Nr. 1 (481) JANVĀRIS 2022

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Vai cerības piepildīsies?

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš intervē pārtikas interneta veikala Svaigi.lv dibinātāju un īpašnieci Elīnu Novadu: Krīze kā tramplīns izaugsmes lēcienam

GRĀMATVEDĪBA

Maija Grebenko: Algas subsīdijas grāmatošana un uzskaite

Inese Helmane: Ēdienu piegādes, izmantojot mobilās lietotnes, — kā pareizi kārtot grāmatvedību

Redakcija: Komentārs par VID semināru

Aivars Droiskis: Neskaidrības un jautājumi par 2021. gada 14. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 625 «Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai»

Laila Kelmere: Ieguldījumi nomātā nekustamajā īpašumā

NODOKĻI

Inese Helmane: Nodokļu aspekti pārrobežu attālinātajā darbā

Maija Grebenko: Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

Maija Grebenko: Grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu»

Redakcija: Prognozējamā neapliekamā minimuma noteikšana 2022. gadā

ATTĪSTĪBA

Oto Kristiāns Abrams: Grāmatvedības datorprogrammu normatīvais regulējums Latvijā un ārvalstīs

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Oto Kristiāns Abrams: Derīgo izrakteņu novērtēšana un atzīšana bilancē

Ilvija Ozoliņa:

  • PVN deklarācijas brīdinājums
  • Igaunijas PVN
  • Iznomātāja izdevumu kompensācija

Maija Grebenko:

  • Ja darbnespēja sākas mēneša pēdējās dienās
  • Atlaišanas pabalsta noteikšana

Aivars Droiskis: POS termināļa uzskaite grāmatvedībā

NODERĪGI

Redakcija: Vai grozījumi paziņojumu sniegšanai VID EDS ir tik būtiski?

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri un kursi janvārī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU

BILANCES E-ARHĪVS