Nr.6 (354), MARTS, 2015

Būtiskākais, kas jāzina par likumprojektu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”
Kādas būs gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas, revīzijas un iesniegšanas jaunās prasības
2014. gada 27. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts (VSS-1088) un virzīts uz izskatīšanu Ministra kabineta sēdē likumprojekts «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums» (turpmāk – likumprojekts), ar kuru tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (turpmāk – Jaunā grāmatvedības direktīva).
Likumprojektam jāstājas spēkā 2015. gada 20. jūlijā, un šā likuma noteikumi būs jāpiemēro gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai 2016. kalendāra gada laikā. Likumprojekts aizstās pašlaik spēkā esošo Gada pārskatu likumu un Konsolidēto gada pārskatu likumu. Tas nozīmē, ka gada pārskati un konsolidētie gada pārskati par 2015. pārskata gadu tiks sagatavoti 2016. gadā, pamatojoties uz patlaban spēkā esošajām Gada pārskatu likuma un Konsolidēto gada pārskatu likuma normām.
Līdz ar to sabiedrībām 2016. pārskata gada sākumā būs jāiekārto grāmatvedības reģistri un visu gadu jāveic iegrāmatojumi tādā veidā, lai, 2017. gadā sagatavojot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, varētu izpildīt jau jaunā likuma prasības.
Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece ARTA PRIEDE BILANCĒ raksta par likumprojekta struktūru, vēršot uzmanību tieši uz atsevišķiem jaunievedumiem, kas nav pašlaik spēkā esošajā Gada pārskatu likumā.

Uzmanību – samazināto aizdevuma procentu ienākums!
Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma noteikšanas, nodokļu aprēķināšanas un paziņošana pienākumi
Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA Audita Grupa un Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle NELDA JANOVIČA rakstā žurnālā BILANCE skaidro veicamās darbības uzņēmumiem, kuriem 2014. gadā ir debitoru prasības par izsniegtiem aizdevumiem fiziskām personām.

Ja firmai vajadzīgs dārgs pamatlīdzeklis…
Līzinga darījumu uzskaites īpatnības
Ko darīt, ja firmas saimnieciskās darbībās nodrošināšanai ir vajadzīgs kāds pamatlīdzeklis, kura tūlītējai iegādei trūkst līdzekļu? Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO skaidro trīs iespējamos

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma piemērošana 2015. gada 1. ceturksnī
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums ir iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa 1. ceturkšņa deklarāciju līdz 15. aprīlim.
Tomēr, ņemot vērā medijos plašās diskusijas par mikrouzņēmumu nodokļa likmi un Saeimā 1. lasījumā atbalstītajiem grozījumiem likumā (Nr. 118/Lp12), kas paredz 2015. gadā atteikties no 11% likmes piemērošanas, saglabājot to 9% līmenī, pašlaik ir neskaidrība, kādu nodokļa likmi vajadzēs piemērot mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 2015. gadā un īpaši 1. ceturksnī, iesniedzot mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju. Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore ASTRA KAĻĀNE žurnālā BILANCE piedāvā problēmsituācijas skaidrojumu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ievērošanas prasības
Praktiski padomi uzņēmējiem un organizācijām, kā novērst iespējamās problēmas – akciju, darījumu apjoma kritumu, likviditātes problēmas, soda sankcijas, līdzekļu iesaldēšanu, apgrūtinātu sadarbību ar bankām, – ko var izraisīt iesaistīšanās darījumos ar noziedzīgā ceļā iegūtas naudas legalizētājiem
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – likums) uzņēmumiem jāattīsta papildu kompetence, piemēram, zināšanas un prasmes par neparastu un aizdomīgu darījumu ietekmi uz uzņēmumu, tā reputāciju, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem, ar kuriem uzņēmums var saskarties, kā arī jābūt atbildīgiem par veiktajiem darījumiem.
Daudzi domā, kā šā likuma sakarā netiek runāts par mums un jums. Bet šā likuma izpilde ir tik tiešām svarīga vairākiem desmitiem tūkstošu nodokļu maksātāju – nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem un daudziem citiem. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektore BAIBA RŪDAPA žurnālā BILANCE skaidro svarīgāko, kas jāzina par minēto likumu. Daudziem jāsāk mosties no ziemas miega, jo laiks parūpēties, lai minimizētu iespēju , ka, sadarbojoties ar valstij nevēlamiem subjektiem, rodas problēmas biznesā un tas var tikt paralizēts…

Numurā:
* Dāvanā visiem BILANCES abonentiem – pielikums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par pārskata periodu, kas sākas 2014. gadā”, ko sagatavojusi UIN lietpratēja LNKA biedre, sertificēta nodokļu konsultante DIĀNA KĻUŠKINA.
* Kas šogad gaidāms ekonomikā un ne tikai. Atpaliekam inovācijās, ārvalstu investīciju piesaistē un eksportā – atpaliksim konkurētspējā un dzīves līmenī. Laiks saņemties! Neskatoties uz labākām globālās izaugsmes perspektīvām, eirozonas temps ir gausāks. Kur tostarp atrodas Latvija, un uz ko mūsu uzņēmumiem, uzņēmējiem un mums katram jāorientējas, lai konkurences cīņā gūtu labus rezultātus. SEB bankas galvenais ekonomists DAINIS GAŠPUITIS žurnālam BILANCE uzrakstījis viedu un noderīgu rakstu.
* Grāmatveža kalendārs 2015. gada aprīlim. LRGA sertificēta grāmatvede, SIA DATE V valdes locekle, LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle ŅINA VASIĻEVSKA atgādina nodokļu samaksas un atskaišu iesniegšanas termiņus.
* Karstās ziņas, kas ir visaktuālākās grāmatvežiem, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.
* BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi marta otrajā pusē.
* Aicinām pieteikties izbraukuma semināru ciklam Gada pārskats ceļā uz jaunā likuma prasībām un aktuālākie nodokļu un uzskaites jautājumi grāmatveža, finansista un vadītāja (īpašnieka) ikdienas darbā” – no NO 19. LĪDZ 26. MAIJAM DIENVIDITĀLIJĀ, skaistajā Apūlijā, uz dienvidiem no Bari, jaukā viesnīcā Ostuni Rosa Marina Resort 4*
http://www.ostunirosamarinaresort.com/home/ izcilas lektores, zvērinātas revidentes, sertificēta nodokļu konsultantes, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekles IEVAS LIEPIŅAS vadībā.