Nr.4 (460) APRĪLIS 2020

NUMURA TĒMA

Ikars Kubliņš: Grāmatvežus uztrauc gan profesijas prestižs un valsts iestāžu attieksme, gan praktiski jautājumi

GRĀMATVEDĪBA

Dina Kucina, Inita Ābele, Līga Malteniece: Biežākās kļūdas, kas tiek pieļautas, iesniedzot gada pārskatus un UIN deklarācijas (turpinājums)

Aļona Irmeja: Lietotu transportlīdzekļu PVN uzskaites īpatnības (turpinājums)

Marina Ķere: Klientu un sadarbības partneru apsveikšana Lieldienās

Redakcija: Par gada pārskatu iesniegšanas termiņiem

Katrīna Linarte: Biežāk pieļautās kļūdas, sastādot un noformējot sabiedrību gada pārskatus

Linda Puriņa: Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem

NODOKĻI

Ina Spridzāne: Zaudētie parādi – pievienotās vērtības nodokļa korekcija

Linda Puriņa: Zemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN (turpinājums)

ATTĪSTĪBA

Redakcija: Sociālais uzņēmums: bizness vai labdarība

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko, Ina Spridzāne:

  • Valūtas kurss avansa norēķinā
  • Kā iegrāmatot pamatlīdzekli?
  • PVN piemērošana, pārdodot zemi
  • Ja darba samaksai uzreiz piemēro lielāku IIN likmi
  • Komandējums vairākās valstīs
  • Ja darba samaksai jāpiemēro ļoti liela atskaitījumu summa

NODERĪGI

Redakcija: Valdība pieņem jaunus kritērijus dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu saņemšanai visu nozaru uzņēmumiem

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri aprīlī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ , saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

BILANCES E-ARHĪVS

ABONĒT ŽURNĀLU