Nr.24 (348), DECEMBRIS, 2014

Darījuma partnera un darījuma riska izvērtēšana
Kā apkopot, identificēt un analizēt informāciju par darījumu partneriem
Turpinot žurnāla Bilance iepriekšējos numuros aizsākto tēmu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas gadījumiem un sadarbības partneru izpēti, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja EDĪTE SILOVA rakstā žurnālā BILANCE plašāk aplūko un skaidro darījuma partnera un darījuma riska izvērtēšanas praktiskie aspekti, ko grāmatvežiem un finansistiem būtu labi zināt.
Mūsu lielākais gada notikums – konference un Gada grāmatvedis
Atskats uz žurnāla BILANCE 6. konferenci „Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”
28. novembrī Bilances 6. ikgadējā konference „Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi” notika ar vērienu, tā pulcēja aptuveni 350 dalībnieku – grāmatvežu, finansistu, uzņēmumu vadītāju, nodokļu konsultantu un zvērināto revidentu pārstāvju. Pateicoties konferences un Gada grāmatvedis 2014 ceremonijas ģenerālsponsora Nordea bankas atbalstam, konference izdevās lieliska. Bijām sarūpējuši bagātīgu konferences saturu, ko sniedza deviņi izmeklēti referenti – svarīgākie no svarīgākajiem un labākie no labākajiem. Galvenais redaktors GUNTIS ROZENBERGS sniedz ieskatu konferences saturā un norisē ar fotodokumentējumu.
Krājumu inventarizācija revidenta acīm
Inventarizācijas labā prakse un tipiskākās kļūdas
Tuvojas 2014. gada beigas un līdz ar to – finanšu gada noslēgums daudziem Latvijas uzņēmumiem. Pārskatu sagatavošana vairs nav aiz kalniem, un ir laiks sākt domāt par grāmatu slēgšanu. Viena no svarīgākajam iekšējām kontrolēm un slēgšanas procedūrām daudzās kompānijās ir krājumu inventarizācija. Arī revidentiem krājumu inventarizācijas apmeklēšana ir ļoti būtisks revīzijas posms, kas ļauj pārliecināties par krājumu esamību un stāvokli dabā. Tādēļ arī savas auditores karjeras pirmajos gados ievērojamu laiku pavadīju, piedaloties krājumu skaitīšanā klientu noliktavās, veikalos, ražotnēs, kūdras laukos, naftas cisternu novietnēs un citās eksotiskās vietās.
Šo gadu laikā gan auditorkompānijas KPMG Baltics SIA partnere zvērināta revidente ARMINE MOVSISJANA, gan viņas kolēģi ir novērojuši ļoti dažādu inventarizācijas veikšanas praksi, un ir izveidojies diezgan labs priekšstats par to, kādam šim procesam ir jābūt. Tāpēc šajā rakstā BILANCĒ autore apskata un analizē inventarizācijas procesu tā, kā to redz revidenti, un sniedz ieskatu gan par tipiskākajam kļūdām, kas tiek pieļautas, skaitot krājumus vai citus aktīvus, gan arī šā procesa labo praksi.
Slēpošanas kūrorts un nodokļi
Dāvanu un citu svētku izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā
Tuvojas jaunais gads. Grāmatvežiem jādomā ne vien par dāvanām saviem tuvajiem un mīļajiem, bet arī jālauza galvas par uzņēmuma izdevumu saistībā ar Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem atspoguļošanu uzskaitē. Izdevumi noteikti būs… Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle ekonomikas maģistre MAIJA GREBENKO žurnālā BILANCE skaidro, kā klasificējami šāda veida izdevumi, aplūko tipiskos gadījumus un sniedz grāmatojumu piemērus. Lai jauka jaunā gada sagaidīšana bez izdevumu dokumentēšanas kreņķiem!
Darījumi ar ārzonām
Kādi īpaši nosacījumi jāievēro nodokļu aprēķināšanā attiecībās ar atvieglota nodokļu maksājumu režīma teritorijām
No nodokļu aprēķināšanas viedokļa darījumi ar ārzonām ir pakļauti īpašam regulējumam, kas ir jāievēro jebkuram Latvijā reģistrētam nodokļa maksātājam, ja tam ir nodoms stāties darījumu attiecības vai veikt maksājumus ārzonās nodibinātajām personām. Nodokļu konsultants un konsultantfirmas Nodokļu drošības centrs speciālists nodokļu jautājumos JEVGĒNIJS BESPAĻKO rakstā BILANCĒ uzskatāmi izskaidro, kādi īpaši nosacījumi regulē darījumus ar ārzonām un kas būtu jāņem vērā nodokļu aprēķināšanā. Visvairāk īpašais regulējums darījumos ar ārzonām ir saistīts ar uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Izlasiet šo lietpratīgo rakstu!
Numurā:

  • Jaunie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. UIN likuma izmaiņas skar personālsabiedrību biedrus, un ieguvēji būs nerezidenti. LNKA biedre, sertificēta nodokļu konsultante DIĀNA KĻUŠKINA skaidro nodokļu izmaiņu būtību un ietekmi.
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Kas uzņēmumiem un iestādēm jāzina un kā jārīkojas, identificējot patiesos labuma guvējus, aizdomīgus darījumus; iekšējās kontroles sistēma izveide un citas likuma prasības. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas daļas vadītāja LILIJA FREIMANE skaidro to, kas būtu jāliek aiz auss tiem 23 000 uzņēmumu un organizāciju, kurām ir zināmi regulāri pienākumi saistībā ar attiecīgo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. Tā ka par to ir ja’domā, ar tiem, kuriem šķiet, ka ar to nav nekāda sakarā…
  • Darba aizsardzības risinājumi uzņēmumos. To finansēšana. Darba vides uzlabošanas un izdevumu iekļaušanas saimnieciskajos izdevumos iespējas. Arodveselības un arodslimību ārste, darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība, TUV Rheinland grupa Darba vides, veselības un darba aizsardzības nodaļas vadītāja JOGITA JĒKABSONE iesaka gada beigās padomāt par finanšu plānošanu drošības un veselības veicināšanai darba vietās ne tikai vienam gadam, bet ilgtermiņā.
  • LRGA sertificēta grāmatvedes, SIA DATE V valdes locekles, LR grāmatvežu asociācijas valdes locekles ekonomikas maģistres ŅINAS VASIĻEVSKAS lietpratīgi sastādītais Grāmatveža kalendārs 2015. gada janvārim.
  • Atbildes uz lasītāju jautājumiem sagatavojusi zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA Audita Grupa valdes locekle ekonomikas maģistre NELDA JANOVIČA – Vai jāreģistrējas, izīrējot dzīvokļus radiniekiem un kā norakstīt debitora parādu un atgūt nodokļus?
  • Karstās ziņas grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore VITA ZARIŅA