Nr.20 (344), OKTOBRIS, 2014

Vai IIN maksātājiem tiek atzīti reprezentācijas izdevumi?
Būtu jāievēro vienlīdzīga attieksme pret fizisko un juridisko personu saimnieciskās darbības izdevumiem
Saskaņā ar nodokļu likumiem reprezentācijas izdevumu mērķis ir nodokļa maksātāja prestiža veidošana un uzturēšana sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Reprezentācijas izdevumi ietver izdevumus publisku konferenču, uzņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī nodokļu maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai.
Tomēr jau ilgstoši Valsts ieņēmumu dienests (VID) reprezentācijas izdevumus vērtē atšķirīgi atkarībā no tā, vai tie ir saistīti ar juridiskas personas (piemēram, SIA) vai fiziskas personas (individuālā komersanta, jurista, advokāta, amatnieka u.c.) saimniecisko darbību. To, ka VID neatzīst reprezentācijas izdevumu iekļaušanu fiziskas personas saimnieciskās darbības izdevumos, vēlreiz apliecina VID 28.04.2014. sniegtā uzziņa “IIN normu piemērošana saimnieciskās darbības veicēja reprezentācijas izdevumiem”, kas pieejama VID mājaslapā. Par to, vai fiziskajai personai var būt attaisnoti izdevumi, BILANCĒ skaidro Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, ekonomikas doktore Inguna Leibus.

Kas grāmatvežiem jāzina par nodokļu auditu

VID audita norises kārtība un auditora un auditējamā tiesības
Grāmatveži žurnālam Bilance bija vaicājuši, lai iepazīstina ar to, kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic nodokļu auditus, viņus, lūk, interesējot mācīties ne no savām, bet – citu kļūdām. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Kontroles metodikas un atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektore VALIJA ŠALAMAJA rakstā BILANCĒ izskaidro galveno par VID auditiem. Viņa atgādina, ka likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 6. pantā ir noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtie lēmumi, izvirzītās prasības un dotie norādījumi šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti jāizpilda visām Valsts ieņēmumu dienesta kontrolei pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām.

Ar ko izdevumiem jābūt saistītiem, lai maksātu mazāku UIN

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
Jebkurš vadītājs, sākot vadīt sev piederošu vai uzticētu uzņēmumu, zina, ka, gūstot ieņēmumus, rodas arī izdevumi. Starpība veido peļņu, no kuras jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN). Tomēr vadītāji reizēm neapzinās, ka uzņēmējdarbībā ne visi izdevumi tiek atzīti par tādiem, kas ir tiesīgi samazināt ar nodokli apliekamo peļņu. Daži no šādiem izdevumiem tikai daļēji var būt attiecināti uz peļņas samazināšanu (reprezentācijas izdevumi), ar citu daļu – daudz sarežģītākas attiecības (ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi). Par šo otro daļu BILANCĒ raksta praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle ekonomikas maģistre MAIJA GREBENKO.

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās – II

Kā pareizi veikt pamatlīdzekļu novērtēšanu un pārvērtēšanu
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā bieži vien rodas situācijas, kad aktīva vērtība var neatbilst to patiesajai vērtībai. Šādos gadījumos normatīvie akti paredz pārvērtēšanu. Pārvērtēšana ir pamatlīdzekļa atkārtota novērtēšana, lai gūtu patiesu priekšstatu par to īsto vērtību, kam būtu jābūt aktīva tirgus vērtībai. Žurnāla BILANCE redaktore, Biznesa augstskolas Turība profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne ekonomikas doktore VITA ZARIŅA šajā numurā turpina Nr. 19 (343.) sākto tematu par būtiskāko pamatlīdzekļu uzskaitē.

PVN piemērošana preču nomaksas pirkumam un nomas pakalpojumiem

Ar nodokli apliekamā vērtība preču nomaksas darījumos un atbrīvojumi
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma 1. panta 13. apakšpunktā preču nomaksas pirkums definēts kā preču piegāde, kurā preces piegādātājs saskaņā ar noslēgto nomaksas pirkuma līgumu piegādā konkrētu preci, kas līgumā noteiktajā termiņā pēc visu līgumā noteikto maksājumu izdarīšanas pāriet preces saņēmēja īpašumā. PVN piemērošana nomaksas un nomas gadījumos daudziem rada jautājumus. Arī – par lietotām mantām. Kā šajos gadījumos rīkoties ir pareizi, žurnālā BILANCE skaidro AS DNB bankas nodokļu riska vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante INA SPRIDZĀNE.

  •  Līdz 3. NOVEMBRIM piesakiet grāmatvedi balvai GADA GRĀMATVEDIS 2014! Meklējiet anketu žurnālā BILANCE, vai rakstiet uz e-pasta adresi bilance@lid.lv
  • GRĀMATVEŽA KALENDĀRS 2014. gada NOVEMBRIM. LRGA sertificēta grāmatvede, SIA DATE V valdes locekle, LR grāmatvežu asociācijas valdes locekle ŅINA VASIĻEVSKA žurnālā BILANCE atgādina Jums nākamā mēneša nodokļu samaksas un atskaišu iesniegšanas termiņus.
  • Sadarboties ir izdevīgi! No 2014. gada 1. oktobra finanšu grūtībās nonākušie uzņēmumi var saņemt atbalstu – Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktores p.i., Nodokļu administrēšanas politikas nodaļas vadītāja TATJANA TRENKO žurnālā BILANCE skaidro pieejamos atvieglojumus nodokļu nomaksas problēmu gadījumos.
  • ESAO piesaka jaunu laikmetu transfertcenās daudznacionāliem uzņēmumiem. Starptautiski tiks sākta cīņa pret apliekamā ienākuma samazināšanu un peļņas pārcelšanu – par saistītajiem uzņēmumiem tik svarīgo un to, kas tos sagaida nākotnē, žurnālā BILANCĒ Jums skaidro SIA BDO TAX nodokļu konsultants EDGARS VILNIS.
  • Atbildes uz žurnāla BILANCE lasītāju jautājumiem sagatavojis nodokļu konsultants, konsultantfirmas Nodokļu drošības centrs speciālists nodokļu jautājumos JEVGĒNIJS BESPAĻKO.
  • Datorprogrammu licenču iegrāmatošana Normatīvie aktus, VID norādījumus un Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) prasības programmu licenču atspoguļošanai uzskaitē BILANCĒ skaidro SIA DPA Kvalitātes vadītāja, datorprogrammu licencēšanas un pārvaldības sertificēta speciāliste SANITA MEIJERE.
  • Karstās ziņas sagatavojusi VITA ZARIŅA