Nr.9 (333), MAIJS, 2014

Nekustamais īpašums un PVN
Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir visplašāk regulēta pievienotās vērtības nodokļa piemērošana darījumos ar nekustamiem īpašumiem. Ir ļoti svarīgi pareizi piemērot minētās PVN likuma normas, jo kļūdas šajā gadījumā nodokļu maksātājam var izmaksāt ļoti dārgi. Jāatzīst, ka nodokļu maksātājiem darbu apgrūtina ne tikai plašs un gana sarežģīts regulējums, bet arī atsevišķos gadījumos tāda trūkums un arī plašas esošo normu interpretācijas iespējas. Sertificēta nodokļu konsultante, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja ŅINA PODVINSKA žurnālā BILANCE aplūko PVN piemērošanas nekustamajam īpašumam aspektus, tostarp īpašuma kvalifikāciju, aplikšanu ar nodokli, priekšnodokļa atskaitīšanu un korekcijas un citus problemātiskākus jautājumus.

2013. gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas piemērs
2. jūnijs ir pēdējā diena, kad iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par 2013. gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Lai viņiem un visiem citiem sniegtu palīdzīgu roku, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore INESE BĒRZIŅA ar piemēriem un konkrētiem ierakstiem deklarācijas ailēs izskaidro visu no A līdz Z. Deklarācija ir jāiesniedz obligāti, ja nodokļa maksātājs ir saimnieciskās darbības veicējs, guvis ienākumus ārvalstīs, guvis apliekamus ienākumus no fiziskajām personām vai guvis neapliekamu ienākumu no personīgās mantas pārdošanas.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
Par praktiskajām niansēm gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā iepazīstina Inese Bērziņa savā rakstā, savukārt Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore MARIJA RADZJUŠONOKA atgādina un izskaidro ērtāko iespēju, kā jebkurā diennakts laikā var iesniegt gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, nestāvot garās rindās un pat neizejot no mājām. Šajā žurnāla BILANCE rakstā rodami praktiski un uzskatāmi piemēri deklarācijas aizpildīšanai EDS.

Administratīvā sloga samazināšana – mīti un realitāte
Pēdējā laikā, kur vien pagriezies, atskan maģiskie vārdi „administratīvā sloga samazināšana”. Vienalga, kas tiek darīts, bet gan ministrijas, gan Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaļi paziņo, ka tā rezultātā administratīvais slogs uzņēmējiem samazināsies un uzņēmēji tagad varēs dusēt saldi bez sloga spaidiem. Diemžēl ne vieni, ne otri tā arī nesaprot vai arī izliekas nesaprotam, ko gan tas īsti nozīmē. Varbūt domā, ka jebkuras izmaiņas likumdošanā var ietērpt „maģiskajos” vārdos un uzņēmēji laimē sitīs plaukstas, metīs kūleņus un skaļi sauks: ak, kā mūs tagad ciena un atslogo? Lasot pēdējo nedēļu izmaiņas, kas mūsu administratīvo slogu dikti samazinās, rodas pilnīgi pretējs priekšstats. Un sevišķi šoreiz izceļas Labklājības ministrija ar savām aktivitātēm. ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe ANDA ZIEMELE žurnālā BILANCE raksta, kāda ir patiesība par grāmatvežu darba slogu.

Biežāk pieļautās kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā
PricewaterhouseCoopers nodokļu konsultante IVONNA BALODE un PricewaterhouseCoopers nodokļu un juridisko projektu vadītāja AGATE ZĪVERTE žurnālā BILANCE aplūko biežāk pieļautās kļūdas, sagatavojot uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinu: saistībā ar zaudētajiem parādiem, atskaitāmo procentu aprēķinu, nodokļu atlaižu piemērošanu par ārvalstīs samaksāto nodokli, uzkrājumu kustību, nodokļu nolietojuma aprēķinu un ziedojumiem.

Kāda būs minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas kārtība 2015. gadā? Grāmatvedības konsultantes MAIJAS GREBENKO problēmraksts.

Akcīzes preču uzraudzības pastiprināšana, licencēšanas stingrības vairošana un administratīvā sloga mazināšana.
Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes pārvaldes Informācijas koordinācijas daļas vadītāja BAIBA ŠMITE izskaidro jaunos grozījumus MK noteikumos Nr. 662, kas ir spēkā no 1. aprīļa, daļai normu – no 1. jūnija.

Grāmatveža pareizā izvēle mazam uzņēmumam.
Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas valdes priekšsēdētāja, SIA LF eksperts īpašniece, valdes locekle ILZE PALMBAHA izskaidro, kā izvēlēties un kādu grāmatvedi savam uzņēmumam.