Nr.23 (443) decembris 2018

GRĀMATVEDĪBA
Laila Kelmere: Nedrošo (šaubīgo) un bezcerīgo debitoru novērtēšana un uzskaite

Inguna Leibus: Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Maija Grebenko: Pamatlīdzekļa remonta izmaksas. Norakstīt izdevumos vai kapitalizēt?

Inga Lipšāne: Nomas standarta teorētiskie un praktiskie aspekti 2

NODOKĻI
Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca: Nodokļi, atgriežot pārdoto preci (reklamācija, atpakaļpirkums, komerciālā komisija)

Redakcija: Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

Redakcija: Kas paredzēts grozījumos Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

FINANSES
Ita Bekerta: Uzņēmuma ieņēmumi, izdevumi un to normatīvais regulējums

NODERĪGI
Redakcija: Gados vecāku nodarbināto darbspējas saglabāšana un paildzināšana

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
Maija Grebenko: Kā tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis, un vai tas gada beigās būtu jāmaksā un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS
Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem decembrī

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ
Semināri un kursi decembrī