Nr.21 (441) novembris 2018

GRĀMATVEDĪBA
Laila Kelmere: Pilnveidota grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas kārtība budžeta iestādēs

Ita Bekerta: Avansa rēķini un avansa norēķini

NODOKĻI
Kā sociālās iemaksas ietekmēs pensiju. Sastādīts pēc Labklājības ministrijas, VID un VSAA ziņojuma «Par faktiski veikto VSAOI pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu»

FINANSES
Ilga Beča: Nākamo periodu izmaksas un ieņēmumi

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
Maija Grebenko, VID: Par darba samaksu 2018. gada septembrī un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS
Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem novembrī

NODERĪGI
Redakcija: Tiks ieviesta jauna «baltā» saraksta veidošanas kārtība

Redakcija: Informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir noslēgti starptautiskie līgumi

Redakcija: Vai patērētāju kredītu nākamgad saņemt būs sarežģītāk?

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ
Semināri un kursi novembrī