Nr.3 (327), FEBRUĀRIS, 2014

Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti un elektroniskā datu apmaiņa 
Kad neparakstītu elektronisku rēķinu var izmantot gan priekšnodokļa atskaitīšanai, gan izdevumu apliecināšanai UIN vajadzībām Kaut elektroniska datu apmaiņa vairs nav jaunievedums Latvijā, grāmatveži joprojām bieži uzdod jautājumu – vai elektroniski saņemtā rēķina gadījumā ir jāprasa arī parakstītais papīra rēķins? Situācijas ar elektroniskajiem rēķiniem var būt dažādas – rēķins ir saņemts par precēm vai par pakalpojumiem; līgums par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts, bet tajā nav atrunāta elektroniskā rēķinu apmaiņa; šāds līgums nav noslēgts u.c. Daudzi uzņēmumi grāmatvedības programmā izveidotus elektroniskos nodokļa rēķinus nosūta saviem klientiem gan elektroniski, gan izdrukātus un parakstītus papīra formā (vai arī nosūta tikai papīra formā). Dažreiz papīra rēķinu apriti turpina tāpēc, ka uzņēmumā lietojamā grāmatvedības programma nav pilnīgi pielāgota pārejai uz elektronisko dokumentu apriti. Rēķinus šādā veidā joprojām izsniedz arī gadījumos, kad abām pusēm – gan rēķinu izsniedzējam, gan to saņēmējam – ir iespējas veikt tikai elektronisko rēķinu apmaiņu, tādējādi neizmantojot grāmatvedības programmu potenciālu, kā arī lieki tērējot finanšu un cilvēku resursus. PricewaterhouseCoopers SIA nodokļu konsultante, sertificēta nodokļu konsultante LUDMILA TROŠINA BILANCĒ raksta par elektronisko datu apmaiņu regulējošo tiesību aktu pamatprasībām un izskaidro, ka elektroniskos rēķinus var izmantot par attaisnojuma dokumentiem.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā – vai tie ir ekonomiski pamatoti? 
Kā norādīts Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumu anotācijā, izmaiņas veiktas galvenokārt tāpēc, lai ierobežotu un novērstu nodokļu optimizāciju, izmantojot mikrouzņēmumu nodokli (MUN), kā arī netiktu ierobežota mikrouzņēmumu (m/u) pakāpeniska izaugsme. Kā ir patiesībā – BILANCĒ raksta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta asociētā profesore, ekonomikas doktore INGUNA LEIBUS. Viņa ar aprēķiniem BILANCĒ pierāda, kuri MUN maksātāji varētu būt tie, kam drīkstētu palielināt nodokļa likmi.

Darbības ar aizdevumu atlikumu 31.12.2013. 
2013. gada 6. novembrī tik veikti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī) – tie ir nosacījumi attiecībā uz aizdevumu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA AUDITA GRUPA valdes locekle NELDA JANOVIČA BILANCĒ shematiski skaidro veicamās darbības.

Tā sauktais valdes locekļu nodoklis jeb Nodokļi no valdes locekļu domājamās algas 
2014. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Šie grozījumi paredz jaunus pienākumus kapitālsabiedrībām, kurām ir pamatdarbības apgrozījums, bet nav darba ņēmēju, tas ir, neviena persona šajā kapitālsabiedrībā nesaņem ienākumus vismaz minimālas algas apmērā. Šo novitāti BILANCĒ ar konkrētiem piemēriem skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore MARIJA RADZJUŠONOKA.

Darba aizsardzība nav tikai paraksts žurnālā 
Pēc nesenās Zolitūdes traģēdijas uzņēmumos ir aktualizējšies jautājumi: ”Bet kā tad ir pie mums? Vai mums ir darba aizsardzības speciālists, un ko viņš dara? Kas slēpjas aiz maģiskā paraksta instruktāžu žurnālā vienreiz gadā?” Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas vadītāja SANDRA ZARIŅA rakstā speciāli BILANCEI izskaidro darba vides ieksšējās uzraudzības procesu. Tas ir aktuāli visās darba vietās, un tā kā grāmatvedis, finansists ir uzņēmuma vai iestādes vadītāja labā roka, viņš var vērst uzmanību šiem jautājumiem.

Aktuālākais nekustamā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors GATIS KALNIŅŠ BILANCĒ raksta par aktualitātēm nekustamā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā, tostarp jaunajām kadastrālajām vērtībām, sākoties šim gadam.

Jaunas nodokļa likmes.
Par no šā gada noteiktajām augstākajām dabas resursu nodokļa likmēm iepakojumam, videi kaitīgajām precēm un elektriskajām ierīcēm.

BILANCES ZELTA KOMPLEKTA PLUSS abonentiem – BILANCES pielikums – Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana, ko sagatavojusi zvērināta revidente, ACCA, zvērinātu revidentu komercsabiedrības PKF Latvia partnere MARUTA ZORGENFREIJA.