Nr.12 (456) DECEMBRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Nodokļu kontroles mērķis – uzvedības maiņa, nevis sods. Santu Garanču, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes direktori,  intervē Ikars Kubliņš

GRĀMATVEDĪBA

Vita Zariņa: Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās

Maija Grebenko: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādnieku būs mazāk

NODOKĻI

Ita Bekerta: Grāmatveža darbi, tuvojoties pārskata gada pēdējās uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanai

Ina Spridzāne: Par plānotajiem UIN likuma grozījumiem

Oskars Springis: Nodokļu parāds, inkaso un nodokļu nomaksas grafiks

FINANSES

Terēza Korsaka: Uzņēmuma ekonomiskā peļņa un ekonomiskā pievienotā vērtība (EVA rādītājs): vai tas ir viens un tas pats?

Olga Molčanova: ESEF formāta ieviešana biržas emitentu gada pārskatu sagatavošanā

UZŅĒMUMA, IESTĀDES, ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Redakcija: Kas ir patiesais labuma guvējs, un kāpēc ir svarīga informācija par to

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Atskaite par komandējumā paveikto, un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem decembrī

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi decembrī un 2020. gada janvārī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ , saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu ELEKTRONISKI.

ABONĒT ŽURNĀLU