Nr. 7 (475) JŪLIJS 2021

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Pirmais jūlijs ir klāt!

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš: Darba vieta — mājas. Kā uzņēmumiem pielāgoties attālinātā darba režīmam?

GRĀMATVEDĪBA

Vita Zariņa: Pašizmaksas kalkulācijas

Anda Ziemele: Pamatlīdzekļi: novērtēšana, nolietojums un atspoguļošana finanšu pārskatos

Inga Pumpure: Grāmatveža darbs viena pārskata gada ietvaros = grāmatvedības cikls

Laila Kelmere: Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē var gūt finansējumu grāmatvedības uzskaites attīstīšanai un pilnveidošanai budžeta iestādēs

NODOKĻI

Ilvija Ozoliņa: Valdes locekļa ienākumi — darba alga vai atlīdzība

Inese Helmane: E–komercijas sūtījumu muitošana

Inguna Leibus: Nepieciešamas izmaiņas MUN maksātājiem — darba devējiem

ATTĪSTĪBA

Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Vai jāreģistrē VID meža īpašnieku līgums ar mednieku biedrību par medību tiesību nodošanu?

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

  • Peļņas novirzīšana dividenžu izmaksai
  • Kurš drīkst piemērot autoru attaisnotos izdevumus?
  • Kad autoram jāpiemaksā 10% pensiju apdrošināšanai?
  • Kad jāveic VSAOI papildu maksājumi?
  • Autoratlīdzības saņēmējiem — cita deklarācija
  • Pārmaksātas sociālās iemaksas
  • Apmaksājamās atvaļinājuma dienas
  • Parāds likvidētajam (likvidējamam) uzņēmumam
  • Kam netiks rēķinātas minimālās iemaksas?

Ņina Podvinska: Nekustamā īpašuma izīrēšana/iznomāšana un PVN

NODERĪGI

Redakcija: Paziņojumā par fiziskajām personām (autoratlīdzības saņēmējām) izmaksātajām summām norādāmie kodi

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri un kursi jūlijā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU
BILANCES E-ARHĪVS
E-ŽURNĀLS ABONENTIEM