Nr.9 (357), MAIJS, 2015

Ilgtermiņā realizējamu projektu uzskaite praksē – II.
Projektu budžetēšana celtniecības un citu nozaru uzņēmumos, kuros tiek realizēti ilgtermiņa līgumi
Iepriekšējā rakstā raksta autore izskatīja soļus, lai būvniecības, informācijas sistēmu izstrādes vai tiem uzņēmumiem, kuros tiek realizēti ilgtermiņa līgumi, projektu uzskaite un ieņēmumu/izdevumu atzīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 7. nodaļu būtu patīkams un atrisināms uzdevums. Uzņēmēja un finanšu konsultante SANITA VĪBA žurnālā BILANCE turpina skaidrojumu, kas lieti noderēs ne tikai grāmatvežiem vien, bet noteikti arī uzņēmumu vadītājiem. Parādiet šo rakstu arī viņiem, lai izlasa! Projektu uzskaite ir ķepīga lieta, bet mēs jums palīdzam, lai tas tā nebūtu.

E-dokumentu lietošanas kārtības un iespēju novitātes.
2015. gadā veiktie grozījumi Elektronisko dokumentu likumā atceļ jomu ierobežojumus, un 2014. gada direktīva 2014/55/ES par vienota e-rēķina standarta izstrādi
Kopš e-laikmeta pirmsākumiem Latvijas valsts par virsmērķi ir turējusi e-formāta (elektroniskā paraksta, elektronisko dokumentu u.tml.) plašākas lietošanas veicināšanu. Plāns 2014.-2015. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014. gada 28. novembra rīkojumu Nr. 694 „Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2014. – 2015. gadam) paredz cita starpā vairāk e-pakalpojumu, vairāk e-reģistrāciju, līdz ar to – administratīvo procedūru vienkāršošanu, izmaksu un administratīvā sloga samazinājumu. Par jaunāko e-dokumentu lietošanā šogad žurnālam BILANCE raksta zvērināta advokāte zvērinātu advokātu birojā AmberLawELĪNA GIRNE.

Jaunie Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumi beidzot ir pieņemti.
MUN likuma grozījumi 2015. gadā atstāj spēkā veco, 9% likmi, bet attīstība no 2016. gada vēl prāvā miglā tīta…
23. aprīlī Saeima 3. (galīgajā) lasījumā pieņēma grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Šie grozījumi paredz, ka arī 2015. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme būs 9% apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro. Minētais regulējums attiecībā uz 2015. gadu ir noteikts jaunajā likuma 6. panta 1.1 daļā, kas paredz, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro par darbības pirmo, otro un trešo taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas ir 9%. Savukārt likuma pārejas noteikumu 13. punkts paredz, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz 2014. gada 31. decembrim, šā likuma 6. panta 1.1 daļā noteiktais trīs gadu termiņš tiek uzskaitīts, sākot no 2015. gada 1. janvāra. Jauno grozījumu skaidrojums šajā žurnāla Bilances Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktores ASTRAS KAĻĀNES rakstā.

Eiropas Savienības tiesas spriedumi un prejudiciālie  nolēmumi PVN lietās.
Kas jāzina un var noderēt mūsu grāmatvežiem, finansistiem un nodokļu speciālistiem par ES tiesā lemto
Lasot Valsts ieņēmumu dienesta uzziņas un nodokļu ekspertu sagatavotus iesniegumus VID lēmumu pārsūdzībai vai iesniegumus tiesām, bieži nākas redzēt atsauces uz dažādām Eiropas Savienības tiesas spriedumiem un prejudiciālajiem nolēmumiem. Šādu lietu īpaši daudz ir muitas, akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā, kur dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu maksātāji tiesājas ar savas valsts nodokļu administracijām. Eiropas Savienības tiesu, kuras mītne atrodas Luksemburgā, veido trīs tiesas: Tiesa, Vispārējā tiesa (izveidota 1988. gadā) un Civildienesta tiesa (izveidota 2004. gadā). Kopš Tiesas izveides trīs tiesas ir taisījušas apmēram 28 000 spriedumu.
SIA Leinonen Latvia nodokļu konsultante (nodokļu konsultanta sertifikāts Nr. 36) INA SPRIDZĀNE žurnālā BILANCE piedāvā lasītājiem nozīmīgāko un iespējami noderīgāko nolēmumu apskatu, jo nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijai svarīgi būt informētiem par tiem, jo nereti dalībvalstu tiesu spriedumi nodokļu lietās ir atšķirīgi.

Profesijas, kurās jāmācās visu mūžu
Kādā stāvoklī ir mūžiglītība Latvijā un kas mums katram šeit darāms – par to žurnāls Bilance organizēja diskusiju. To, ka pilnīgot zināšanas ir svarīgi, izdevniecība Lietišķās informācijas dienests ir sapratusi vienmēr – jaunas informācijas un kompetences nozīmi. Esam centušies to pastāvīgi vairot. Teju gadus trīs visu, kas saistīts ar izglītošanos, jums piedāvājam ar zīmolu BILANCES AKADĒMIJA. Bilances Akadēmija ir Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta pieaugušo neformālās izglītības iestāde. Arī tas liecina, ka lietai pieejam nopietni un ka šeit rodama kvalitāte un kompetence. Bet kā ir Latvijā, kā pie mums – mūsu iestādē, mūsu uzņēmumā, kurp ejam un kurp būtu jāiet?
Uz diskusiju esam aicinājuši Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ināru Pētersoni, Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļa vadītāju Iritu Lukšo, AS Latvijas valsts meži valdes locekli, viceprezidentu Gintu Bumbieri, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāju, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķi Andu Ziemeli, personālvadības uzņēmuma Eiropersonāls īpašnieci un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Personāla direktori Artu Birumu, Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni un Bilances Akadēmijas direktori, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests īpašnieci Aivu Vīksnu.
Diskusiju vada žurnāla Bilance galvenais redaktors Guntis Rozenbergs un žurnāla redaktore, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, profesore Vita Zariņa.

Numurā:
* Komandējumi un darba braucieni – izdevumu atlīdzība. Atbildes uz žurnāla BILANCE sagatavojis nodokļu konsultants JEVGĒNIJS BESPAĻKO.

* Karstās ziņas, kas ir visaktuālākās grāmatvežiem patlaban maijā, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.

* BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi maijā.