Nr.20 (416) oktobris, 2017

Grāmatvedība lauksaimniecībā – viens no novārtā atstātajiem jautājumiem. Ja par to iedomāties, tā tik tiešām ir ļoti sarežģīta uzskaites nozare. Piemēram, ja uzņēmējam noliktavā ir kādi krājumi, tie dažreiz var zaudēt savu vērtību, tomēr vismaz skaitliski tie visdrīzāk nepazudīs. Kas lauksaimniecībā noteik ar analoģiskiem „objektiem”? Bija sēkliņa – izauga raža, bija sivēnmāte – atskrēja sivēntiņi. Kaut kas pieaug, pa ceļam – pazūd, bet visu jānovērtē, jāsalīdzina, jādokumentē, jāatskaitās… Brīnišķīgu un nopietnu rakstu sagādāja lasītājiem GAIDA KALNIŅA.
Sakarā ar to, ka grāmatveži jau šobrīd interesējas par nākamā gada minimālo stundas tarifa likmi, kā arī ar Darba likuma papildināšanu ar 75.3 pantu (par mēneša stundas likmi) MAIJA GREBENKO piedāvā ieskatīties aprēķinu variantos dažādās situācijās. Proti, mēneša laikā likme var būt atšķirīga, ja darbiniekam noteikta minimālā alga, ja kādam „cietās” algas saņēmējam nepieciešams apmaksāt dažas stundas, turklāt atkarībā no tā, vai darbinieks strādā tikai nedēļas darba dienās vai tam ir noteikta summētā darba laika uzskaite.
Protams, aktuāls ir jautājums par vasarā pieņemtā IIN likuma grozījumu grozījumiem. Šie kārtējie grozījumi vairāk vērsti uz likuma normu praktisko piemērošanu, kā arī ar dažādiem precizējumiem. Ņemiet vērā, ka jau ir izstrādāts MK noteikumu Nr. 899 (par IIN likuma normu piemērošanu), kā arī jauni noteikumi par prognozējamā neapliekmā minimuma aprēķināšanu – par to sīkāk nākamā Bilances numurā.
Vienlaikus ir grozīts arī likums par Valsts sociālo apdrošināšanu. Vispirms jāsaka, ka no 1. janvāra personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiks apdrošinātas. Skaidrots arī par MUN darbinieku apdrošināšanas īpatnībām, kā arī autoratlīdzības saņēmēju un saimnieciskās darbības veicēju apdrošināšanu.
Ļoti svarīgs lēmums par VID attiecībām ar parādniekiem, par kuru iepriekšējā Bilancē Jums bija piedāvāts Janas Salmiņas raksts, jau stājušies spēkā. Parādniekiem solīts dzēst soda naudu un nokavējuma naudu, ja tie „tuvākā laikā” samaksās pamatparādu. Pēc VID informācijas jau pirmajās dienās kopš sākusies pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam, ir saņemti jau 2 209 pieteikumi (962 fiziskās un 1 247 juridiskās personas). Uz šī gada 11. oktobri pieņemti 216 lēmumi (177 fiziskām personām par kopējo summu 296 425,70 eiro un 39 juridiskajām personām par kopējo summu – 1 468 769,48 eiro) par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu par kopējo summu 1 765 195,18 eiro.
Pirms diviem gadiem, kad Bilances lasītājiem pirmo reizi VIESTURS SLAIDIŅŠ stāstīja par mākoņpakalpojumiem, bija nepieciešams skaidrot, kas tie ir un kā var atvieglot grāmatveža darbu. Šodien lielākā daļa grāmatvežu un uzņēmumu vadītāju jau ir saskārušies ar mākoņpakalpojumiem, izmanto to sniegtās priekšrocības vai ir vismaz dzirdējuši par tiem – vai tā būtu failu vai attēlu glabāšana mākonī, e-pasta pakalpojums, izvietots mākonī, sociālie tīkli un daudzi citi pakalpojumi saistīti ar internetu. Mākoņpakalpojumi pasaulē sasniedz arvien lielākus apjomus apgalvo autors.
Atbildēm uz lasītāju un semināru klausītāju jautājumiem šoreiz veltīts liels informācijas apjoms. Tas ir saprotams, jo pamata likumos tiešām daudz nepazīstamu momentu. Mēs centīsimies sniegt jums atbildes, bet faktiski vēl mazliet jāpaciešās. Sākot ar nākamo žurnāla numuru jau būs lielāka skaidrība, jo ir izstrādāti MK noteikumu projekti, kam seko arī piemēri, kurus paspēsim izskatīt līdz tie stāsies spēkā.
Vēl viens svarīgs notikums, kam tiek pievērsta uzmanība: noteikumu Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” grozījumi, kas attieksies gan uz būvkomer-santu reģistrā jau reģistrētajiem būvkomersantiem, gan arī uz tiem, kas turpmāk reģistrēsies būvkomersantu reģistrā.
Minētie noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus komersantu reģistrācijai un izslēgšanai no būvkomersantu reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanu, par reģistrācijas darbībām maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. Pēc grozījumu stāšanās spēkā (no nākamā gada) būvspeciālistu profesionālās darbības kontrole tiks nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmā, tai skaitā izmantojot elektroniskā darba laika uzskaites datus.
Sabiedrības skaļas emocijas izraisīja pienākums iegādāties civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, jeb OCTA. Likums nosaka to, ka turpmāk OCTA attiecībā uz transportlīdzekļiem veicama ne tikai tad, ja transportlīdzekli izmanto ceļu satiksmē, bet arī jebkurā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana. Vispirms sabiedrība tika nomierināta, ka nav jāapdrošina tos „kustoņus”, kas stāv garažā vai nav lietošanas kārtībā. Tomēr izskatās, ka gala vārds šajā tēmā vēl nav pateikts.