Nr.6 (378) marts, 2016

2017. gada 1. janvārī stāsies spēkā normas, kas skar nodokļa piemērošanu ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem un kas ir noteiktas Eiropas Savienības (ES) Padomes Īstenošanas regulā Nr. 1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Regulas normas tika izstrādātas, lai attiecībā uz šiem pakalpojumiem nodrošinātu lielāku skaidrību un pēc iespējas vienādu PVN piemērošanu visās dalībvalstīs. Par šo jautājumu sniegts skaidrojumus Inas Spridzānes rakstā. Līdz 2017. gadam nav tālu – atlika vien deviņi mēneši.

Turpinot gada pārskatu tēmu, publicējam Andreja Ponomarjeva un Svetlanas Šemeles izveidoto tabulu, saskaņā ar kuru ir iespējams konstatēt, vai konkrētās firmas gada pārskats atbilst likuma prasībām. Protams, šāda informācija būs nepieciešama grāmatvežiem, sastādot gada pārskatu vai konsolidēto gadu pārskatu par 2016. gadu, tomēr pie precizētām un savādāk izteiktām normām ir jāpierod laicīgi, turklāt šis materiāls jebkurā gadījumā ir jāapgūst.

Dzīvē var gadīties dažādi. Diemžēl kādā brīdī viens-otrs var zaudēt darbu. Ar kādu bezdarbnieka pabalstu un uz kādu periodu var rēķināties fiziskā persona? Atbilde uz šādu jautājumu parasti saistīta ar niansēm, kas nav grāmatveža kompetencē. Tādēļ šajā žurnāla numurā Maija Grebenko piedāvā reālu piemēru ar aprēķiniem, no kura var saprast, kas gaida iespējamo bezdarbnieku.

Jekaterinas Jehimecas raksts ir veltīts nodoklim par vieglo transportlīdzekļa izmantošanu uzņēmumā. Raksts ir aktualizēts sakarā ar grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā., kā arī Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Latvijas uzņēmumiem nereti ir jāslēdz darba vai uzņēmuma līgumus ar nerezidentiem, kas sniegtu pakalpojumu vai veiktu darbu uzņēmuma labā Latvijā un/vai ārvalstīs. Šādās situācijās rodas jautājumi, kurā valstī ir jāmaksā nodokļi par algota darba vai profesionālās darbības ienākumu un kāda ir nodokļa piemērošanas kārtība. Dzintara Kobitjeva rakstā izskatīta nodokļu piemērošanas kārtība dažādās situācijās, kurās Latvijas uzņēmums slēdz līgumu ar fizisko personu – ārvalsts nodokļu maksātāju un nodarbina šo personu gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Šā gada 1. martā pienācis laiks fizisko personu ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Vieniem tas ir jādara obligāti, citiem – brīvprātīgi, lai atgūtu taksācijas gada laikā samaksāto iedzīvotaju ienākuma nodokli vai sniegt informāciju par neapliekamo ienākumu, kas pārsniedz 4000 eiro. Sakarā ar to, ka deklarācija iesniedzama reizi gadā, šis-tas aizmirstās, tomēr šogad VID EDS ir būtiski atvieglota šī procedūra. Maija Grebenko, izmantojot piemērus, skaidro dažādas tipiskas situācijas un brīdina par dažādām niansēm. Turklāt tiek atgādināts, ka 2016. gadā saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem (par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem) ir mazliet paaugstināts slieksnis un paplašināts “izglītošanas” pakalpojumu uzskaitījums. Zobārstniecības un plānveida operāciju izmaksām arvien nav ierobežojuma.

Cīņai ar ēnas ekonomiku ir veltīts izstrādātais pasākumu plāns, kas faktiski skar visas nozares, ministrijas, reģistrus, asociācijas, aģentūras, birojus un organizācijas. Tātad šai problēmai pievērsta vislielākā uzmanība. Plānam jābūt īstenotam līdz šā gada beigām un atsevišķos gadījumos – līdz 2017. gada vidum vai beigām.
Praktiskajiem aprēķiniem veltīta sadaļa “Atbildes uz jautājumiem”: “Vidējās izpeļņas aprēķini pēc darbinieka ilgstošas prombūtnes” un “Vai atvaļinājuma nauda jāpalielina līdz kādai noteiktai summai”.

Žurnāla beigās lasītājiem ir piedāvāti vairāki semināri, kursi (sākumā – arī ceļojumi). Nenokavējiet!
BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi 2016.gada martā.