Nr.5 (377) marts, 2016

Laika apstākļi mūs nelutina, pasaules notikumi neiepriecina, prezidents slimo, valdība izveidota, gaidām rezultātus, rīta ziņās meklē, kāpēc medicīna sabrukusi, kas vainīgs, ka viens otrs ierēdnis nav īsti godīgs, kad streikosim zemu algu dēļ, kad piketēsim…
Tātad dzīve turpinās, viss pa vecam.
Kā redzam, valstī top pasākumu komplekss, kas veltīts nopietnai cīņai ar ēnas ekonomiku. Uzdevumi sadalīti nozarēm, ministrijām, administrācijām, aģentūrām, konfederācijām, inspekcijām… Izskatās nopietni.
Arī grāmatveži turpina savu sūro darbiņu – gada pārskata iesniegšanas datums nav aiz kalniem.
Šajā Bilances numurā turpinām publicēt Andreja Ponomarjova un Svetlanas Šemeles apkopoto materiālu “Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām?”. Šoreiz tas ir veltīts mazo sabiedrību gada pārskatiem. Pārbaudot sava izveidotā gada pārskata atbilstību Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām (kaut arī tas vēl nav obligāta prasība), grāmatvežiem būs iespēja pārliecināties par gatavību darbam 2016. gada apstākļos un par savu zināšanas līmeni un kompetenci. Informācijas nekad nav par daudz. Turklāt ņemot vērā, ka šā gada darbiem jābūt saskaņotiem ar jaunā likuma normām.
Atgādinājumam par vecām patiesībām ir Maijas Grebenko informācija par nākamo periodu izdevumiem un ieņēmumiem sakarā ar to, ka jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā precīzāk ir formulēta šo posteņu būtība. Turpat – atbilde uz lasītāja uzdoto jautājumu par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoriem, to iespaidu uz UIN un korekciju UIN deklarācijā.
Ņemiet vērā, ka līdz š. g. 30. jūnijam ir jāpaspēj pārreģistrēt firmas pamatkapitālu, kas daudziem uzņēmējiem arvien ir izteikts latos. Veicot šo procedūru patstāvīgi, izmaksas būs mazākas, nekā to uzņēmēja vietā veiks UR.
Vērtīga informācija tiem, kas diemžēl papildina bezdarbnieku rindas. Parasti grāmatveži ar šiem aprēķiniem nenodarbojas. Turklāt laika trūkuma dēļ netiek meklēta informācija, kā šis pabalsts tiek noteikts. Nākamajā Bilances numurā sniegsim konkrētu piemēru bezdarbnieka pabalsta aprēķinam.
Pienācis laiks arī fizisko personu deklarāciju iesniegšanai. Valsts amatpersonām jāpaspēj to izdarīt līdz š. g. 1. aprīlim. Parasto deklarāciju drīkst iesniegt vēlāk, izņemot to personu deklarācijas, kurām iesniegšana ir obligāta, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem (reģistrētajiem nodokļu maksātājiem).
Savukārt ar fizisko personu deklarācijas iesniegšanu saistīta tās pielikumu aizpildīšana. Šajā numurā Māris Jurišs komentē MK noteikumu Nr. 336 grozījumus par 2016. gada jauno attaisnoto izdevumu veidu: par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadiem. Norma tiks piemērota 2017. gada fiziskās personas deklarācijā, bet čeki un kvītis jāsāk vākt jau tagad. Turklāt par veseliem 1,57 eiro ir palielināta pieļaujamā summa. Salīdzinoši 2015. gada deklarācijā drīkst piemērot tikai 213,43 eiro.
Iepriekš Bilances autors Viesturs Slaidiņš rakstā “Datu apstrāde ar Excel” bija apskatījis vienkāršas datu apstrādes iespējas ar programmu Microsoft Excel. Par vienu no ievērojamām datu analīzes funkcijām viņš min rakurstabulas (Pivot Table), jo tās ļauj analizēt tabulārus datus dažādos griezumos. Šoreiz rakstā autors aplūko vairākus piemērus, kuros rakurstabulu iespējas ir liktas lietā.
Lai mums veicas!

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi 2016.gada martā.