Nr.5 (353), MARTS, 2015

Finanšu vadība ražošanas uzņēmumā
Kā jāpārvalda uzņēmuma aktīvi un kapitāls, lai palielinātu tā vērtību
Jebkurš īpašnieks, investējot naudu uzņēmumā, cer, ka ieguldījumi biznesā dos ienākumus, turklāt lielākus, nekā investējot zema riska ieguldījumā, piemēram, termiņdepozītā bankā. Īpašnieku īstermiņa mērķis ir peļņas gūšana no uzņēmuma saimnieciskās darbības, bet ilgtermiņā katra uzņēmuma pastāvēšanas būtība ir uzņēmuma vērtības palielināšana. To iespējams panākt ar mērķtiecīgu finanšu vadību.
Lai nodrošinātu ikviena uzņēmuma, tostarp ražošanas uzņēmuma, vērtības palielināšanu, būtiskākie finanšu vadības uzdevumi ir aktīvu un kapitāla pārvaldība, kā arī investīciju projektu efektivitātes novērtēšana. SIA Baltrotors valdes priekšsēdētāja, SIA Meijas finanšu konsultācijas valdes locekle INGA MEIJA rakstā BILANCĒ apskata un analizē aktīvu pārvaldības metodes un to pielietošana ražošanas uzņēmumā, ilggadīgā finanšu direktore dažādās organizācijās dalās savos praktiķes apsvērumos, ar piemēriem.

Darba likuma grozījumi pieņemti, bet jautājumi palikuši…
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem, papildatvaļinājumiem, donoru dienām un to apmaksu
Grozījumi Darba likumā pielika punktu vairākiem viedokļiem, kas virmoja un bangoja grāmatvežu sabiedrībā iepriekšējos gados. Pirmais revolucionārais solis tika sperts ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma virzienā. Vairākus gadus viena juristu grupa „teica”, ka, šķiroties no darba devēja, neizmantotie atvaļinājumi, kas uzkrājušiess par vairākiem gadiem, jākompensē naudā, bet cita grupa, balstoties uz Darba likuma (DL) 31. panta tekstu, „apgalvoja”, ka jākompensē tikai par pēdējiem diviem gadiem. Jauniznākušās grāmatas „Darba likums un grāmatvedība” autore, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ilggadēja Bilances rakstu autore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO žurnālā BILANCE vēlreiz skaidri – par atvaļinājumiem un papildatvaļinājumiem, un donoru brīvdienām.

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālo ieguldījumu novērtēšanas, pārvērtēšanas metodes un atspoguļošana grāmatvedībā (finanšu pārskatā)
Ventspils Augstskolas lektore JUSTĪNE SOFIJA JAUNZEME žurnāla BILANCE šajā numurā skaidro nemateriālo ieguldījumu uzskaites īpatnības atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, par kuru pārņemšanas lomu grāmatveža ikdienas darbā tiek runāts arvien vairāk visas Eiropas līmenī.

Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana un izmantošana gada pārskata sagatavošanā
Kā pareizāk veikt slēguma grāmatojumus
BILANCE turpina izskatīt jautājumu par uzņēmuma kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu un izmantošanu gada pārskata sagatavošanas procesa atvieglošanai. Grāmatvedības speciālists JĀNIS KUSIŅŠ rakstā to skaidro detalizēti.

Jaunākās atalgojuma tendences Latvijā un atalgojuma politika
Kā grāmatvedim paprasīt algas palielinājumu?
Par jaunākajām atalgojuma tendencēm Latvijā gribas teikt, ka nav manīts nekas jauns – pirms krīzes visi cīnījās par darbinieku noturēšanu un cēla algas, tad krīzes laikā tās tika sarucinātas, cilvēku skaits tika samazināts, patlaban atkal sākusies ekonomiskā izaugsme un algas sākt pieaugt. Tiesa, darba devēji ir piesardzīgi un neceļ tik daudz fiksētās algas, bet veido dažādas piemaksas un prēmiju sistēmas. Par atalgojuma jaunlaiku politiku un kur mums tajā rodama sava vieta žurnālā BILANCĒ raksta VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca personāla direktore, personālvadības firmas Eiro Personāls īpašniece, Starptautiskās Kouču federācijas (ICF) Latvijas nodaļas valdes locekle ARTA BIRUMA. Labs, praktiski noderīgs raksts visiem uzņēmuma vai iestādes vadības līmeņiem.

Numurā:
* Ārvalstu nodokļu sistēmu iespējas un īpatnības. Iepazīstinām ar nodokļu sistēmām Latvijas ārējos tirgos, esošajos un iespējamos – kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, Baltkrievijā un tālajā Aizkaukāzā un Vidusāzijā – lieti noderīgs Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu katedras profesora, Dr.oec. KĀRĻA KETNERA raksts žurnālā BILANCE.
* Par datu glabāšanu uzņēmumā. Par grāmatvedības datu drošību, kas ir tikpat svarīgi kā uzņēmuma naudas līdzekļu glabāšana BILANCĒ raksta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis MIKUS OZOLS.
* Karstās ziņas, kas visaktuālākās grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi februārī un marta sākumā