Nr.7 (355), APRĪlIS, 2015

Globālās informācijas apmaiņa starp valstu kredītiestādēm un nodokļu administrācijām

Starptautiski cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas sākas ar Latvijas un ASV līgumu – Latvijas kredītiestādēm jāziņo VID (un VID tālāk – ASV) par ASV pilsoņu Latvijā atvērto kontu stāvokli, savukārt ASV ziņos VID par Latvijas pilsoņu ASV atvērtajiem kontiem
No 2017. gada OECD dalībvalstīs, tostarp arī Eiropas Savienībā, tiks ieviesta kārtība, ka bankām būs jāsniedz informācija nodokļu administrācijām par klientu atvērtajiem kontiem un to stāvokli, un ar šo informāciju apmainīsies valstu nodokļu administrācijas. Patlaban jau starp Latviju un ASV noslēgta līguma ietvaros mūsu bankām jāsniedz informācija par ASV valsts piederīgo šeit atvērtajiem kontiem, un otrādi. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Centrālās informācijas apmaiņas daļas (CLO/DLO/ELO Latvija) vadītāja vietnieks JĀNIS LAGZDIŅŠ žurnālā BILANCE stāsta par Latvijas un ASV līgumu, kādi turpmāk būs arī ar citām OECD valstīm un Eiropas Savienībā.

Gada pārskatu iesniegšana

Iesniegšanas termiņi, gada pārskatu sastāvdaļas, parakstīšana, iesniegšana VID
Strauji tuvojas gada pārskatu iesniegšanas termiņš, kas lielākajai daļai uzņēmumu ir 30. aprīlis. Šis arī būs pirmais gada pārskats, kurā vērtības norādīsim eiro. Par svarīgāko gada pārskatu iesniegšanā žurnālam BILANCE rakstu uzrakstījusi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja KRISTĪNE ĀBOLA.

Aktuālākais, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, 2015. gadā

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektores MARIJAS RADZJUŠONOKAS raksts žurnālā BILANCE veltīts jaunumiem un aktualitātēm gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā. Sācies laiks, kad fiziskas personas var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarāciju par 2014. gadu un saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu vai deklarēt ienākumus no saimnieciskās darbības. Jāņem vērā, ka saimnieciskās darbības veicējiem tas ir obligāts pienākums, ko jāpaspēj izpildīt no 2015. gada 1. marta līdz 1. jūnijam. Ar autores raksta palīdzību, kurā viss veicamais deklarācijas aizpildīšanā ilustrēts ar interneta mājaslapas momentuzņēmumiem, deklarācijas aizpildīšana šķitīs tik vienkārša un skaista kā pastaiga pavasarī.

Šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi

Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu novērtēšana un uzskaite
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu uzskaiti, uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu regulē Gada pārskatu likums (GPL) un MK noteikumi Nr. 488 “Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Rakstā žurnālam BILANCE zvērināta revidente, Leinonen Audit SIA valdes locekle ILGA MATULE skaidro, ko uzskatīt par šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem un kā grāmatvedim rīkoties ar tiem.

Vai viss jaunais vienmēr ir labāks par iepriekšējo?

Par darbnespējas lapas „A” citādu aprēķināšanas modeli
Patlaban grāmatveži arvien pierod pie grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā 1. janvārī, bet nu jau jāsāk pētīt kārtējie jaunie dokumenti. 5. martā pieņemti, 19. martā publicēti Latvijas Vēstnesī un 2. aprīlī stājas spēkā grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas Darba likums un grāmatvedība autore MAIJA GREBENKO žurnālā BILANCE skaidro jauno izmaiņu būtību.

Numurā:

  • Jaunumi akcīzes nodokļa jomā Nodoklis tabakas lapām no 1. aprīļa, lauksaimnieku degvielai, cigaretēm, alkoholiskajiem dzērieniem – no 1. jūlija, un Akcīzes pārvaldes vietā – daļa. Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes pārvaldes direktora vietnieces BAIBAS ŠMITES-ROĶES raksts BILANCĒ.
  • Atveram grāmatvedības korifeja grāmatu! Bilances bibliotēkā izdotās MAIJAS GREBENKO grāmatas „Darba likums un grāmatvedība” atvēršanas svētki tekstos un bildēs.
  • Karstās ziņas, kas ir visaktuālākās grāmatvežiem, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.
  • BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi aprīlī.
  • Aicinām pieteikties izbraukuma semināru ciklam „Gada pārskats ceļā uz jaunā likuma prasībām un aktuālākie nodokļu un uzskaites jautājumi grāmatveža, finansista un vadītāja (īpašnieka) ikdienas darbā” – no NO 19. LĪDZ 26. MAIJAM DIENVIDITĀLIJĀ, skaistajā Apūlijā, uz dienvidiem no Bari, jaukā viesnīcā Ostuni Rosa Marina Resort 4* http://www.ostunirosamarinaresort.com/home/ izcilas lektores, zvērinātas revidentes, sertificēta nodokļu konsultantes, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekles IEVAS LIEPIŅAS vadībā. Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – vairs tikai līdz 16. APRĪLIM!