Nr.17 (413) septembris, 2017

Viens no sarežģītākiem ienākuma nodokļa aprēķiniem saistīts ar ļoti iespaidīgo ienākumu saņēmēju nodokļa likmju piemērošanu. Proti, daļa no personas sociālo iemaksu pārtop par veselības nodokli, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un pašas personas sociālajām iemaksām. Tas viss attiecas uz Solidaritātes likuma (kuru grasījās atcelt) transformēšanu par citiem nodokļiem, par to sniedz informāciju DAINA ROBEŽNIECE.
Nu ja norokļu reforma klauvē pie durvīm! Darba samaksas aprēķini, ko tā paredz (vismaz no IIN likuma grozījumu anotācijas) izbrīnīs nevien vienu gramatvedi. Tomēr jāņem vērā, ka programmas, ko lieto grāmatveži, laikus ir jāpielāgo grozījumos esošām normām. Tādēļ MAIJA GREBENKO vienkārša valodā sniedz skaidrojumus par jauno aprēķinu algoritmu. No vienas puses, aprēķini ir vienkārši, bet no otrās puses – jāmācās rēķināt no jauna!
No jaunā gada grāmatvežiem būs jāpierod pie jauna skatījuma arī uz tiem terminiem, kurus gadiem esam lietojuši. apkopoja jaunās normas: nebūs vairs viena vienīga (visiem vienāda) neapliekamā minimuma, to aprēķinās VID un paziņos darba devējiem, izmantojot EDS. Nodokļu grāmatiņai parādīsies jauna funkcija. IIN likmju daudzveidība mulsinās grāmatvežus… Palielināsies MUN darbinieku sociālā aizsardzība, bet tiks ierobežots apgrozījums un tiesības strādāt pie vairākiem MUN maksātajiem. Pensiju indeksācija (1. oktobrī) iepriecinās tās saņēmējus, jo šogad tā ir „taustamāka”…
Sakarā ar to, ka neapliekamis minimums tiks paziņots darba devējam, nav liela māka saprast, cik daudz „mans” darbinieks pelna (arī ņemot vērā ienākumu pie darba devēja, kas saņēma šo informāciju). Ne visus darba devējus iepriecina ziņas par savu darbinieku nodarbinātību (ienākumu gūšanu) papildu darbos. Tam varētu būt dažādas sekas. MAIJA ALEKSEJEVA brīdina par to, ka institūcijas grāmatvedim saņemtās ziņas neviens likums nav aizliedzis paziņot kaut vai visai pasaulei (pretstatā VID darbiniekiem).
TATJANA KOCEVAJA un IRINA MOSKADIŅA stāsta par jaunu normu “Transfertcenu dokumentācija un starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti,” kuras pamatā ir trīs pamatprincipi – saliedētība, būtība un caurskatāmība.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem nodokļu maksātājam būs pienākums iesniegt starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Ministru kabinets izstrādāja precīzas vadlīnijas, lai noteiktu, kuriem nodokļu maksātājiem ir pienākums iesniegt šos pārskatus un kāda veida informācija tajā jāiekļauj.
Arī Komerclikums šogad piedzīvojis grozījumus. ARTŪRS BREICIS apskata darījumus ar saistītajām personām, kā arī personāla motivācijas jautājumus – personāla akcijas un akciju opcijas. Autors uzsver, ka, lai gan “saistīto personu” definīcija Komerclikumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām” vairākos gadījumos pārklājas, tomēr pastāv zināmas atšķirības. Savukārt šīs atšķirības uzliek atšķirīgu atbildību uz darījumu dalībniekiem.
Par vairākiem svarīgiem grozījumiem Komerclikumā informāciju apkopoja MARIJA BERDOVA. Autore izskata šādus jautājumus: precizēto kārtību, kā piesakāmas izmaiņas SIA dalībnieku reģistrā, ja kapitāla daļas nav iegūtas atsavināšanas ceļā; par dalībnieku pirmpirkuma tiesībām, ja kapitāla daļas atsavinātās piespiedu izsolē; par būtiskākiem grozījumiem, kas skar akciju sabiedrību darbību un citus.
Šovasar augustā notika Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kartējā konference, kuras sapringtajā gaisotnē dienas kārtībā bija iekļautas vairāku speciālistu runās par vairakām problēmām gan sabiedriskajā dzīvē, gan nozarē. Konstatēts un atbalstīts lozungs, ka jāmācās un jāpilnveidojas visa mūža garumā.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un kursu piedāvājumi.