Nr. 7 (487) JŪLIJS 2022

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Septiņi gadi kā viena diena.
Esiet sveicināti, mīļie lasītāji un kolēģi! Šodien man ir kārtējā gadadiena, kalpojot jums. Pat neticas, cik nemanāmi aizritējuši veseli septiņi gadi un pienācis brīdis no jums šķirties, jo visam reiz pienāk beigas. Man bija labi un interesanti ar jums, biju pozitīvi motivēta censties jums palīdzēt ar padomu un ieteikumiem.

NODOKĻI

Oskars Springis: Darbinieki — nerezidenti un patvēruma meklētāji no Ukrainas.
Atbilstoši ES normatīvajam regulējumam Savienības pilsoņiem, lai ieceļotu, uzturētos un strādātu Latvijā, nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Savienības pilsonis var sākt darbu pēc darba līguma noslēgšanas. Savienības pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par trim mēnešiem nepārtraukti, ir jāreģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un jāsaņem reģistrācijas apliecība, taču šī reģistrācija nav nepieciešama līdz sešu mēnešu termiņam, ja Savienības pilsonis uzturas Latvijā ar mērķi atrast darbu.

Iveta Buliņa, Baiba Mistre: Darba samaksa un sociālās apdrošināšanas pabalsti Baltijas valstīs.
Baltijas valstīs regulāri tiek strādāts pie darba samaksu regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, kuru mērķis ir uzlabot nodokļu slogu darba ņēmējam un darba devējam, kā arī palielināt konkurētspēju valstu vidū. Katru gadu tiek ieviestas izmaiņas arī sociālās apdrošināšanas pabalstu normatīvajā bāzē. Tas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums gan valdības, gan iedzīvotāju vidū, tādēļ autores ir veikušas pētījumu par 2022. gada aktualitātēm un izvērtējušas Baltijas valstīs kopīgo un atšķirīgo darba samaksas aprēķinos, kā arī salīdzinājušas darbaspēka nodokļus un dažus sociālās apdrošināšanas pabalstus.

Inguna Leibus: Jauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem.
Grāmatvedības likuma spēkā stāšanās noteica nepieciešamību no jauna izstrādāt arī visus uz iepriekšējā likuma pamata izdotos MK noteikumus, ieskaitot tos, kas regulē iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju grāmatvedību.

Ilvija Ozoliņa: Pievienotās vērtības nodokļa īpašs piemērošanas režīms — «nodokļa apgrieztā maksāšana».
Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk — PVN likums) nosaka preču vai pakalpojumu kategorijas, kurām nodokļa piemērošana atšķiras no vispārējās kārtības, nosaucot to par īpašu nodokļa piemērošanas režīmu, t.i., apgrieztā PVN maksāšanas kārtība vai, kā sarunvalodā mēdz teikt, reversa darījumi.

Maija Grebenko: Kad par valdes locekļa nosacīto ienākumu nav jāmaksā nodokļi?
Vai par valdes locekli, kam nav noteikta atlīdzība, būtu jāmaksā nodokļi no minimālās algas, ja citā uzņēmumā viņš saņem lielu mēnešalgu, piemēram, 3000 eiro? Vai jāmaksā nodokļi, ja valdes loceklis atrodas bezalgas atvaļinājumā vai viņam iestājas darbnespēja tajā mēnesī, kad apgrozījums pārsniedz 2500 eiro? Tā mēdz būt, piemēram, kad saņemta nomas maksa par telpu, valdes loceklis tikai izraksta kārtējo rēķinu, kas prasa 10 minūtes.

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Par parādu atgūšanu no debitoriem ar trešo pušu palīdzību.
Debitori, debitori, debitori — viena no lietām, kas ir aktuāla visu laiku ikvienam uzņēmumam, ikvienai iestādei. Tradicionāli vislielākā grupa debitoru sastāvā ir pircēju un pasūtītāju parādi, kas veidojas, kad savu preci vai pakalpojumu pārdodam ar pēcapmaksas nosacījumiem.

Inese Helmane: Attaisnojuma dokumenti uzņēmuma grāmatvedībā.
2022. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Grāmatvedības likums un no tā izrietošie normatīvie akti, kuros noteiktas prasības attiecībā uz grāmatvedības normu piemērošanu, tai skaitā attaisnojuma dokumentu noformēšanu, lai izpildītu likumā noteikto pienākumu kārtot grāmatvedību. Valsts ieņēmumu dienesta seminārā «Grāmatvedības e–dokumentu aprite» tika pārrunāti jautājumi par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu elektronisko dokumentu (grāmatvedības attaisnojuma dokumentu un pavaddokumentu) noformēšanā un nosacījumiem, kas ir jāievēro minēto dokumentu elektroniskajā apritē.

FINANSES

Katrīna Linarte: Finanšu analīzes koeficientu izmantošana gada pārskata sastādīšanā.
Turpinot Bilances Nr. 6 (486), 2022. gada jūnijs) rakstu «2021. gada pārskata sastādīšanas ceļvedis», nedaudz jau vadības ziņojuma sadaļā pieskāros finanšu analīzes koeficientiem, šajā rakstā turpināsim šo tēmu. Apskatīsim biežāk izmantotos finanšu analīzes koeficientus un iepazīsim tos tuvāk.

ATTĪSTĪBA

Inese Helmane: Kas piemērotāks — darbs birojā vai attālināti?
Pēdējie pāris gadu, kas pavadīti Covid – 19 ietekmē, pasauli ir ļoti mainījuši. Daudzi uzņēmumi pandēmijas dēļ bija pilnībā pārgājuši uz attālināto darbu, tika ieviestas jaunas, modernas IT tehnoloģijas, lai varētu sazināties kaut vai no otras pasaules malas. Kā strādāt tagad? Izrādās, daudzi darbinieki labprāt turpinātu strādāt attālināti, taču uzņēmumu vadītāji vairāk apsver hibrīda modeļus vai grib pilnībā atjaunot klātienes darbu. Mūsdienās digitalizācija organizācijās ir ienākusi ļoti plaši. Primāri, protams, ir digitalizētas visas jomas, kas saistās ar organizācijas attīstību — ar dažādiem pārdošanas kanāliem, mārketingu u.c. Joma, kas saistās ar darbiniekiem un viņu vadību, ir diezgan sarežģīta, un digitalizāciju šajā jomā ieviest nav vienkārši. Tomēr nu ir pienācis brīdis, kad tam ir jāķeras klāt.

Inga Jefremova: Kā sagatavot labu projekta pieteikumu.
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju projektu konkursi ir lielisks veids, kā realizēt idejas. Lai piesaistītu ES fondu vai citu finanšu devēju finansējumu, ir jāsagatavo projekta pieteikums. Savukārt, lai sagatavotu labu projekta pieteikumu un veiksmīgi to ieviestu, jāievēro vairāki priekšnoteikumi. Vairāk par priekšnoteikumiem projekta pieteikuma sagatavošanā — šajā rakstā. Autore padomus balstīs uz personīgo pieredzi un kā piemērus minēs projektus, kuru tapšanā pati ir darbojusies.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Ziņojums par «garu» atvaļinājumu. Ziņošana par aizdevumu. Kā ziedojums ietekmē UIN? Valdes loceklis no Krievijas.

Ilvija Ozoliņa: Izdevumi un nodokļi par vieglo automašīnu

Oskars Springis: Ziņu nosūtīšana, ja EDS nestrādā. Vai drīkst uzteikt darba līgumu darbinieka darbnespējas gadījumā?

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri, e-semināri un kursi jūlijā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU

BILANCES E-ARHĪVS