Nr.21 (345), NOVEMBRIS, 2014

Nekustamais īpašums – krājumi, pamatlīdzekļi vai ieguldījuma īpašumi?
Kopīgais un atšķirīgais nekustamo īpašumu atzīšanā, uzskaitē, novērtēšanā un informācijas atklāšanā
Grāmatvedības uzskaitē nākas saskarties ar jautājumu, kā pareizi atzīt, uzskaitīt un novērtēt uzņēmumā iegādātu nekustamo īpašumu, kas varētu būt zeme, ēka, būve vai to daļas. Bieži publiski pieejamos gada pārskatos ir vērojamas kļūdas atklātajā informācijā, kas būtiski maldina pārskata lietotājus. Zvērināta revidente, SIA Sandra Dzerele un Partneris partnere SANDRA DZERELE žurnālā BILANCE izskaidro viena nekustamā īpašuma uzskaites prasības, kas ir dažādas atkarībā no nekustamā īpašuma izmantošanas mērķiem. Pastāv kļūdains uzskats, ka pamatlīdzekļu pārvērtēšana jāveic obligāti, ja to patiesās vērtības būtiski atšķiras no uzskaites vērtībām. Ja ir šāda situācija, bet vadība vēlas piemērot izmaksu modeli, tā var finanšu pārskata pielikumos atklāt papildu informāciju lietotājiem par noteiktu pamatlīdzekļu patieso vērtību vai to diapozonu.
Valdes locekļu domājamās atlīdzības minimālās algas apmērā un nodokļu aprēķināšana no tās.
Kad jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un obligātās iemaksas no domājamā valdes locekļa ienākuma
Lai gan jēdziens valdes locekļu „domājamais” ienākums tika ieviests jau kopš 2014. gada 1. janvāra, nereti rodas jautājumi saistībā ar šīs likuma normas praktisku piemērošanu. Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA Audita Grupa valdes locekle NELDA JANOVIČA rakstā žurnālā BILANCE aplūko praktiskus risinājumus likuma normu ievērošanas dažādām iespējām. Ja kāds no kritērijiem neizpildās, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un obligātās iemaksas no domājamā valdes locekļa ienākuma nav jāmaksā!
Prasības attaisnojuma dokumentiem
Kā jābūt noformētiem dokumentiem, lai tos varētu iereģistrēt grāmatvedībā
Kaut gan regulējums attiecībā uz attaisnojuma dokumentu noformēšanu un tajos norādāmajiem rekvizītiem jau ir spēkā ilgu laiku un nav mainīts, grāmatvežiem arvien rodas jautājumi, vai grāmatvedībā iesniegtais dokuments ir uzskatāms par attaisnojuma dokumentu un šo dokumenta drīkst iegrāmatot. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja KRISTĪNE ĀBOLA rakstā BILANCĒ izskaidro svarīgāko, kas jāievēro attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem. Ja kases čeka kopējā summa būtu 100 eiro, tad šādu kases čeku nevar izmantot kā naudas izdevumus apliecinošu.
Apgrieztās PVN maksāšanas kārtības būtība un prakse
ES valstis arvien vairāk novērtē PVN apgrieztās maksāšanas priekšrocības
Pēdējā laikā bieži izskan viedoklis, ka Latvijā būtu nepieciešams paplašināt pakalpojumu un preču piegādes loku, kur tiek piemērota apgrieztā PVN maksāšanas kārtība. Līdz ar to šajā rakstā izskaidrots, ko nozīmē apgrieztā PVN maksāšanas kārtība pašreizējā PVN sistēmā un kāpēc šādas PVN maksāšanas kārtības ieviešana tiek apsvērta. Deloitte Latvia vecākais konsultants VALTS STŪRMANIS žurnālā BILANCE apkopojis arī citu ES valstu praksi, piemērojot apgriezto PVN maksāšanas kārtību.
Elektroniskā pasta sarakste darba jautājumos
Kādi likumi un tikumi jāievēro, rakstot e-pastus un atbildot uz tiem
Ikdienā sarakste e-pastā ir kļuvusi par ļoti operatīvu un efektīvu saziņas līdzekli. Gan saņemam, gan ar rakstām daudz e-pastu. Kādi likumi un noteikumi (gan rakstīti, gan neraksti) būtu jāievēro, sazinoties e-pastā, – skaidrots Valsts zemes dienesta Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā metodikas ekspertes ZITAS JANITĒNAS rakstā žurnālā BILANCE. Raksts attiecas tikai uz elektroniskā pasta oficiālo saraksti ar organizācijām Latvijā. Sarakste starp kolēģiem, izmantojot darba e-pastu, vai privātā sarakste rakstā īpaši netiek aplūkota.

  • Klāt Bilances 6. konference Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi – – 28. novembrī, Biznesa augstskolas Turība Konferenču zālē Rīgā, Graudu ielā 68.No plkst. 10.00 līdz 18.00. Pieteikšanās: no 3. novembra.
  • Nodokļu sistēmas Rietumeiropas valstīs Iepazīstinām ar citu valstu nodokļu sistēmām galvenajos Latvijas ārējos tirgos – Vācijā, Austrijā un Šveicē. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu katedras profesora KĀRĻA KETNERA raksts.
  • Atbildes uz jautājumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu budžetā termiņi. Atbildes uz Bilances lasītāju jautājumiem sagatavojusi praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante MAIJA GREBENKO.
  • Karstās ziņas sagatavojusi VITA ZARIŅA