Nr. 4 (484) APRĪLIS 2022

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Pirmais aprīlis — ar un bez jokiem

GRĀMATVEDĪBA

Maija Grebenko: Kā gada laikā precizēt neapliekamo minimumu

Ilvija Ozoliņa: Debitoru parādu ietekme uz nodokļu aprēķināšanu

Laila Kelmere: Depozīta sistēma un depozīta maksas uzskaite

NODOKĻI

Oto Kristiāns Abrams: Dividenžu un ārkārtas dividenžu aprēķināšana, uzskaite un piemērojamie nodokļi

Inguna Leibus: Nodokļu atvieglojumi lauksaimniecībā

Linda Puriņa: Sezonas laukstrādnieku nodoklis

FINANSES

Jeļena Marjasova: Fiziskās personas datu aizsardzība NILLTPFN jomā

ATTĪSTĪBA

Inese Helmane: Ko varam mācīties no WhatsApp lēmuma

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

  • Vai slimības laikā veidojas virsstundas?
  • Darba algas aprēķins
  • Dokumentu glabāšanas laiks un saturs
  • Darbnespējas apmaksa
  • Bēru pabalsts vairākas reizes gadā
  • Vai pensionāram ir svarīga nodokļa grāmatiņa?
  • Valdes locekļa darbnespēja

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi aprīlī

ABONĒT ŽURNĀLU

ZELTA KOMPLEKTS

BILANCES E-ARHĪVS