Nr.18 (342), SEPTEMBRIS, 2014

Ārkārtas dividendes – kā faktiski notiks to grāmatvedība 
Šogad beidzot normatīvajos aktos ir iekļauta norma (spēkā no 01.07.2014.), kuru viens otrs nepacietīgs uzņēmējs gaidīja ilgus gadus: drīkst sadalīt dividendēs peļņu, nemaz nesagaidot, vai galu galā tā peļņa pārskata periodā būs, vai sanāks maziņa, vai vispār konstatēsim zaudējumus… Pirms 2014. gada peļņu sadalīt dividendēs drīkstēja tikai pēc tam, kad bija nodots gada pārskats, kur bija noteikta peļņas summa kā taksācijas perioda darba rezultāts. Šo peļņu varēja novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai vai pieskaitīt agrāk uzkrātajai peļņai. Pēc tam drīkstēja noteikt, vai novirzīsim peļņu dividendēm (cik daudz un kurā brīdī), vai atstāsim to neaiztiktu (jo mums var būt citi mērķi un vajadzības). praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle Mg. оec. MAIJA GREBENKO BILANCĒ šoreiz raksta par ārkārtas dividendēm no grāmatvedības redzes leņķa!

Ārvalstu nodokļu sistēmas īpatnības 
Iepazīstinām ar citu valstu nodokļu sistēmām galvenajosLatvijas ārējos tirgos Mūsu uzņēmumiem, ieejot jaunos tirgos – tuvākās vai tālākās ārzemēs, ir jāturpina kārtot attiecības ar vietējo nodokļu administrāciju, bet jādarbojas arī turienes nodokļu sistēmā, kas ne vienmēr ir identiska tai, kāda ir mums Latvijā. Tāpēc var gadīties, ka kāds, kas pieradis, ka pie mums ļoti daudz ir ļauts un ka sadarbība ar VID parasti izvēršas, kāda izvēršas, var svešā tirgū pēkšņi iekrist kā circenis pelnos… Tāpēc – lai mūsu uzņēmēji un jūs, mūsu grāmatveži, žurnāla lasītāji, būtu visam gatavi uzreiz, aizsākam rakstu sēriju, kurā iepazīstināsim, kas mums jāzina par citu valstu nodokļu sistēmu un uzvedību tuvākās un tālākās ārzemēs. Šo sēriju BILANCĒ mums visiem sarūpēs starptautisko nodokļu lietpratējs – Rīgas Tehniskās universitātes profesors, ekonomikas doktors KĀRLIS KETNERS. Šoreiz numurā viņš sāk ar pamatprincipiem un iepazīšanos ar Ziemeļvalstīm, kas mums ir patuvu un kur arī mentalitāte ir līdzīga.

Starptautiskais grāmatvedības standarts (SGS) Nr. 17 „Noma” 
Nomas darījumu uzskaite joprojām grāmatvežiem rada neizpratni. Latvijas likumdošanas akti nenosaka, kā pareizi būtu klasificējami nomas darījumi un līdz ar to uzrādāmi finanšu pārskatos. Kā labās prakses piemēru var izmantot Latvijas grāmatvedības standartu Nr. 10 „Noma”. Šoreiz rakstā BILANCĒ SIA Grant Thornton Rimess audita menedžere SANTA ZVEJNIECE skaidro, kā nomas darījumi ir uzrādāmi atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Darba braucienu izdevumu kompensācijas aprēķināšana 
Izdevumu kompensāciju darba brauciena laikā nosaka MK noteikumi Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Šajos noteikumos pirmo reizi no analogu noteikumu esamības ir mēģināts atdalīt kompensējamo izdevumu sarakstu komandējumos no izdevumu saraksta darba braucienos. Solis ir apsveicams, jo lasītājam – grāmatvedim – parasti ir svarīgas vai nu komandējuma, vai darba brauciena „problēmas”, nevis vienlaikus abas. pastāv risks sajaukt darba braucienu ar darbinieku nosūtīšanu, tas ir, kļūdīties darījuma kvalifikācijā, uzskatot celtniecības pakalpojuma sniegšanu ārvalstīs par darba braucienu. Kļūda var maksāt „ļoti dārgi”, jo darbinieku nosūtīšanas gadījumā nav piemērojamas MK noteikumu Nr. 969 normas, proti, izdevumu apmaksai (darbiniekiem) lielākoties nav kompensējošā rakstura. Viena no labākajām grāmatvedības lietpratējām praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO BILANCĒ izskaidro svarīgāko Darba braucienos, tostarp attiecībā uz dienas naudu un viesnīcu un citu izdevumu apmaksu.

Investori ir mums visapkārt! jeb Investoru piesaiste un starptautiskā biznesa iespējas Latvijas uzņēmumiem 
Tas, ka investīcijas ir kritiski svarīgas mūsu labklājības pieaugumam, laikam nevienam vairs nevajadzētu radīt šaubas. Latvijā daudz tiek runāts par investīciju nozīmi un to nepieciešamību. Turklāt jau labu laiku visi esam dalībnieki realitātes šovā, kurā valdība lūko vai izrāda vēlmi iegūt tik ļoti kārotos investorus Liepājas metalurgam, Citadelei, airBaltic. Tomēr šoreiz runa ir par lieliem uzņēmumiem, kas nereti jau ir pietiekami, lai piesaistītu iespējamo investoru uzmanību. Tomēr ar investoru piesaisti nemaz tik raiti nevedas. Kāpēc tā? Un kas būtu jādara, lai iegūtu ieguldījumus, – par to BILANCĒ raksta SEB bankas ekonomists DAINIS GAŠPUITIS. Viņš raksta: „Nedomājiet tik daudz par it kā eksotisko valstu pamatnāciju vēsturi, ko redzam TV kanālos, bet uztveriet tos kā ne pārāk tālus kaimiņus, kas arī attīstās. Mūsdienīgais cilvēks pilsētās ir ļoti līdzīgs mums, izmanto tās pašas tehnoloģijas un iedvesmojas no tām pašām lietām.”

  • Grāmatvedības (uzskaites) apakšsistēma. Nodokļu uzskaite ir grāmatvedības uzskaites apakšsistēma, kurā atbilstoši tiesību aktiem tiek izpildītas nodokļu aprēķināšanas un samaksas funkcijas, kā arī attiecīgajām valsts institūcijām (VID, Uzņēmumu reģistram u.c.) par to sniegtā informācija. bijušā VID ģenerāldirektora ārštata padomnieka, grāmatvedības un nodokļu jomas speciālista JĀŅA KUSIŅA raksts BILANCĒ.
  • Grāmatvedim nepārtraukti jāmācās. Klāt pretendentu izvirzīšana titulam un ikgadējai balvai Gada grāmatvedis 2014 un atzinībai – Par mūža ieguldījumu, ko tradicionāli pasniegsim ikgadējā grāmatvežu Bilances konferencē Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi, kas šogad notiks 28. novembrī mūsu izdevniecības Lietišķās informācijas dienests mājvietā, Graudu ielā 68, Biznesa augstskolas Turība konferenču zālē. Ievērojiet un novērtējiet savu grāmatvedi! Pieteikumus gaidīsim līdz 3. novembrim (pasta zīmogs). Pieteikumus varat sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi bilance@lid.lv vai pa pastu uz redakcijas adresi: BILANCE, izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”, Graudu iela 68, Rīga LV–1058, ar norādi, vai arī pa faksu 67606115!Portāla www.plz redaktors IKARS KUBLIŅŠ sarunājas ar kokapstrādes uzņēmuma Staļi galveno grāmatvedi VIJU GRIŠĀNI.
  • Aktuālo septembra pirmās puses informāciju apkopojusi Bilances redaktore dr. oec. VITA ZARIŅA.