Nr.7 (379) aprīlis, 2016

Elektroniskās deklarēšanas sistēma nodrošina ātru, ērtu un mūsdienīgu nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam un informācijas pieejamību tiešsaistē bez obligātas nepieciešamības apmeklēt VID klientu apkalpošanas centru – par to šajā BILANCES numurā.
Raksta autore Iveta Bormane saka: lai gan dokumentu iesniegšana elektroniski mūsdienās ir ierasts process ne tikai VID, bet arī EDS lietotājiem, jautājumi par dokumentu iesniegšanas kārtību, EDS iespējām un veicamajām darbībām tiek saņemti pastāvīgi, visbiežāk par atspoguļoto informāciju pārskatā “Atlikumu vēsture” EDS sadaļā “Pārskati”.

Turpinot gada pārskatu tēmu, publicējam Andreja Ponomarjeva un Svetlanas Šemeles izveidoto tabulu, saskaņā ar kuru ir iespējams konstatēt, vai konkrētās firmas gada pārskats atbilst likuma prasībām. Protams, šāda informācija būs nepieciešama grāmatvežiem, sastādot gada pārskatu vai konsolidēto gadu pārskatu par 2016. gadu, tomēr pie precizētām un savādāk izteiktām normām ir jāpierod laicīgi, turklāt šis materiāls jebkurā gadījumā ir jāapgūst.

Zita Janitēna rakstā “Pašvaldību iestādes un dokumentu vadības sistēmas” nepretendē uz nopietnu sistēmu lietojamības u.tml. analīzi. Raksta mērķis ir raisīt pārdomas, jo, ja mēs runājam par pašvaldībām, situācija ar dokumentu vadības sistēmu nav tik iepriecinoša.

Katru gadu no 1. martā VID gaida ienākumu deklarācijas no fiziskajām personām. Vienai tautas daļai tās ir jāiesniedz obligāti (saimnieciskās darbības veicējiem), citi to dara brīvprātīgi. Iesniedzot iepriekšējā gada (šoreiz – 2015. gada) ienākuma deklarāciju ir iespējams atgūt gada laikā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (daļēji vai pilnā summā). Par cik šī darbība veicama reizi gadā Maija Grebenko atgādina deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Cīņai ar ēnas ekonomiku ir veltīts izstrādātais pasākumu plāns, kas fatiski skar visas nozares, ministrijas, reģistrus, asociācijas, aģentūras, birojus un organizācijas. Tātad šai problēmai pievērsta vislielākā uzmanība. Plānam jābūt īstenotam līdz šā gada beigām un atsevišķos gadījumos – līdz 2017. gada vidum vai beigām.

Vairāki Latvijas iedzīvotāji tiek nodarbināti ārpus Latvijas. Vai tiem arī būtu jāiesniedz VID ienākuma deklarācija? Vai būtu Latvijā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja ārvalstī samaksātais ir ieturēts pēc savādākas nekā Latvijā likmes? Atbildi sniedz Maija Grebenko.

Noderīga informācija tām personām, kuras vēlas strādāt Latvijā. Tas jau ir konstatēts fakts, ka mūsdienu sociāli ekonomiskā situācija raksturojama ar pieaugošo darbaspēka starptautisko mobilitāti. Tomēr ierodoties citā valstī un vēloties darboties reglamentētajā profesija, pretendentam ir jāiegūst apliecinājums (atzinums) par profesionālās kvalifikācijas atbilstību augstām prasībām. Cik un kur par to jāmaksā – lasiet BILANCĒ.

Parastai SIA pārskata periods var būt īsāks vai garāks par kalendāro gadu, tomēr, ja tiek runāts par SIA, kura ir Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja, prasības ir citādas – tas ir jāņem vērā.

Grāmatveža kalendāru par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem aprīlī sarūpējusi Ņina Vasiļevska.

Par “savādiem” dabas resursu nodokļa objektiem raksta Laura Berga

Žurnāla beigās lasītājiem ir piedāvāti vairāki semināri, kursi (sākumā – arī ceļojumi). Laiks atpūsties! Nenokavējiet!
BILANCES AKADĒMIJAS
 semināru piedāvājumi 2016.gada aprīlī.