Nr.21 (369) novembris, 2015

Gads tuvojas beigām un ir laiks veikt sagatavošanas darbus Gada pārskatam! Protams, pirmais ar ko sākās šie darbi – ir pārbaude dabā: kas tad īsti ir “mūsu mājās”. Tātad ķeramies pie procesa ar nosaukumu inventarizācija! Šis pasākums prasa no izpildītājiem noteiktu speciālistu iesaisti un noteiktu izpildāmā darba organizāciju. Par to JŪLIJAS LOSEVAS rakstā “Noliktavas inventarizācijas tehnika”.
Mazliet skaidrāki kļūst noteikumi, saskaņā ar kuriem ar nākamo gadu varēs darboties uzņēmumi, kam atļauts maksāt Mikrouzņēmumu nodokli. Protams, vispirms atļaut būt par MUN maksātājiem pilnīgi visiem, kam bija vēlme reģistrēties, bet pēc laika atņemt šādu iespēju, ir sāpīgi. No pirmā acu skatiena – pat nepamatoti. Tomēr, ja spriest par šo problēmu kaut nedaudz objektīvāk, pamatojoties uz skaitļiem nevis uz emocijām, bilde ir mazliet savādāka. Ko “saka” skaitļi par MUN maksātājiem vaicā MAIJA GREBENKO? Par pozitīvu parādību var uzskatīt, ka vairāki biznesu veidi, kas darbojās ēnā, legalizējās. Savukārt mizlums “gudrīšu” vienkārši sadalīja jau esošos uzņēmumus sastāvdaļās atbilstoši MUN ierobežojumiem. Ne mazums darba devēju piespieda savus darbiniekus reģistrēt pašiem sevi par MUN. Rezultātā bijušie darbinieki turpināja strādāt savās darba vietās, saņemot, iespējams, tik pat lielu algu (uz rokas), un nemaz nepamanot, ka viņi ir sociāli apdrošināti par kapeikām. Turklāt nav noslēpums, ka dažās nozarēs pastāv ļoti liels risks zaudēt veselību (un ne tikai veselību) uz īsāku vai ilgāku periodu. Par kādiem līdzekļiem šādas personas spēs izdzīvot?
Pēc ilgas cīņas un diskusijām noteikts to nozaru skaits, kuras šo statusu drīkstēs izmantot. Vai tas būs risinājums MUN statusa ļaunprātīgai izmantošanai? Laiks rādīs, jo nozaru ierobežojums ir tikai pirmais solis šīs problemas risināšanā. Jāgaida, kādi grozījumi vienlaicīgi tiks veikti likumā “Par maternitates un slimības apdrošīnāšanu”.
Cīņā ar ēnas ekonomiku, vairākiem darba devējiem VID nosūta brīdinājuma vēstules ar lūgumu aizpildīt anketu, kurā jāatbild uz milzums jautājumiem par veikto saimniecisko darbību. Par šādas anketas jautājumu satura analīzi raksta OLGA ZADOROŽNAJA. Vai tik tiešām visi jautājumi ir gana loģiski un sniedz informāciju, uz kuras pamata var secināt par nodokļu maksātāja godīgumu un biznesa caurspīdīgumu?
Kādu atbildi ierēdņi vēlētos saņemt, piemēram, uz jautājumu: “Kādās jomās jums vajadzīgi partneri?”. Ko no atbildes (jebkuras) var izsecināt? Vai kāds vēlas palīdzēt biznesmenim atrast šo partneri? Vai pastāv bizness bez partneriem?
Atgriežoties pie iepriekšējā žurnāla numurā publicēto informāciju par valdes locekļa nodokļiem no domājamā ienākuma, pēc lasītāja lūguma, sniedzam informāciju par nodokļiem no valdes locekļa-nerezidenta domājamā ienākuma.
ŅINA VASIĻEVSKA kartējo reizi sagatavoja grāmatvežiem novembrī veicamo maksājumu kalendāru.
Diemžēl arvien ļoti bieži tiek lietota terminoloģija, kas neatbilst lietas būtībai vai ir novecojusi. Līdz ar to pastāv risks saņemt nepricīzu atbildi uz savu jautājumu. Vienu no šadām situācijam apraksta MAIJA GREBENKO rakstā “Dekreta atvaļinājuma sastāvs”.
Termins par kuru rakstā iet runa ir “dekrēta” atvaļinājums. Šodien tāda atvaļinājuma vienkārši nav! Ir maternitātes atvaļinājums, kas savukārt sastāv no divām daļām: pirms un pec dzemdībām un ir bērna kopšanas atvaļinājums, par kuru top raksts nākamā žurnāla numurā. Par cik parasti sociālās apdrošināšanas jautājumi nav gramatvežu redzes lokā, izņemot VASOI, kas saistītas ar darba samaksu, raksta ir apskatīts piemērs, kuru grāmatvedis var izmantot kontaktējoties ar savām darbiniecēm. Tomēr šāds kontakts darbiniecei ir vienkāršāks vismaz pirmam ieskatam likumdošanā. Tālāk jau darbiniecei būs vienkāršāk pašai tikt galā ar savu problemu jebkurā VSAA.
Noderīga informācija.
Nekustamā īpašuma nodoklis ir tāds, no kura faktisiki nav iespējams izvairīties. Nav NĪ – nav nodokļa, ir NĪ – ir nodoklis! Diemžēl praksē konstatētas situācijas, kad nodokļa summa tiek aprēķināta nevisai taisnīgi, jo vienāda likme tiek piemērota īpašumiem, kas atrodas atšķirīgā tehniskā stāvoklī. Turklāt nav brīnums, ka vairāki nekustamā īpašuma objekti ir atgūti, bet gadiem ilgi nav sakārtoti, tādējādi radot briesmas gan cilvekiem, gan dabai. Grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī, tātad īpašniekiem vēl ir laiks sakārtot savus īpašumus, citādi tas tiks regulēts likumā paredzētā kārtībā. Pirmkārt, palielinot NĪ nodokli, otrkārt, tos sakārtos pašvaldības un izdevumus piedzīs no īpašniekiem.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi novembrī