Nr.8 (332), APRĪLIS, 2014

Kāda ir grāmatvedības uzskaites kvalitāte Latvijā un kā to uzlabot.
Pēdējo mēnešu laikā daudz ticis diskutēts par tā saukto jauno Grāmatvedības direktīvu – pēc kādiem kritērijiem nākotnē klasificēsim mazus, lielus un vidējus uzņēmumus, kam vajadzētu un kam nevajadzētu sagatavot gada pārskatus, kā mazināt ar finanšu ziņošanu saistīto „administratīvo slogu” uzņēmējam utt. Bijis daudz emociju un diametrāli pretēju viedokļu. Bet kādi ārvalstu investora acīs mēs izskatāmies šodien? Ko no mums sagaida Latvijas ekonomikā investēt nolēmis aizrobežu biznesmenis, kuram svešas mūsu iekšējās cīņas par finanšu uzskaites sistēmas līdz šim radikālākajām pārmaiņām? Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle dr.oec. IEVA LIEPIŅA vērš BILANCES lasītāju uzmanību vērš uz nebūšanām grāmatvedības likumdošanā, kas iespaido grāmatveža darba kvalitāti.

Biežāk pieļautās kļūdas Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā. 
Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) aprēķins ietver dažādu korekciju veikšanu apliekamajam ienākumam. Uzņēmumi ne vienmēr pareizi veic korekciju aprēķinu vai arī piemēro nepareizu interpretāciju. Dažas no biežākajām kļūdām ir saistītas ar zaudētajiem parādiem, atskaitāmo procentu aprēķinu, nodokļu atlaižu piemērošanu, uzkrājumu kustību, nodokļu nolietojumu, maksājumiem nerezidentiem, reklāmas un reprezentācijas izdevumiem, nosacītie kredītprocenti, ziedojumiem u.c. PricewaterhouseCoopers nodokļu konsultante IVONNA BALODE rakstā BILANCĒ apkopojusi vairākas no biežāk pieļautajām kļūdām, sagatavojot UIN deklarāciju.

Pārskata periodā atklāto iepriekšējo periodu grāmatvedības kļūdu labošana.
Iepriekšējo periodu kļūdas ir finanšu pārskatā neuzrādīta vai kļūdaini uzrādīta informācija vienā vai vairākos iepriekšējos periodos, kuras tiek atklātas, sagatavojot kārtējo gada pārskatu. Netīšas darbības kļūdas var būt matemātiskas, neuzmanības, grāmatvedības politikas kļūdas vai kļūdaina faktu interpretācija. Pārskata periodā var tikt atklātas arī iepriekšējos periodu kļūdas, kas radušās krāpnieciskas darbības rezultātā. SIA Gaidas Kalniņas audits valdes locekle, zvērināta revidente, ekonomikas doktore GAIDA KALNIŅA žurnālā BILANCE ar piemēriem skaidro svarīgāko par labošanu.

Kuram gan nepatīk saņemt dāvanu?!
Diezin vai kāds šodien var pateikt, vai atgriezīsies tie laiki, kad juridiska persona fiziskajai personai varēja kaut ko uzdāvināt bez īpaša nodokļu sloga. Laiki mainās, no „bedres” it kā esam ārā, svētki tuvojas… Un, ja tomēr notiks šis brīnums un dāvana (naudas, mantas, pakalpojuma vai dāvanu kartes izskatā) tiks pasniegta, kā būtu jārīkojas grāmatvedim? Par to BILANCĒ raksta praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle Maija Grebenko.

Kur meklējams ceļš uz tautas labklājību Latvijā?
Šis raksts tapis dienās, kad notikumi Ukrainā un kaimiņvalstī Krievijā uzturēja satraukumu arī Latvijā. Vietējie un lielvalstu politiķi neslēpa, ka tie var iespaidot plašāku reģionu — ne tikai divas sākotnēji iesaistītās valstis. Ja tā notiktu, šai rakstā vēstītajam vairs nebūtu nekādas nozīmes. Taču cilvēka dabā ir būt optimistam, tāpēc jācer, ka militārā spēka samērs pārliecinās un veselais saprāts uzvarēs, Latvijai nebūs atkal jāstāv kara krustcelēs un iedzīvotāji varēs turpināt grūto ceļu uz labklājību. Par šo ceļu BILANCĒ raksta akadēmiķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nozaru priekšsēdētāja, SIA Ekonomisko pētījumu centrs valdes locekle RAITA KARNĪTE. Autore cita starpā trāpīgi norāda, ka „tirgus un tautsaimniecības strukturālās reformas ir Latvijas attīstības pamats. Ja reformas nenotiek pašas no sevis (23 gadu pieredze liecina, ka tās negrib notikt pašas no sevis), tās jārosina, īstenojot valsts intereses ar ekonomiskās politikas instrumentiem. Būtu taču pēdējais laiks saprast, ka politika, kas vairāk nekā 20 gadu laikā nav attaisnojusies, ir jāmaina, un tas jādara steidzami”.

Cik vērts ir mazvērtīgais kapitāls? Nemateriālās vērtības amplitūda.
Grāmatvedības konsultantes MAIJAS GREBENKO skaidrojoši raksti ar konkrētiem piemēriem.

Jums pienācis pasts!
Par komerciālu paziņojumu sūtīšanu e-pastā. Datu valsts inspekcijas vadītājas SIGNES PLŪMIŅAS raksts.

Draugos ar VID elektronisko pasauli.
Gada grāmatvede 2011, SIA Rimi Latvia galvenās grāmatvedes INESES STUNDAS raksts.