Nr.8 (356), APRĪlIS, 2015

Vai Damokla zobens pār valdes locekļiem?
Pazīmes, kurām iestājoties valdes locekļiem jāatlīdzina juridiskas personas nokavētie un nesamaksātie nodokļi
Nu jau vairāk nekā trīs mēnešus, tas ir, no 2015. gada 1. janvāra, ir spēkā likuma „Par nodokļiem un nodevām” regulējums, kas dod Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt atbildīgajiem valdes locekļiem atlīdzināt juridiskas personas nokavētos nodokļu maksājumus

Jaunais regulējums gan tā tapšanas laikā, gan kopš spēkā stāšanās ir guvis plašu rezonansi sabiedrībā. Priecē tas, ka sākotnēji absolūti negatīvā reakcija vairs nav tik viendabīga un kategoriska – rūpīgāk iepazīstoties ar likuma redakciju, VID un Finanšu ministrijas (FM) sniegtajiem skaidrojumiem, ir jāatzīst, ka godprātīgam nodokļu maksātājam satraukumam nav pamata. Normas tapšanas laikā VID apsolīja uzņēmēju intereses pārstāvošajām sabiedriskajām organizācijām neuzsākt normas piemērošanu, kamēr nebūs izstrādāta un ar minētajām organizācijām izdiskutēta jauno normu piemērošanas iekšējā kārtība. Savu solījumu VID ir turējis, normu piemērošana nav uzsākta, iekšējās kārtības projekts ir izstrādāts, prezentēts uzņēmēju intereses pārstāvošajām sabiedriskajām organizācijām, un diskusija par kārtības projektu virzās nobeiguma fāzē. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece SANTA GARANČA brīdi pirms normas praktiskas piemērošanas uzsākšanas rakstā BILANCĒ akcentē šā regulējuma svarīgākos aspektus un mēģina kliedēt profesionāļu nodokļu jomā bažas par šā regulējuma piemērošanu. Rakstā cita starpā skaidrots, ka lēmuma par riska personas statusa noteikšanu pieņemšana attiecībā uz valdes locekli ir drošs rādītājs, ka akts par piedziņas neiespējamību attiecībā uz konkrēto nodokļu maksātāju ir sastādīts.

E-rēķins un e-grāmatvedība
Par attaisnojuma dokumentiem der arī neparakstīti, elektroniski saņemti rēķini
Attīstoties dokumentu sagatavošanas iespējām un likumdošanas izmaiņām Latvijā, rēķinus varam saņemt dažādos formātos, tai skaitā arī bez pašrocīga paraksta. Arvien vairāk medijos var lasīt par e-rēķiniem, elektroniskajiem, elektroniski sagatavotajiem un elektroniski parakstītajiem rēķiniem. Zvērināts revidents, sertificēts nodokļu konsultants, SIA LF Eksperts valdes loceklis KASPARS RUTKIS rakstā žurnālā BILANCE izskaidro galveno par tiem un vai tie var kalpot par attaisnojuma dokumentiem grāmatvedībā.

Zemnieka saimniecības īpašnieka mantas izmantošana saimnieciskajā darbībā
Kā grāmatvedībā atspoguļot z/s īpašniekam piederošu tehniku, ēku vai zemes gabalu
Laika gaitā – jau kopš zemnieku saimniecības saskaņā ar patlaban spēkā esošo likumu tiek dibinātas – ir radusies situācija, ka lielā daļā zemnieku saimniecību atsevišķi īpašuma objekti (gan kustamā, gan nekustamā manta) juridiski ir reģistrēti nevis kā zemnieku saimniecības, bet gan kā saimniecības īpašnieka īpašums. Tāpēc gan īpašniekiem, gan grāmatvežiem bieži rodas jautājumi par to, kā pamatot un kā grāmatvedībā atspoguļot īpašniekam piederošās mantas (piemēram, zemes gabalu, ēku, tehnikas) izmantošanu uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. To rakstā BILANCĒ skaidro SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja LINDA PURIŅA.

PVN piemērošana preču transporta pakalpojumiem
Nepieciešamība noteikt pakalpojuma saņēmēja statusu un pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana, ja darījums neatbilst ES transporta pazīmēm
Līdzīgi kā daudziem citiem pakalpojumiem, arī preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vietu nosaka atkarībā no tā, vai pakalpojuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs. Kā zināms, arī fiziska persona var būt saimnieciskās darbības veicēja, tāpēc pakalpojuma saņēmēja statusa noteikšanai ir izmantojamas pazīmes, kas noteiktas Padomes īstenošanas regulā Nr. 282/2011.
Saskaņā ar regulu pakalpojuma sniedzējs var uzskatīt, ka pakalpojuma saņēmējs, kas veic saimniecisko darbību ES teritorijā, NAV nodokļa maksātājs, ja sniedzējs var apliecināt, ka pakalpojuma saņēmējs viņam nav paziņojis savu individuālo PVN identifikācijas numuru. SIA Leinonen Latvia nodokļu konsultante INA SPRIDZĀNE (nodokļu konsultanta sertifikāts Nr. 36) žurnālā BILANCE skaidro PVN piemērošanas īpatnības attiecībā uz transporta pakalpojumiem.

Ēnu ekonomika un Latvijas valsts…
Kādus soļus valsts sper un kādus pasākumus vēl plāno īstenot ēnu ekonomikas ierobežošanai
Nodokļos samaksātā summa jau šodien tiek izmantota mūsu labā – drošība, palīdzība neparedzētos gadījumos, investīcijas nākotnes attīstībā. Ja daži no mums uzskata, ka nav tik spējīgi, lai līdzdarbotos ar savu godīgo pienesuma daļu publisko pakalpojumu finansēšanā, ciešam mēs visi – naudas nepietiek un pakalpojumu kvalitāte krīt. Ēnu ekonomika ir sistemātiski pieļautu kļūdainu ikdienas lēmumu par labu indivīda īstermiņa labumam sekas, kas atstāj postošu ietekmi uz sabiedrību kopumā šodien un nākotnē. Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktore, ekonomiskās attīstības sociālo zinātņu maģistre (Glāzgovas universitāte Skotijā) DACE AVOTIŅA rakstā žurnālā BILANCE skaidro, kā valsts, tostarp izpildvara deldē un deldēs ēnu ekonomiku Latvijā.

Numurā:
Jaunās kadastrālās vērtības. Izmaiņas, kas stāsies spēkā no 2016. gada 1. janvāra. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors GATIS KALNIŅŠ žurnālā BILANCE izskaidro galveno par kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai 2016. gadam.
Grāmatveža kalendārs 2015. gada maijam. LRGA sertificēta grāmatvede, SIA DATE V valdes locekle, LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle ŅINA VASIĻEVSKA atgādina nodokļu samaksas un atskaišu iesniegšanas termiņus maijā.
Karstās ziņas, kas ir visaktuālākās grāmatvežiem patlaban aprīlī, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi aprīlī