Nr.4 (400) februāris, 2017

Ilgi gaidītajā tikšanās reizē ar VID ģenerāldirektori ILZI CĪRULI mēs gūstam atzinību amata brāļiem – māsām: pieredze ar grāmatvežiem ir bijusi tikai pozitīva! Jāsaka – prieks dzirdēt! Intervijas laiks nebija ierobežots un izrunātas ļoti daudz tēmu: gan problēmas, gan cerības un nākotnes plāni. Brīnumainā kārtā, bet tādā īsā laikā Cīrules kundze apguva mūsu specifisko terminoloģiju un IKARAM KUBLIŅAM bija viegli veikt šo interviju. Atliek cerēt, ka solītā pozitīvā attieksme pret godīgajiem nodokļu maksātājiem īstenosies dzīvē.
No 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā vairāku likumu jaunas normas. Par grozījumiem likumā “Par IIN” stāsta VID pārstāvis DZINTARS KOBITJEVS. Vairākas grozījumu normas ir pretīmnākošas, labvēlīgas darbiniekiem, tomēr, lai tās izmantotu, darba devējam krietni jāpiepūlas.
Strīdīgos vai neviennozīmīgi skaidrotos jautājumos grāmatveži parasti griežas pēc padoma pie VID konsultantiem. Šodien atbildi iespējams saņemt gan pa tālruni, gan izmantojot internetu: “uzdod jautājumu”. Šādu iespēju izmantoja MAIJA GREBENKO, vairākas reizes jautājot: kādu VSAOI likmi piemērot valdes locekļa atlīdzībai, ja brīžiem saņēmta reāla alga, bet brīžiem rodas pienākums samaksāt nodokļus no domājamā ienākuma. Informatīvā rakstura atbildes bijušas dažādas, bet nevienas tādas, kas ieviestu praktisko skaidrību. Būs jājautā vēlreiz.
Šogad juridiskām personām gada pārskata iesniegšanas kārtību ierobežo noteikums, ka pārskats tiks pieņēmts tikai elektroniskā veidā. Vienlaikus VID ir daudz pūļu ieguldījis EDS pilnveidošanā, kas ļauj vairākas funkcijas veikt attālināti. Rezultātā tiek ietaupīts grāmatvežu laiks – par to VID pārstāvis SERGEJS NIKITJUKS.
Šajā numurā ir iekļautas vairākas atbildes uz lasītāju jautājumiem. Par pagājušā gadā ieviesto jaunu normu veselības apdrošināšanas prēmijas pārsnieguma summas aprēķina algoritmu, ja daļu no gada darbiniekam bijusi attaisnotā prombūtne. Rodas jautājumi arī sakarā ar pārvadātāju pienākumu veikt VSAOI par vieglajiem takšiem un kā aizpildīt paziņojumu par fiziskajai personai saņemto ienākumu, ja aizejot prom no darba minētais ienākums faktiski nav izmaksāts vai izmaksāts daļēji. Arī MK noteikumu Nr. 969 normas par komandējuma laikā iztērētiem līdzekļiem nevienmēr ir pietiekoši saprotami.
Sakarā ar jauno likumu “Par gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem” bija izdoti MK noteikumi Nr. 775 – par šā likuma normu piemērošanu. Atnāca laiks tos precizēt. Šajā numurā aprakstīta veikto grozījumu daļa, kas attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu) pārvērtēšanas īpatnībām.