Nr.13/14 (433/434) jūlijs 2018

Iestājusies pēdējais brīdis pievērst uzmanību UIN likuma jaunajai redakcijai, jo 2018. gada jūlijā iestājas pienākums pirmo reizi samaksāt šo nodokli par pirmo pusgadu. Droši vien tas būs jādara ne visiem, bet aprēķina kārtība (ja būtu jāmaksā) ievērojami atšķiras no tās, pie kuras esam pieraduši. Darbību būtību un secību aprakstīja ILZE BERGA un IVONNA BALODE. Tiem, kas līdz šim nav veltījuši laiku un uzmanību šai tēmai ļoti noderēs piedāvātais materiāls (uzdevums, deklarācijas aizpildīšanas kārtība, EDS „veidlapa”). Būs gan 2-3 reizes jāpārlasa.
IKARS KUBLIŅŠ tikās ar pētnieku A. Sauku ikgadējā Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā organizētajā konferencē, kurā bija prezentēti pētījuma rezultāti par ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs. Šie rezultāti ir bāzēti uz uzņēmumu vadītāju aptaujām – tas ir pamats, uz kura tiek ievākti dati. Tiesa gan, A. Sauka atzīst – pastāv iespēja, ka “ne visi vēlēsies būt pilnībā atklāti”. Lai pētījuma rezultātos šo efektu mazinātu, pastāvot īpaši veidi, kā formulēt jautājumus, uzdodot tos netieši. Tāpat pētnieki izmantojot dažādas metodes. Par to šis raksts.
RAITIS KALNIŅŠ un SVETLANA SOKOLOVA noskaidroja, ka ieguldījumi – īpašnieku maksājumi mājas remontiem nākotnē – ir maksātājiem piederošie naudas līdzekļi, kurus dzīvokļu īpašnieki uzticīgi nodod pārvaldniekam tikai glabāšanā – īslaicīgi vai ilglaicīgi, atkarībā no kopības apstiprinātā mājas pārvaldīšanas un remontu veikšanas plānā noteiktajiem termiņiem. Autori turpina diskutēt par dzīvokļu īpašniekiem  piederošiem ieguldījumiem – vai un kurā brīdī tie kļūs par PVN apliekamo objektu. Tiek pievērsta uzmanība tam, ka dzīvokļu īpašnieki attiecībās ar pārvaldnieku nav uzskatāmi par PVN maksātājiem PVN likuma izpratnē.
KĀRLIS KETNERS atgādina: ja kredītiestādes apgrozījums pārsniedz 15 000 eiro iepriekšējā gadā, tad kredītiestāde informē VID par šādu klientu, norādot atlikuma summu, kontu debeta un kredīta apgrozījuma summu, t.i., ienākošo un izejošo naudas summu. Šis ir mēģinājums radīt vēl vienu atskaites punktu nodokļu kontroles pasākumiem, kas attiecināmi uz fizisko personu ienākumiem, papildinot VID pieejamo informācijas klāstu. Visi, protams, zina, ka nodokļu savlaicīgā un pilnīga nomaksa saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir galvenais nodokļu maksātāju pienākums. Diemžēl sabiedrība ir vēl tālu no brīvprātīgas saistību izpildes, un attiecīgi nepieciešama nodokļu administrācijas kontrole, it īpaši attiecībā uz fizisko personu ienākumiem, kur iespējama lielāka ienākumu slēpšana.
Kā parasti vasarā birst jautājumi par atvaļinājumiem, kaut gan šajā tēmā itin nekas nav izmainīts kopš pagājušā gada. Arvien daudzus mulsina svētku dienu esamība gan jūnijā, gan jūlijā, ja tās sakrīt ar darbinieku atvaļinājumu (vai tas būtu pagarināms, cik dienas jāapmaksā). MAIJA GREBENKO skaidro šo tēmu un atbild uz jautājumiem par VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzībām un pašnodarbināto ienākumiem. Arī par novēloti paziņoto nealpiekamo minimumu, par kādām summām būtu jāmaksā UIN „jaunajos” apstākļos un par pretrunām normatīvajos aktos iepriekš sniegtās informācijas labošanas gadījumā darba devēja ziņojumā par VSAOI un IIN.
Lai nākamgad veiksmīgi varētu startēt veselības aprūpes likuma praktiskā daļa, MK izstrādā Noteikumus, kas nosaka, kādas institūcijas, kādā veidā un apjomā, kā arī cik bieži sniegs un aktualizēs informāciju Nacionālajam veselības dienestam. Šī informācija nepieciešama, lai personu (slimnieku) identificētu un apliecinātu tās atbilstību apdrošinātās personas statusam.