Nr.5 (329), MARTS, 2014

Grāmatvede ar akcentu uz ražošanu 
Aizvadītā gada nogalē tika rīkota žurnāla Bilance jau piektā ikgadējā konference Aktuālās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi, kuras noslēgumā pasniedza balvas arī izcilākajiem grāmatvedības nozares profesionāļiem. Otro gadu konkursā Gada grāmatvedis piešķīrām balvu arī nominācijā „Mūža ieguldījums grāmatvedībā”. Par šīs nominācijas aizvadītā gada laureāti kļuva Irēna Losseviča, AS Latvijas balzams grāmatvede, kura profesijai ziedojusi 40 mūža gadus, no tiem lielāko daļu aizvadot vienā darbavietā. Irēnu Losseviču konkursam Gada grāmatvedis 2013 pieteica kolēģi, atsūtot pat veselas trīs ieteikuma anketas. Taču Irēnas kundzei nominācija sagādāja lielu pārsteigumu. Saņemot balvu un ziedus, viņai grūti nācās rast vārdus atbildes runai. Ilggadējā uzņēmuma grāmatvede pieradusi vairāk darīt nekā runāt, tāpēc arī intervijai piekrita negribīgi, ar lielu pierunāšanu. Visus šos gadus strādājot grāmatvedes amatā, viņa atzīst, ka, iespējams, nemaz nebūtu šai profesijai tā piesaistīta, ja vien tā nebūtu ciešā saskarē ar ražošanu, kur katra darbadiena nāk ar jauniem izaicinājumiem, ar nepieciešamību rast radošus risinājumus, sekot līdzi ražošanas procesam no izejvielu iepirkšanas līdz gatavās produkcijas nosūtīšanai uz noliktavu, kur tālāk jau tā aizceļo pie patērētāja. Irēnas Lossevičas darba mūža ritums savijies ar Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja – uzņēmuma Latvijas balzams – izaugsmes vēsturi, viņa pieredzējusi gan ražotņu apvienošanu, gan uzņēmuma privatizāciju, gan jaunas produkcijas ieviešanu ražošanā, gan eksporta tirgus paplašināšanos un daudzus citus procesus. Tāpat nevar nepieminēt, ka pavisam nesen uzņēmums Latvijas balzams personāla atlases kompānijas CV-Online Latvia veiktajā pētījumā atzīts par valstī trešo labāko darba devēju ražošanas sektorā. Bilances Juridisko Padomu galvenā redaktore VINETA VIZULE intervē IRĒNU LOSSEVIČU.

Citi svarīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumi 
2013. gada 6. novembra grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, ir attiecināmi ne tikai uz iepriekšējos Bilances numuros apskatītajiem jautājumiem par valdes locekļu domājamo ienākumu un ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem (Bilances 2014. gada Nr. 3 (327) varējāt lasīt M. Radzjušonokas rakstu „Tā sauktais valdes locekļu nodoklis jeb Nodokļi no valdes locekļu domājamās algas” un Nr. 4 (328) – „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” piemērošana attiecībā uz ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem”), bet tie ir attiecināmi arī uz citiem svarīgiem jautājumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu, piemēram, uz atvieglojumiem, mūža pensijām, minimālo nodokli neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, samazināto patentmaksu pensionāriem, vienīgā un mantotā nekustamā īpašuma atsavināšanu un lauksaimniecības zemes atsavināšanu. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore INESE BĒRZIŅA žurnālā BILANCE izskaidro citus būtiskos grozījumus IIN likumā – bez jau iepriekš apskatītajiem grozījumiem attiecībā uz aizdevumiem un tā saukto nodokli valdes locekļiem.

Komandējums vai nosūtīšana darbā: praktiskie aspekti 
Ņemot vērā iespējas, kas uzņēmējiem paveras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu starptautiskā mērogā, arvien biežāk tiek risināti dažādi ar šo tematu saistīti praktiskie jautājumi. Viens no aspektiem, kas ir cieši saistīts ar uzņēmumu pārrobežu sadarbību, ir darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskās attiecības un no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši nodokļu piemērošanas jautājumi darbinieku nosūtīšanas gadījumā. Par problēmsituācijām, kas rodas nodokļu piemērošanā BILANCĒ raksta KPMG Baltics SIA vecākā menedžere, ACCA, sertificēta nodokļu konsultante ILZE BERGA un zvērināta advokāte INGRĪDA PURIŅA.

Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas – no 1. jūnija! 
Laikā, kad notiek ļoti strauja elektronisko pakalpojumu attīstība, arī Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) strādā, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu, ka nodokļu maksātājiem VID sniegtie pakalpojumi ir viegli un ātri pieprasāmi, kā arī ērti un kvalitatīvi saņemami. Viens no pakalpojumiem, ko VID turpmāk piedāvās nodokļu maksātājiem elektroniski, būs saistīts ar elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām (turpmāk – elektroniskā grāmatiņa). Tas nozīmē, ka pašreiz izmantojamās algas nodokļa grāmatiņas papīra dokumenta veidā ir plānots aizstāt ar elektroniskajām grāmatiņām un nodrošināt elektronisko grāmatiņu uzturēšanu un pieejamību elektroniskajā vidē, t.i., VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS). Par elektroniskajām algas grāmatiņām, kuras tiek ieviestas no 2014. gada 1. Jūnija, žurnālā BILANCE raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas metodikas un uzraudzības daļas vadītāja vietniece MARIKA VALDMANE.

Par vienu no grāmatvežu galvassāpēm… jeb Ieturējumi no darba samaksas 
Vairākus gadus grāmatveži netiek gudri situācijās, kad sastopas ar 1 – 2 – 3 – 4… vienas personas izpildrakstiem par iespaidīgām un ne tik ļoti iespaidīgām naudas summām. Turklāt šīm personām gandrīz vienmēr ir minimālā vai ļoti maza alga. Nav saprotama kredītu devēju loģika, piešķirot kredītus/līzingus šādām personām, bet tas nebūs šā raksta temats. Manuprāt, sen jau bija iespējams izveidot attiecīgu reģistru ar „tūlīt un uzreiz” kredītus gribošiem, bet parādus atdot nespējīgiem aizņēmējiem… Protams, izpildraksti mēdz būt saistīti arī ar citiem iemesliem. Tādēļ vispirms sniegta informācija, kas attiecas uz ieturējumiem no darba ņēmēju darba samaksas. Vienlaikus jāatzīmē, ka ieturējumiem no summas, kas maksājama darbiniekam, mēdz būt arī citi iemesli. Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO žurnālā BILANCE aplūko ieturējumu no darba samaksas problēmu ar konkrētiem piemēriem.

Kā sabiedrības gada pārskatu ietekmē notikumi pēc bilances datuma
Zvērināta revidente, SIA Biznesa un audita centrs valdes locekle SANITA DAMBE skaidro notikumus pēc bilances datuma.

Atgriežoties pie publicētā.
Par izsniegtajiem un cedētajiem aizdevumiem. Uz jautājumu atbild Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore VITA ZARIŅA.

Secības principa piemērošana, veidojot kontu plānu.
Grāmatvedības un nodokļu jomas speciālista JĀŅA KUSIŅA raksts turpina skaidrot kontu plānu veidošanu.