Nr.22 (346), NOVEMBRIS, 2014

Kas grāmatvežiem jāzina par nodokļu auditu
VID darbības un nodokļu maksātāju pienākumi un tiesības
Turpinot Bilances 20. numurā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Kontroles metodikas un atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektores Valijas Šalamajas raksta tēmu par nodokļu auditiem, PricewaterhouseCoopers vecākā nodokļu konsultante IVONNA BALODE šajā rakstā BILANCĒ apskata Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu audita posmus un grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem sniedz praktiskus padomus, kas attiecas uz katru posmu – kā tajos būtu jāuzvedas un jārīkojas nodokļu maksātājiem.
Valdes locekļu domājamās atlīdzības minimālās algas apmērā un nodokļu aprēķināšana no tās
Nodokļu aprēķināšanas prasības, uzskaite grāmatvedībā un uzrādīšana nodokļu pārskatos
Turpinot iepriekšējā rakstā (Bilances 21. numurā) sākto valdes locekļu domājamās atlīdzības (ienākuma) noteikšanas principu skaidrojumu, raksta turpinājumā BILANCĒ zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA Audita Grupa valdes locekle mg. oec. NELDA JANOVIČA izskaidro nodokļu aprēķināšanas prasības, uzskaiti grāmatvedībā un uzrādīšanu nodokļu pārskatos, kā arī aplūko izņēmumu gadījumus valdes locekļu domājamā ienākuma piemērošanas pienākumam.
Darba samaksa un vidējās izpeļņas aprēķināšana
Kas jāievēro, aprēķinot darba algu, piemaksas, prēmijas un nosakot citu atlīdzību un vidējo izpeļņu
Vairāki žurnāla Bilance lasītāji vērsušies redakcijā ar lūgumu izskaidrot darba algas un sociālo iemaksu jautājumus, vērtējot tos no Valsts darba inspekcijas un Valsts ieņēmumu dienesta redzesleņķa. Ar nodokļa konsultantu komentāriem vien nepietiekot. Tā kā vairākums grāmatvežu vēlas mācīties ne tikai no savām, bet arī no citu kļūdām, jo esam likumpaklausīgi, – piedāvājam abu valsts iestāžu skaidrojumu par aktuālāko darba samaksas noteikšanā un maksājamo nodokļu aprēķināšanā.
Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru citu atlīdzību saistībā ar darbu. Tātad atbildoši likuma definīcijai darba samaksa ir darbiniekam nolīgta atlīdzība par noteiktu darbu, kurā ietilpst vairāki elementi (sastāvdaļas) – darba alga, piemaksas par darbu, prēmijas saistībā ar darbu, cita veida atlīdzība saistībā ar darbu. Kā jābūt, un kā ir īstenībā BILANCĒ skaidro Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja MĀRĪTE NORIŅA.
VID nodokļu auditos biežāk konstatētie pārkāpumi VSAOI un IIN aprēķināšanā
Nepareiza darba laika uzskaite, darba tiesisko attiecību aizstāšana ar MUN maksātāju un pašnodarbināto pakalpojumiem
Pēc BILANCES redakcijas lūguma VID Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu otrās audita daļas vadītāja INGA NAHORSKA rakstā apkopojusi un izskaidrojusi Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu auditos biežāk konstatētos pārkāpumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju šodiena un rītdiena
Kas jāievēro, esot attiecībās ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju
2014. gads tuvojas beigām, un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja vadībai jāveic noteiktas darbības, pirmkārt, pasargājot sevi no liekiem tēriņiem, otrkārt, brīdinot darbiniekus par iespējamām pārmaiņām. Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle mg.oec. MAIJA GREBENKO BILANCĒ izskaidro, kas īpaši svarīgi gan MUN maksātājiem, gan tiem, kas sadarbojas ar viņiem. M. Grebenko uzskata, ka MUN maksātāja statuss ir pavisam neizdevīgs firmām, kurām ir materiālietilpīga ražošana (arī tirdzniecība). Par to un citu – noderīgajā rakstā!

  • Visiem BILANCES abonentiem dāvana – izcils zvērinātas revidentes, SIA Auditorfirma Alianse valdes locekles, sertificētas profesionālas grāmatvedes Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā, Darba aizsardzības kompetentās speciālistes mg. oec. AUSTRAS KOKLĪTES sagatavotais BILANCES pielikums „Inventarizācijas: sagatavošanās, norise, dokumentēšana un rezultātu iegrāmatošana”. Tieši tas, kas decembrī un janvārī Jums lieti noderēs.
  • Par finanšu vadību un grāmatvežu atbildību valsts kapitālsabiedrībās. Finanšu uzskaites īpatnības lielos uzņēmumos. VAS Latvijas dzelzceļš Finanšu daļas galvenā metodoloģijas ekspertes SILVIJAS SALMANES raksts.
  • Pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības. Kam PVN krāpniecības atklāšanā nodokļu administrācijas pievērš pastiprinātu uzmanību. SIA Grant Thornton Rimess zvērināta advokāta JĀŅA MILTUŽA raksts.
  • Jaunas iespējas un izaicinājumi automātisko maksājumu jomā. Kas nāks no 2015. gada aizliegtās līdzšinējās tiešā debeta maksājumu formas vietā – SEB bankas Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvaldes vadītāja EDGARA STRAZDA skaidrojošs raksts BILANCĒ.
  • 2014. gada 30. oktobrī veiktie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā uzlabo kadastrālās vērtēšanas sistēmu. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktora GATA KALNIŅA raksts.
  • Kas ir nepilnais summētais darba laiks? Atbildes uz Bilances lasītāju jautājumiem sagatavojusi praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle Mg. оec MAIJA GREBENKO.