Nr.8 (464) AUGUSTS 2020

NUMURA TĒMA

Anda Ziemele: Darbs un prasmes digitālajā laikmetā.  Turpinājums

GRĀMATVEDĪBA

Nadežda Korobčenko: Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Linda Puriņa: Vieglais auto pašnodarbinātā – PVN maksātāja – grāmatvedībā

NODOKĻI

Inguna Leibus: Mazā biznesa atbalstam jāsaglabā atviegloti nodokļu režīmi

Oskars Springis: Preču un pakalpojumu iegāde no Apvienotās Karalistes.  PVN deklarācijas aizpildīšana

Maija Grebenko: Atskaites par nodokļiem no fiziskām personām izmaksātajiem ienākumiem būs loģiskākas

ATTĪSTĪBA

Laila Kelmere: Darbinieka prasījums, tā sagatavošana darba devēja  maksātnespējas gadījumā

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

  • Procenti, par kuriem būtu jāmaksā UIN
  • Pārdod pamatlīdzekli, kas bija ieguldīts pamatkapitālā
  • Par «vecajiem» parādiem
  • Atlaišanas pabalsts pēc dīkstāves perioda
  • Dienas nauda samazinātā apmērā
  • Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija
  • Šaubīgais debitors, kuram izveidots uzkrājums
  • Šaubīgais debitors, kuram nav izveidots uzkrājums
  • Vaučers kā kompensācija

Oskars Springis: Vai var likvidēt uzņēmumu ar parādiem?

NODERĪGI

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: Kas jāzina, ja strādā Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Finanšu ministrija: Sodi par administratīvajiem pārkāpumiem nodokļu un grāmatvedības uzskaites jomā no 1. jūlija

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi augustā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ , saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

 
ABONĒT BILANCI

BILANCES E-ARHĪVS

E-ŽURNĀLS ABINENTIEM