Nr.13/14 (361/362), JŪLIJS, 2015

Kļūdas krājumu uzskaitē valsts iestādēs un pašvaldībās
Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītāja SANDRA ZUNDE BILANCĒ analizē  pārbaužu rezultātus. Secinājums viennozīmīgs: lai analizētu konstatētās problēmas, nevar iztikt bez normatīvo aktu citēšanas. Diemžēl normas kādreiz ir lasītas, studētas, bet praksē tiek veikts kaut kas cits. Trūkst attaisnojumu dokumentu, tāmju, parakstu, aprēķinu… Piemēram, ir jāveic kārtējais remonts. Revīzijā konstatē, ka pirms remontmateriālu iegādes nemaz nav apzināts nepieciešamo materiālu daudzums un veids, un nav sagatavota tāme par to iegādi?!
No vienas puses var apgalvot, ka valsts pārvaldes iestādes nenodarbojas ar peļņas gūšanu. Un šī iemesla dēļ šo iestāžu grāmatveži ir nesaprašanā, kāpēc viņiem ir jānosaka pašizmaksa. Tomēr, lai sniegtu maksas pakalpojumus un noteiktu tiem cenu, ir jāzina, cik tas izmaksā un kādi resursi tiek patērēti. Tas nozīmē, ka jāmāk noteikt par kādu cenu iestāde ir gatava pārdot savu saražoto produkciju un vai tā būs konkurētspējīga tirgū. Lai noteiktu cenu, ir jāzina vienas produkcijas vienības pašizmaksa.
Rakstā ir analizētas pieļautās neprecizitātes dažādās jomās: pārtikas produktu uzskaitē, medikamentu uzskaitē, degvielas uzskaitē un ceļu zīmju noformēšanā.
Nu, vai tas nav uzmanību pelnošs joks, ka pārbaudes laikā ir konstatēts:
– ka vienai automašīnai tiek pildīta degviela divas vai trīs reizes vairāk nekā ietilpst degvielas tvertnē?
– darba laika uzskaites tabelē darbinieku darbs svētku dienās nav uzrādīts un nav apmaksāts – budžeta līdzekļu taupības nolūkā…

Kā zemnieka saimniecību pārveidot par SIA?
Nemaz jau nav grūti, tomēr dažas nianses jāņem vērā. Droši vien speciālista viedoklis un piemēri šeit nebūs lieki. Par to sistemātiski un skaidrā, saprotamā valodā stāsta SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja LINDA PURIŅA.
Zemnieka saimniecībai, kas kārtoja grāmatvedību, izmantojot divkāršā ieraksta metodi, problēmu gandrīz nebūs. Savukārt tiem, kas izmantoja vienkāršā ieraksta grāmatvedību, nāksies papūlēties, īpaši saskaņojot datus pamatlīdzekļu un debitoru-kreditoru uzskaitē. Tas pats sakāms par pašu kapitāla aprēķināšanu, uzrādīšanu un turpmāko izmantošanu.
Kā vienmēr noderīgs ir SIA Ievas Liepiņas birojs zvērinātās revidentes IEVAS LIEPIŅAS brīdinošs un skaidrojošs raksts par aktuālo tēmu – valdes locekļu personīgo atbildību gadījumā, kad juridiskai personai izveidojas nodokļu parādi. Raksta Nodokļu risku vadības sistēma – iekšējās kontroles un vadības atbildības deleģēšanas instruments tekstā definēts „nodokļu riska vadības sistēmas” jēdziens, tajā ietverto pasākumu uzskaitījums, kā arī pats process. Uzmanība vērsta uz darbībām, kādas veicamas, lai valdes locekļi koleģiāli nepaliktu bez personīgajiem īpašumiem.
Sakarā ar to, ka vairāki speciālisti šo normu vērtē neviennozīmīgi, BILANCE noteikti šo tēmu turpinās apspriest.

Pievienotās vērtības nodokļa problēmas – ir mūžīga tēma. Sarežģītās situācijas, kas veidojas nodokļu maksātājiem, bieži vien, diemžēl nākas risināt tiesā. Speciāli BILANCEI – sertificētās nodokļu konsultantes INAS SPRIDZĀNES tiesu lietu izlase: lietas būtība un nolēmuma vai sprieduma atbildes rakstā Par ES tiesas spriedumiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas lietās.
Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis pastāv jau labu laiku, tomēr jautājumi šajā jomā arvien neizsīkst. Par to – KRISTĪNES ĀBOLAS rakstā Aktuālais uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanā 2015. gadā. Atkārtoti tiek pievērsta uzmanība tam, ka jebkurai darbībai jābūt pamatotai ar attaisnojuma dokumentiem, daļu no kuriem iespējams izveidot pašā uzņēmumā.
Nesen izskanējusī ideja par iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferenciāciju starp speciālistiem nav pieņemta viennozīmīgi. Vai jauns (pēc būtības – ne tik jauns) piedāvājums spēs atrisināt pretrunas un sasniegt lolotu mērķi? Nodokļu sistēmas progresivitāte – ceļš uz rietumnieciskāku sabiedrību: „… valsts rīkojas tā, kā tai ērtāk, nodrošinoties, ka neviens nepaliks tai parādā, bet nesatraucoties, ka var palikt parādā pati” – raksta IKARS KUBLIŅŠ. Drīzāk izskatās, ka jāpiekrīt šādam apgalvojumam.
Vai mēs uzvedamies apdomīgi, sniedzot datus par savu personu teju katram, kas to lūdz? Cik lielā mērā likums par fizisko personu datu aizsardzību tik tiešām aizsargā šīs personas? Kādā veidā fiziskās personas dati varētu būt izmantoti vai situācijas, kad tos nedrīkst izmantot – par to IVO KRIEVA rakstā Fizisko personu dati – drauds vai iespējas.

Par transferta cenām
Sakarā ar 28.05.2015. žurnāla BILANCE komandas rīkoto semināru par transferta cenām, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas vadītājs EDGARS HERCENBERGS sniedz atbildi uz šādiem jautājumiem: vai turpmāk minētajās situācijās veidojas saistītie uzņēmumi vai ar uzņēmumu saistītas personas likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 1. panta trešās un piektās daļas izpratnē (1) un vai var pastāvēt ar nodokli apliekamā ienākuma korekciju riski atbilstoši minētā likuma 12. pantam (2)?

Vēl numurā:
Kā atvieglot gada pārskata sagatavošanas procesu? Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana. Grāmatvedības speciālists JĀNIS KUSIŅŠ turpina skaidrot jautājumus par uzņēmuma kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu un izmantošanu gada pārskata sagatavošanas procesa atvieglošanai. Sākums žurnāla BILANCE 2014. gada 18. (342.) numurā (septembra otrajā) un 2014. gada 23. (347) numurā (decembra pirmajā).
Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem jūlijā, ko sastādīja uzticīga BILANCES autore Mg. oec., ŅINA VASIĻEVSKA.
Aktuālās ziņas, kas ir vissvarīgākās grāmatvežiem patlaban jūlijā un ne tikai, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore, Dr.oec. VITA ZARIŅA.
BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi jūlijā, tajā skaitā PVN apguves 2 dienu izbraukuma seminārs Siguldas pusē.