Nr.3 (471) MARTS 2021

GRĀMATVEDĪBA

Linda Puriņa: Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem

Laila Kelmere: Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts

Ārpakalpojuma grāmatvežiem jāsadzīvo ar esošo un topošo likumu. Pēc Lilitas Beķeres, LRGA valdes priekšsēdētāja vietnieces, stāstītā vebinārā – diskusijā “Prasības ārpakalpojumu grāmatvežu birojiem”

NODOKĻI

Inese Helmane: Būtiski jaunumi PVN atmaksas kārtībā, transportlīdzekļu ekspluatācijas un dabas resursu nodoklī

Irēna Arbidāne, Alīna Ruskova: No 2021. gada Latvijā ir viens no pievilcīgākajiem nodokļu režīmiem personāla opcijām

Maija Grebenko: Par valdes locekļa reālo un domājamo ienākumu

FINANSES

Jeļena Marjasova: NILLTPFN likuma grozījumi aktualizē atbilstības jautājumus

Ikars Kubliņš: Lielbritānija aiziet, bizness turpinās. Kas jāņem vērā, veicot darījumus pēcbreksita ērā?

ATTĪSTĪBA

Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Trasta aktīvu pārvaldīšana: nepieciešams tiesiskais regulējums

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

  • Virsstundu uzskaite dažādos darba režīmos
  • Pensionāra algas nodokļa grāmatiņa
  • Vidējās izpeļņas aprēķināšana dažādi nodarbinātajam
  • Vai būs jāveic VSAOI piemaksa par valdes locekļiem?
  • Prēmija bijušajam darbiniekam
  • Vai drīkst maksāt VSAOI vairāk par 10%?
  • MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums
  • Ar nodokļiem neapliekamo pabalstu sekas
  • Minimums un atvieglojumi MUN maksātāja darbiniekam
  • Sociālo iemaksu likme personai ar II invaliditātes grupu

NODERĪGI

Maija Grebenko: Kam ir nozīme, saņemot sociālos pabalstus

Kristīne Augstkalne–Jaunbērziņa: Par maksājumu atspoguļojumu EDS sadaļā «Maksājumi un nomaksas stāvoklis»

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi martā

ABONĒT BILANCI