Nr. 5 (485) MAIJS 2022

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Tikai nesakiet, ka nebrīdinājām…
Lūdzu, nesatraucieties, viss ir kārtībā! Vienkārši vajadzēja «neuzkrītoši» brīdināt mūsu cienījamos un godājamos lasītājus, ka gadi skrien un jau tuvojas Lietišķās informācijas dienesta kārtējā jubileja: nākamgad mums paliks 30 gadu! Tātad šogad mēs vēl esam tikai 29 gadus jauni!

NODOKĻI

Redakcija: Par sociālo iemaksu īpatnību no autoratlīdzībām
Kopš 2021. gada otrā pusgada, kad stājās spēkā būtiski grozījumi Valsts sociālās apdrošināšanas likumā attiecībā uz minimālajām sociālajām iemaksām, Bilance sniedza vairākus skaidrojumus par jaunās normas piemērošanu šā nodokļa maksātājiem, t.sk. autoriem.

GRĀMATVEDĪBA

Ita Bekerta: Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā.
Grāmatvedība, vest grāmatas, kārtot grāmatas, kārtīgi vest. Vēl — precīzi ierakstīt un pierakstīt saimniecībā svarīgu informāciju par naudas saņemšanu un tērēšanu, par saražoto, izaudzēto, pārdoto un arī par zaudēto, sagrupēt to, salīdzināt, analizēt. Tā varētu raksturot grāmatvedības nepieciešamību laiku lokos. Par grāmatvedības darba organizāciju uzņēmumos, par grāmatvežu profesijām, par rakstura īpašībām, kas nepieciešamas un kuras nav pieļaujamas grāmatvedim, par to, kam nepieciešams grāmatvedis un kurš ir tiesīgs kārtot sava uzņēmuma grāmatvedību pats. Par to šajā rakstā.

Ilvija Ozoliņa: Cesijas darījuma grāmatvedības uzskaite.
Turpinot iepriekšējā žurnāla numurā aizsākto tēmu par debitoru parādiem, šajā rakstā apskatīta cesijas darījuma uzskaites kārtība visu darījumā iesaistīto pušu grāmatvedībā.

Maija Grebenko: Vai atvaļinājuma laikā jāapmaksā svētku dienas?
Atvaļinājums piešķirts no 11. aprīļa četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, tas nozīmē — līdz 15. maijam. Šāda norma jāievēro par visām svētku dienām un visiem darbiniekiem. Darbiniekam ir noteikta minimālā mēneša alga, iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, normālais darba laiks, nav apgādājamo, nav noteikta invaliditāte, VSAOI — 34,09% (23,59 + 10,5).

Inese Helmane: Grāmatvedības kārtošana biedrībās un nodibinājumos.
Normatīvo aktu regulējums un grāmatvedības uzskaites vispārīgās prasības biedrībām un nodibinājumiem nedaudz atšķiras no grāmatvedības, kas jāveic komercuzņēmumos. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas pārstāve Daina Kanale seminārā “NVO grāmatvedība un finanšu iespējas”, kas tika organizēts Zemgales nevalstisko uzņēmumu (NVO) centra NVO fonda projekta “Kompleksi pasākumi iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai Zemgalē” ietvaros, skaidroja, kā jākārto biedrību un nodibinājumu grāmatvedība, jāveic ieraksti grāmatvedībā un jāiegrāmato attaisnojuma dokumenti.

Redakcija: Ko varam gaidīt no Darba likuma grozījumiem?
Likumprojekts «Grozījumi Darba likumā» izstrādāts, lai izpildītu valdības rīcības plāna pasākumu: pilnveidojot tiesisko regulējumu darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai, radīt priekšnoteikumus abu vecāku līdzvērtīgai iesaistei, rūpējoties par bērniem un citiem ģimenes locekļiem. Likumprojekts pārņem 2019. gada 20. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem.

FINANSES

Inese Helmane: Darījumi ar sankcionētām personām.
Eiropas Savienība, ASV, Lielbritānija un citas valstis ir piemērojušas vairākus ekonomisko un individuālo sankciju kopumus, reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Sankcijas var tikt noteiktas pret fiziskām un juridiskām personām, kā arī pret noteiktiem sektoriem. Svarīgi ir pārbaudīt, vai darījumos tiek ievērotas noteiktās sankcijas. Par to, kā notiek darījumi ar sankcionētām personām, Zvērinātu advokātu biroja Cobalt vebinārā “Karadarbības Ukrainā ietekme uz darījumu izpildi” skaidroja zvērināts advokāts, sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS) Edgars Pastars.

ATTĪSTĪBA

Laila Kelmere: Preču cenu norādīšana speciālajos piedāvājumos.

2022. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 18.05.1999. noteikumos Nr. 178 «Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas», ar kuriem precizētas un papildinātas normas saistībā ar preču cenu korektu norādīšanu speciālo piedāvājumu — atlaižu, samazinātas cenas kampaņu, izpārdošanu u.tml. cenu pazemināšanas — gadījumos.

Jolanta Brilte: Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana.
Dokumentu arhivēšana kļūst aktuāla gada sākumā. Un tad arī rodas jautājumi — kurus dokumentus arhivēt, kā arhivēt, kurus var iznīcināt? Vai arhivētie dokumenti jāved uz Latvijas Nacionālo arhīvu?

NODERĪGI

Maija Grebenko: Skolēnu darbs vasarā.
Tuvojoties vasarai, kad vairāki skolēni izmantos iespēju ne vien atpūsties brīvlaikā, bet arī pastrādāt, piedāvājam informāciju, kas noderēs gan skolēniem, gan viņu vecākiem, kuru algas nodokļa grāmatiņās skolēni ir atzīmēti kā apgādājamās personas.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Darba brauciens, nosūtīšana vai komandējums? Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Darbinieks sasniedz pensijas vecumu. Minimālais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Kad personīgais gads ir garāks par 12 mēnešiem.

Linda Puriņa: Zemnieku saimniecības īpašnieka statuss

Ilvija Ozoliņa: Evakuatora izdevumu uzskaite. Īre un PVN. Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā.

Ita Bekerta: Grāmatojums uz attaisnojuma dokumenta.

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri, e-semināri un kursi maijā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU

BILANCES E-ARHĪVS