Nr.23 (443) decembris 2018

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Nedrošo (šaubīgo) un bezcerīgo debitoru novērtēšana un uzskaite

Inguna Leibus: Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Maija Grebenko: Pamatlīdzekļa remonta izmaksas. Norakstīt izdevumos vai kapitalizēt?

Inga Lipšāne: Nomas standarta teorētiskie un praktiskie aspekti 2

NODOKĻI

Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca: Nodokļi, atgriežot pārdoto preci (reklamācija, atpakaļpirkums, komerciālā komisija)

Redakcija: Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Redakcija: Kas paredzēts grozījumos Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

FINANSES

Ita Bekerta: Uzņēmuma ieņēmumi, izdevumi un to normatīvais regulējums

NODERĪGI

Redakcija: Gados vecāku nodarbināto darbspējas saglabāšana un paildzināšana

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Kā tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis, un vai tas gada beigās būtu jāmaksā un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem decembrī

“BILANCES AKADĒMIJA” PIEDĀVĀ

Semināri un kursi decembrī