Nr.8 (428) aprīlis 2018

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu sabiedrībām ir pienākums novērtēt un apstiprināt savu spēju turpināt saimniecisko darbību vismaz nākamajam gadam. Tādēļ sastādot gada pārskatu par 2017. gadu, jāņem vērā minētā likuma nosacījumi, ka finanšu pārskats ir jāsagatavo, ievērojot darbības turpināšanas principu. Kā pareizi novērtēt sabiedrības spēju nodrošināt darbību arī turpmāk un izpildīt normatīvo aktu prasības? Eksistē metodes finansiālās stabilitātes noteikšanai, ir vairākas grāmatas, publikācijas, kurās piedāvātas dažādas metodikas: finanšu analīzes rādītāju izvērtēšana, nozares rādītāju salīdzināšana, “zelta likumu” ievērošana u.c. Neiedziļināšanās atbilstošu metožu piemērošanā konkrēti savam uzņēmumam un vispārīgo normu traktēšanā var novest pie nelabvēlīgām sekām nākotnē – par to stāsta JŪLIJA LIODORAVA un IRINA VORONOVA.
No katra gada 1. marta Latvijas fiziskajām personām ir iespēja iesniegt savu ieņēmumu deklarācijas un precizēt iepriekšējā gadā nomaksāto ienākuma nodokli, tādējādi atgūstot (biežāk) daļu no IIN – atgādina ANDA ZIEMELE. Deklarācijas iesniegšana ir gaužām vienkarša, tādēļ autore brīdina ka ir jāpierod pie apziņas, ka EDS bija, ir un būs tieši cilvēka, nevis uzņēmuma grāmatveža pienākums un iespēja, ka tikai katrs pats ir atbildīgs par datu atbilstību EDS (ziņas par EANG, apgādājamiem, attaisnotajiem izdevumiem u.tml.). Beidzot vismaz kaut kādā mērā mēs līdzināmies Eiropai un Amerikai, ko liela daļa cilvēku piesauc kā etalonu – katrs pats seko līdzi saviem gada ienākumiem un katru gadu iesniedz IIN gada deklarāciju.
INGA LIPŠĀNE turpina pievērst lasītāju uzmanību tam, ka MK noteikumos Nr. 775 ir sniegtas īsas vadlīnijas par to, kā tiek atzīti ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. Tādēļ stāsts turpinās. Latvija pieaug uzņēmumu skaits, kam būs nepieciešama plašāka informācija par to, kā atzīstami ieņēmumi no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes. Rakstā īpaši aplūkoti ieņēmumi no būvlīgumiem. Šie skaidrojumi ir brīnišķīgs materiāls padziļinātai sevis izglītošanai – starptautisko standartu (SFPS 15) apguvei.
Sakarā ar grāmatvedības uzskaiti DzĪB un DzĪKS ir saņemti vairāki jautājumi.
JŪLIJA LOSEVA tos apvienoja pēc tematiem un skaidrības labad tie ir mazliet rediģēti. Jautājumos viens un tas pats jēdziens tiek nosaukts dažādi: remontu fonds, uzkrājumi remontiem, remontu maksājumi u.tml. Atbildes sniegtas, balstoties uz DzĪB uzskaites piemēra, jo arī DzĪKS uzskaitē tas notiek analoģiski.
Sadaļā „Jautājumi un atbildes”
MAIJA GREBENKO sniedz praktiskās dabas skaidrojumus uz lasītāju jautājumiem. Nodokļu reformas līkloči vēl nav izpetīti. Arī „vecās” normas dažreiz sagāda grūtības.
Un vēl šajā numurā:

  • kas ir sociālais uzņēmums;

  • kārtība, kādā skaidru naudu izņem no juridiskās personas

  • par budžeta iestādes gada pārskata sagatavošanu

  • kas ir čaulas kompānijas un kāpēc ar tām nav jasadarbojas…