Nr.23 (347), DECEMBRIS, 2014

Kreatīva plānošana un budžeta sastādīšana
Padomi un praktiski ieteikumi uzņēmumu 2015. gada budžeta plānošanā
Dažiem uzņēmumiem plānošanas process nākamajam gadam jau ir beidzies, dažiem tas vēl nav sācies, bet daļai tas nemaz nesāksies. SEB bankas valdes loceklis, finanšu direktors KĀRLIS DANĒVIČS rakstā BILANCĒ pārliecina nevis par plānošanas lietderību, bet tiks aplūko piemērus, kā to var darīt radoši, ar prieku un kā iesaistīt pārējo organizāciju budžeta sagatavošanā, kā arī par to, kas specifiski jāņem vērā, plānojot 2015. gada budžetu.
Pirmais gada pārskats eiro
Ar ko sagatavošanās darbi gada pārskatam eiro atšķiras no gada pārskatiem latos
Ir grāmatveži, kas gada pārskatu eiro jau nodevuši (tiem, kam taksācijas periods beidzās 2014. gada sākumā vai vidū), bet lielākajai daļai uzņēmumu grāmatvežu „eiro prieki” vēl ir priekšā. Vai gada pārskats eiro atšķiras no gada pārskata latos? Būtībā ne — neatšķiras, tomēr ir vērts pievērst uzmanību tām lietām, kas nebija aktuālas, sastādot gada pārskatus latos. Gada pārskata sastādīšana nenozīmē tikai skaitļu ierakstīšanu gada pārskata tabulās un pielikumu sagatavošanu! Sastādīšana sākas daudz agrāk — ar sagatavošanās darbiem. Parasti šie sagatavošanās darbi ir aprakstīti metodikā, bet gada pārskata eiro sastādīšanas sagatavošanās darbi nedaudz atšķiras; skaidrojums – ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķes ANDAS ZIEMELES rakstā BILANCĒ
Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana un izmantošana gada pārskata sagatavošanā
Grāmatvedības speciālists JĀNIS KUSIŅŠ rakstā BILANCĒ skaidro jautājumu par uzņēmuma kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu un izmantošanu gada pārskata sagatavošanas procesa atvieglošanai, kura mērķis ir papildināt un atkārtot grāmatvežu (auditoru) zināšanas šajā jomā, paaugstināt profesionālo kompetenci, kas ļauj uzlabot gada pārskata sagatavošanas kvalitāti un rezultativitāti.
Grāmatvedības uzskaites specifika zemnieku saimniecībās
Vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedība un nodokļu aprēķināšana z/s
Zemnieku saimniecība no juridiskā viedokļa ir diezgan īpatnējs veidojums. Pēdējo gadu laikā vairākas reizes tika uzsākts darbs pie zemnieku saimniecību juridiskā statusa sakārtošanas, bet pagaidām izmaiņas pastāvošajā kārtībā nav izdarītas, un zemnieku saimniecību darbību joprojām reglamentē likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”, kas pieņemts 1992. gada 8. janvārī. Par to, kas ir svarīgākais un īpatnējs zemnieku saimniecību grāmatvedībā salīdzinājumā ar citiem, rakstā BILANCĒ skaidro SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja LINDA PURIŅA.
Valdes locekļu personiska atbildība par nodokļu parādiem
Sagatavoti likuma grozījumi, lai vērstos pret ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem
Virzībai valsts budžeta likumprojektu paketē Finanšu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz ieviest jaunu regulējumu, lai vērstos pret ļaunprātīgiem nodokļu saistību nemaksātājiem – negodprātīgu valdes locekļu personisku atbildību par nodokļu parādu nomaksu. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece SANTA GARANČA skaidro izmaiņu būtību.

Numurā:

  • Grozījumi MK noteikumos par IIN deklarācijām. Par minimālā nodokļa – 50 eiro – maksātāja statusu un izmaiņām gada ienākumu deklarācijas veidlapā. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas Otrās nodaļas galvenā nodokļu inspektores INESES BĒRZIŅAS raksts.
  • Saeimā pieņemtie jaunie Darba likuma grozījumi. Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora MĀRA BADOVSKA raksts.
  • Darba laika kalendāra 2015. gadam praktiskā lietošana. Darba laika organizācijas, uzskaites un iekšējās kontroles speciālista, konsultanta MĀRA LINGAS raksts
    Karstās ziņas grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore VITA ZARIŅA.