Nr.2 (422) janvāris 2018

Lai ilgāku laiku saziņai ar VID lietojam EDS. Šobrīd lietotāju apmierinātība ar EDS funkcionalitāti ir pieaugusi, bet nekas jau nestāv uz vietas. Līdz ar jaunā gada iestāšanos Latvijā sākusi darboties būtiski pārveidota nodokļu sistēma. Reformas uzņēmumu ienākuma nodokļa, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu nodokļu jomās ir tik būtiskas, ka tās sev līdzi nes arī izmaiņas nodokļu deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas kārtībā. Par visu nodokļu maksātājiem piedāvāto 2018. gadā – IKARA KUBLIŅA intervijā ar Ilzi Jankovu.
Gaidīts vai negaidīts, tomēr 2018. gads ir iestājies! Ir pienācis pēdējais brīdis iedziļināties nu jau tūlīt aprēķināmām algām un citām izmaksāja-mām summām. Neskatoties uz vairākām publikācijām, tajā skaitā arī Bilancē, jautājumu šajā jomā nepaliek mazāk. Daļēji tas saistīts ar to, ka MK noteikumu Nr. 899 (par IIN likumu normu piemērošanu) tika izveidoti pašā pēdējā brīdī. Par dažādu aprēķinu variantiem – MAIJA GREBENKO.
Arī pievienotās vērtības nodokļa likums šogad piedzīvoja būtiskus grozījumus. Jaunajā gadā prasības būs stingrākas un savādākas. ŅINA VASIĻEVSKA izveidoja apjomīgu palīgmateriālu, kas palīdzēs PVN maksātājiem vieglāk orientēties šīs deklarācijas aizpildīšanā. Cerams, ka lietotāji to novērtēs, īpaši gadījumos, kad darījumi nav regulāri (vai vispār tādu nebija) un to atspoguļošana pārskatā aizmirstās.
Neskatoties uz to, ka pirmā UIN deklarācija iesniedzama VID ne agrāk kā pēc pusgada, jaunām “idejām un vēsmām” ieteicams pievērsties pēc iespējas agrāk. INGA PUMPURE turpina skaidrot deklarācijas par UIN aizpildīšanas kārtību. Normas ir īpatnējas un dažreiz viens vienīgais nepamanītais vārds var sagrozīt tekstu pavisam nepareizā virzienā. Esiet uzmanīgi ar iepriekšējos gados, ieskaitot 2017.gadu, zaudējumiem – par to sīkāk šā numura slejā.
Starptautiskajā preču tirdzniecībā bieži tiek slēgti darījumi, kuros iesaistīti starpnieki. Neskatoties uz PVN trīsstūrveida darījumu noteikumu visai biežu piemērošanu, publiski nav pieejama pietiekami izsmeļoša informācija. Detalizētas informācijas trūkums praksē rada daudz praktisku sarežģījumu. Līdz ar to VALTA STŪRMAŅA raksta mērķis ir uz tiesību normu un tiesu prakses atziņu pamata identificēt PVN trīsstūrveida darījuma piemērošanas pamatkritērijus.
2017. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ieviešot nodokļu administrēšanas procesā mehānismus cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas digitālās ekonomikas jomā. Minētie grozījumi tiek piemēroti VID darba ikdienā, kā rezultātā tiek mazināta ēnu ekonomika digitālās komercijas jomā. Ņemot vērā uzkrāto pieredzi un konstatētos saimnieciskās darbības modeļus praksē, tika izstrādāts likumprojekts, ar kuru paredzēts uzlabot esošo regulējumu, kā arī noteikt jaunus nodokļu administrēšanas pasākumu veidus.
Kā parasti, arī šajā numurā ir atbildes uz jautājumiem Vai drīkst nepiemērot VID atsūtīto neapliekamo minimumu? Kā mainās IIN likme, viena mēneša laikā mainot darba vietas? Vai jāveic IIN pārrēķins, ja par apgādājamajām personām kļūst zināms ar novēlojumu?