Nr.18 (390) septembris, 2016

Grāmatvežiem, kas nodarbināti lauksaimniecības uzņēmumos, sagādā grūtības uzskaites politikas veidošana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Palīgā nāk Bilances rakstu autore Linda Puriņa. Ceram, ka viņas skaidrojums atvieglos darbu praktizējošajiem speciālistiem.
Kā kārtot uzskaiti namu pārvaldniekam? Raksta autori Raitis Kalniņš un Svetlana Sokolova turpina tēmu par bēdīgu situāciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldošajās biedrībās un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrībās, kas  pārvaldniekam glabāšanā uzticēto, dzīvokļu īpašniekiem piederošo naudu, grāmato kā kurš grib un prot. Sakarā ar PVN likuma grozījumiem šī tēma kļuva vēl aktuālāka.
Jēdziena “likvidācijas kvota” saturam un nodokļa piemērošanai pievērš uzmanību sertificēta nodokļu konsultante Olga Lukašina. Diemžēl likumdošanas nepilnības nejauši dod pamatu strīdiem un uzrēķiniem. Autore piedāvā risinājumu šai problēmai.
Sakarā ar to, ka no 2017. gada janvāra visiem darba devējiem, ja to darbiniekiem tiek aprēķinātas “mazas” algas vai arī darbinieki nodarbināti nepilnu darba laiku, būs jāveic VSAOI no ¾ no minimālās mēneša algas, lasītājiem tiek piedāvāta kompakta informācija par normas piemērošanu. Pateicoteis VID laicīgi izstrādātajam metodiskajam materiālam, grāmatvežiem ir dota iespēja pierast pie šī jauninājuma.
Vai minimālās mēneša algas palielināšana dod sabiedrībai vairāk labuma vai tomēr šis jautājums ir sarežģītāks nekā izskatās? Par to Latvijas bankas speciālisti Ludmila Fadejeva un Oļegs Krasnopjorovs. Secinājums interesants: ja minimālo algu ceļ par daudz, tas nodara vairāk kaitējuma nekā labuma.
Runas par grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu turpinās jau labu laiku un šobrīb kļuva vēl aktuālākas. Šā gada pārskats pirmo reizi būs jāparaksta arī grāmatvežiem. Jautājumā iedziļinājās portāla Plz.lv galvenā redaktore Vineta Vizule.
2016. gads tuvojas beigām un ir pēdējais brīdis pārbaudīt, vai uzņēmuma grāmatvedības politika atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. Par to lasītājiem materiālu ir sagatavojis LRGA prezidents Andrejs Ponomarjovs.
Darba likumā nav atrunāts minimālais darba attiecību periods, par kuru darbiniekam būtu jāaprēķina kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Sakarā ar to, ka aprēķins ir tikai aritmetiskās darbības, Maija Grebenko piedāvā variantu, kā to var paveikt arī par dažām nostrādātajām dienām. Lasītāji paši var izveidot šādu aprēķinu, jo normatīvie akti nesteidzas piedāvāt ko citu.