Nr.20 (368), oktobris, 2015

Plašs skaidrojošs materiāls kā praktiski izveidot uzņēmuma gada pārskata pamatu – bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, uz kura bāzes iespējams noformēt arī citus skaidrojumus – sniedz JĀŅA KUSINA publikācija (ar atkārtojumiem). Diemžēl nav noslēpums, ka arvien nesamazinās gadījumi, kad pāris mēnešos tiek sagatavoti “bilancspējīgie” grāmatveži, kuri drīz vien saprot, ka jākļūst arī par “darbspējīgiem”, bet apmācība beigusies un tālāk ar darbu jātiek pašu spēkiem. Kam un kāpēc jāseko, kā sevi pārbaudīt – rakstā “Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana un izmantošana gada pārskata sagatavošanā”.
Jau labu laiku speciālisti konstatē būtiskas pretrunas starp darba samaksu darbinieku ar minimālo mēneša darba algu un darbinieku ar minimālo stundas tarifa likmi darba samaksu. Problēma šajā jautājumā ir gan objektīva, gan subjektīva. No vienas puses, jebkuram darbiniekam, ja viņš nostrādāja normālo darba laiku, nedrīkst maksāt mazāk par MK noteikto minimālo mēneša darba algu. No otras puses, katrā mēnesī normālais darba laiks būtiski svārstās. Rezultātā, ja tiek apmaksātas nostrādātās stundas, tad vienā mēnesī alga mēdz būt mazāka (un to ir jāpalielina līdz minimālai), bet citos mēnešos – tā ir ievērojami lielāka. Savukārt, ja noteikta minimālā “cietā alga”, tad tā ir vienāda, neatkarīgi no mēnesī esošo normālā darba laika dienu skaita. Viss jau būtu labi, bet mēneša algas gadījumā konstatējam, ka dažos mēnešos neesam nodrošinājuši minimālo stundas likmi! Pēc 13 Darba likuma pastāvēšanas gadiem, tiek pievērsta uzmanība šā konflikta atrisināšanai. Par to – MAIJAS GREBENKO rakstā “Riņķa dancis ap minimālo stundas likmi”. Iespējams, pie jaunās kārtības nāksies pierast caur nepatiku, tomēr darba devējs nedrīkst būt par ķīlnieku šādā situācijā pārbaudītāju skatījumā.
Turpinām praktisko tēmu: uzskaite namu pārvaldē. Šoreiz JŪLIJA LOSEVA katrā darbā ir savi knifiņi, jo vairāk, ja norēķini skar kopējo telpu īpašnieku intereses. Tādēļ dokumentu noformēšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Turklāt jāņem vērā, ka nama apsaimniekotājs rīkojas ne ar savu, bet gan ar telpu īpašnieku naudu un atrodas starp diviem ugunīm – no vienas puses īpašnieki, bet no otras – dažādi piegādātāji.
Profesionāliem grāmatvežiem izvirzītas gana plašas prasības, proti, standarts paredz orientēties ne vien grāmatvedībā, ekonomikā un jurisprudencē, bet zināt svešvalodas un lietvedību. Viens no pēdējās profesijas aspektiem tiek aprakstīts ZITAS JANITĒNAS raksta “Kas ir atvasinājums?”, jo pēc uzņēmuma noformētajiem dokumentiem parasti spriež par izpildītāju profesionalitāti.
Pēdējā laikā visvairāk apspriežamā tēma: grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā. Izskatot vairākus variantus, likumdevējs tā arī nav apstājies savā izvēlē, kurš no tiem ir piemērotāks uzņēmējdarbībai un spēj apmierināt abas “puses”. Normatīvais akts (ar grozījumiem) nav pieņemts un vislielākā mērā atkarīgs no grozījumiem likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai izdosies panākt, lai par visiem darbiniekiem, neatkarīgi no slodzes būtu veiktas sociālas iemaksas vismaz no minimālās mēneša darba algas? Par to – IKARA KUBLIŅA rakstā “Mikrouzņēmumiem parada durvis”, kura saturs balstīts uz intervijas ar Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktori Astru Kaļāni.
Cīņā ar ēnas ekonomiku valsts vēlas gūt vairāk informācijas par iedzīvotāju darījumiem skaidrā naudā un par aizdomīgajiem darījumiem. Grūtības sagādā šādu darījumu definīcija. TATJANA TRENKO (FM) rakstā “Informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā” stāsta, ka šāda informācija tiks sniegta VID.
Par Valdes locekļu domājamā ienākuma aplikšanu ar nodokļiem tiek skaidrots VID informatīvajā materiālā. Noteikumi vienkārši: biznesa mērķis ir peļņas gūšana. No tā izriet, ka kādam šī peļņa ir jānodrošina, proti, uzņēmumā ir vismaz viens darbinieks, kurš saņem vismaz minimālo darba algu. Ja tāda nav, nodokļus jāsamaksā vismaz par valdes locekli.
Kas un kā ietekmē mūsu pensijas? Par to: informatīvais materiāls, no kura izriet, cik miljonus veido uzņēmēju VSAOI parāds un grūtības tā atgūšanā
Kvīšu grāmatiņas identitāti jau ar 1. oktobri ir iespējams pārbaudīt VID mājas lapā.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi oktobrī.