Nr.15/16 (435/436) augusts 2018

Sakarā ar to, ka vairākos nodokļu likumos, kuru normas sāka piemērot no 2018. gada 1. janvāra, ir iestrādātas jaunas prasības (taja skaitā, ierobežojošas), šobrīd ir nepieciešams precizēt uzskaites kārtību arī citos normatīvajos aktos. Viens no tiem ir veltīts grāmatvežiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā. Jaunie noteikumi attieksies uz saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla kārtošanu un nodrošinās iespēju uzkrāt IIN deklarācijas sagatavošanai nepieciešamos datus tādā veidā, lai attiecīgajām personām atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu atbilstoši IIN reglamentējošo normatīvo aktu jaunajām prasībām žurnāla aizpildīšanas kārtība, kas atvieglos nodokļa aprēķināšanas.
2018. gada 25. jūnijā stājās spēkā Padomes direktīva, saskaņā ar kuru visiem Eiropas Savienības nodokļu konsultāciju sniedzējiem (nodokļu konsultantiem, grāmatvežiem, juristiem, finanšu starpniekiem u.c. personām), kuri izstrādā un/vai veicina iespējami agresīvas pārrobežu nodokļu plānošanas shēmas vai shēmu virknes, ir noteikts pienākums ziņot nodokļu iestādēm par šādām shēmām, ja tās atbilst direktīvā noteiktajiem kritērijiem. Starpniekiem būs jāziņo nodokļu iestādei noteiktajā termiņā – 30 dienu laikā pēc noteikta notikuma. Šo būtisko informāciju lasītājiem sniedz OLGA MOLČANOVA. Diemžēl jāsecina, ka nav jau visi nodokļu maksātāji tik balti un pūkaini, kā gribētu sevi parādīt citu priekšā.
Savukārt INGA PUMPURE 18. maijā Viļņā apmeklēja Konferenci, kuru organizēja Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociācija un kura notika Lietuvas parlamentā. Tajā piedalījās 5 valstu pārstāvji – no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Norvēģijas, sniedzot priekšstatu par katras valsts nodokļu sistēmu attiecībā uz darbaspēka nodokļiem un uzņēmuma peļņas aplikšanu ar nodokli, kā arī par katras valsts uzņēmējdarbības formām. Domājams, ka šī salīdzināšana ceļ rakta vērtību, jo pašam ar to tikt galā būtu grūti, turklāt viela ir pasniegta vieglā, saprotamā valodā.
Tiem, kuri nodarbojas vai vēlas nodarboties ar pārrobežu darījumiem, noderēs OSKARA JEKABSONA apkopojošais raksts par PVN normu piemērošanas niansēm. Raksts satur uzskatāmas shēmas un skaidrojumus. Nav jau noslēpums, ka ar šo likumu vienmēr ir lielākas problēmas.
MADARA AMBRĒNA piedāvā rakstu par Jaunuzņēmumu atbalsta likuma grozījumiem sakarā ar to, ka palielinās investoru interese par šo tēmu. Izrādās, šādu uzņēmumu Latvijā ir diezgan daudz, bet nodokļu aprēķini un piemērošanas īpatnības pietiekami atšķiras no tiem, pie kurām esam pieraduši. Interesentiem būs noderīga informācija par VID izstrādāto (aktualizēto) metodisko materiālu par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu par darbiniekiem, kas nodarbināti jaunuzņēmumos.
Mūsu jaunā autore IRINA PURIŅA konstatē: diemžēl sabiedrībā iesakņojies viedoklis, ka uzņēmuma reorganizācija noteikti ir saistīta ar kaut ko sliktu. Autore cenšas pārliecināt lasītājus, ka tā gluži tas nav. Rakstā paskaidroti procesa plusi un mīnusi no praktiskās uzskaites skatpunkta.
Lasītājiem piedāvāts ieskats likumprojektā par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Proti, pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas ir pārskatīts MK 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” regulē­­jums, lai mazinātu administratīvo slogu un normatīvismu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.
Tiek pievērsta uzmanība interneta vidē notiekošajiem darījumiem, kuru rezultātā netiek maksāti valstī noteiktie nodokļi. Ņemot vērā, ka tradicionālās nodokļu administrēšanas metodes ne vienmēr ir pietiekami efektīvas digitālās ekonomikas jomā, nodokļu administrēšanas procesā tiks stiprinātas metodes un regulējumi, kas ir piemēroti nodokļu nomaksas kontrolei nodokļu maksātājiem, kas gūst ienākumu, piedāvājot preci vai pakalpojumus internetā.
Turpinām atbildēt uz lasītāju un semināru apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem.
Cerams, noderēs kārtējā VID izsniegtā uzziņa: aktuāls jautājums par nodokļiem, ja darba devejs apdrošināja darbinieka veselību, bet darbinieks aiziet prom, kļūstot par parādnieku.