Nr.21 (441) novembris 2018

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Pilnveidota grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas kārtība budžeta iestādēs

Ita Bekerta: Avansa rēķini un avansa norēķini

NODOKĻI

Kā sociālās iemaksas ietekmēs pensiju. Sastādīts pēc Labklājības ministrijas, VID un VSAA ziņojuma “Par faktiski veikto VSAOI pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu”

FINANSES

Ilga Beča: Nākamo periodu izmaksas un ieņēmumi

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko, VID: Par darba samaksu 2018. gada septembrī un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem novembrī

NODERĪGI

Redakcija: Tiks ieviesta jauna “baltā” saraksta veidošanas kārtība

Redakcija: Informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir noslēgti starptautiskie līgumi

Redakcija: Vai patērētāju kredītu nākamgad saņemt būs sarežģītāk?

“BILANCES AKADĒMIJA” PIEDĀVĀ

Semināri un kursi novembrī