES Komisijas skaidrojums par regulas normu piemērošanu. Skaidrojumā uzsvērts, ka nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijām PVN piemērošanā pakalpojumiem, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu, ir jāņem vērā tikai PVN direktīvas, regulas un tās piemērošanas skaidrojumi un gadījumā, ja regulas normu piemērošanas gaitā tiek konstatēta dubultā nodokļa aplikšana vai nodokļa nepiemērošana, dalībvalstīm ir jāgriežas ES Komisijas PVN komitejā ar šīm problēmām.

Ar starptautisko finanšu pārskatu standartiem (SFPS) turpina mūs iepazīstināt JUSTĪNA SOFIJA JAUNZEMA. Informācija gana noderīga, jo tā ir nepieciešama ne vien lieliem uzņēmumiem, bet vienam-otram mazākam arī. Par cik Latvijas grāmatvedības standarti zaudēja savu spēku, šī informācija būs gana noderīga praktizējošiem grāmatvežiem.

Nav noslēpums, ka Latvijā nav neviena metodiskā materiāla, kas nāktu palīgā algas grāmatvežiem. Nav arī solīts, ka tāds būs. Līdz ar to grāmatvežiem jāiztiek ar saviem spēkiem – viens otram skaidrojot, kas un kā ir jādara. Darba attiecību un darba samaksas aprēķinu pretrunām pieskārās MAIJA ALEKSEJEVA rakstā “Kad jāatgriežas darbā pēc atvaļinājuma?”

Ar iepriekšējo rakstu sasaucās MAIJAS GREBENKO materiāls: atbildes uz klausītāju semināros uzdotajiem jautājumiem. Arvien turpinām dzīvot pēc principa: slīkstošo problēmas ir viņu pašu roku darbs! Diemžēl neeksistē normatīvais akts ar nosaukumu: “Šādi darīt ir pareizi!”. Tātad glābjamies, kā kurš prot!

Šobrīd jādomā, ka lielākais nodokļu maksātāju skaits jau ir iesnieguši VID savus gada pārskatus un nodokļu deklarācijas. Tomēr grāmatvežu saitos arvien turpinās diskusijas par grāmatojumiem un lēmumiem. Šoreiz Bilancē ir neliels raksts par uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas daļu, no kuras skaitļiem izriet šā nodokļa avansa maksājumu aprēķins līdz 2016. gada beigām un 2017. gada sākuma mēnešiem. Vienlaikus analizēta UIN avansa maksājumu veidlapas saturs. Nākamajā žurnāla numurā šo tēmu turpināsim, jo grāmatvežu vidū pastāv dažādi viedokļi par piespiedu kārtā maksājamā nodokļa 50 eiro apmērā iegrāmatošanu. Mēģināsim to paveikt dažādos veidos.

Žurnāla beigās, kā parasti, grāmatvežu darbības secība un termiņi, iesniedzot pārskatus un veicot nodokļu nomaksu, kaā arī piedāvāti semināri par dažādām tēmām.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi 2016.gada maijā.