Nr.11/12 (383/384) jūnijs, 2016

Valsts kontrole ir augstākā audita iestāde Latvijā, kas gadiem ilgi publiski ziņojusi par nelietderīgiem tēriņiem dažādās valsts un pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās. Parasti sabiedrības atmiņā tas paliek par “kārtējo nesodīto blēdību”, jo pilnvaru pieprasīt atbildību no negodprātīgajiem ierēdņiem Valsts kontrolei nav – pagaidām. Par to stāsta Ikars Kubliņš, kurš tikās ar Valsts galveno kontrolieri. Viss varētu mainīties ar patlaban Saeimā esošu likumu grozījumu pieņemšanu, kas ļautu Valsts kontrolei piedzīt zaudējumus no konkrētiem atbildīgajiem, fiziskajām personām. Starp tām var būt arī grāmatveži. Intervijā ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu iztirzājam iecerēto likuma izmaiņu būtību un analizējam kopējo situāciju valsts un pašvaldību iestādēs, īpaši pievēršoties grāmatvedības jautājumiem.

Kārtējo reizi Justīne-Sofija Jaunzema iepazīstina mūs ar gramatvedības “augstāko matemātiku”, proti, ar grāmatvedības standartiem, šoreiz tas ir SGS Nr. 21 “Ārvalstu valūtas kursa izmaiņu ietekme”. Drīz vien grāmatvežiem tiks piedāvāta autores grāmata, kurā tiks ietverti arī citi starptautiskie standarti, kas noteikti noderēs ikdienas darbā, jo prasības grāmatvedības kārtošanai un informācijas sniegšanai arvien pieaug.

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stāsies spēkā nākamgad būtiski ietekmēs gan darba devēju, gan nodarbināto personu lielāko daļu. Tomēr īpaši tie skars Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus. Nav noslēpums, ka tieši MU darbinieki ir ļoti vāji aizsargāti sociālajā jomā – šim jautājumam velta rakstu Maija Grebenko. Kaut arī šie darbinieki “visu mūžu” būtu nostrādājuši, izmantojot šā nodokļa režīmu, tiem neuzkrājas pat minimāla sociāla pensija. No tā izriet, ka MUN maksātāja darbiniekiem pensija ir jānodrošina citiem nodokļu maksātājiem, kas arī nav īsti taisnīgi. Risinot šo prolēmu tika grozīts, pirmkārt, likums “Par valsts sociālo apdrošinā­ša­nu”, MUN likums, MK noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par VSAOI veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par VSAOI un IIN”, MK noteikumi Nr. 976 “Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos VSA”. Vai ar to līdzēs?

Latvijā kopš 2000. gada norisinās cīņa ar fizisko personu nelegālajiem ienākumiem, tajā skaitā ar aplokšņu algām. Kopējos vilcienos Latvijas likumdošanā ir noteikta slēpto ienākumu apmēra noteikšanas metodika. Tā balstās, meklējot starpību starp personas faktiskajiem tēriņiem un viņa legālajiem ienākumiem. Raksta autore Olga Lukašina uzskata, ka tomēr līdz šim laikam sodīšanas subjekts (darba devējs – 300 % soda nauda par nelegālajām izmaksām darbiniekiem) gan nepietiekami izprasts, gan nepietiekami pamatots.
Kādā veidā būtu iespējams atspoguļot uzskaitē firmas parāda īpašniekam piedošanu (davināšanu)? Kā to novērtēt? Vai būtu jāmaksā arī nodokļi? Savu skatījumu uz šo problēmu izklāsta Andrejs Lukašins.
Gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā nacionālajā likumdošānā nepastāv speciālās normas, kas noteiktu iespēju un, jo vairāk, apstākļus un kapitalizējamo parādu novērtēšanas metodes. Problēma īpaši aktuāla mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko savas eksistences sākumā pamatā kreditē tieši saimnieki. Latvijā šādu uzņēmumu īpatsvars veido ap 90 %.

Latvijas biznesa intereses neaprobežojas ar Latvijas fizisko robežu, darījumi notiek arī ļoti tālu no Latvijas, tajā skaitā, protams, arī dalībvalstīs. Un ar šiem darījumiem, bieži vien, ir saistīts PVN. Protams, ES teritorijā samaksātais nodoklis netiek uzskatīts par priekšnodokli. Par to Kristīnes Ereles materiālā.
Ja persona ir reģistrēta Latvijā kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāja un saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir radušās izmaksas par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs samaksāto PVN, pastāv iespēja šo nodokli pilnībā vai daļēji atgūt.
Kaut arī PVN atmaksas pieteikumam par 2015. gadu iesniegšanas termiņš ir š.g. 30. septembris, lai saņemtu attiecīgās ES dalībvalsts nodokļu administrācijas pozitīvu lēmumu un atgūtu nodokli, par nepieciešamās informācijas apkopošanu būtu jāsāk domāt laikus.

Praktiskās grāmatvedības metodoloģijai veltīts Marinas Ķeres informācija par avansā saņemto līdzekļu uzskaites niansēm. Sava uzņēmuma grāmatvedības politiku ir iespējams izveidot tikai gadījumā, kad ir izstudēti attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti. Turklāt jāņem vērā, ka prasības un ierobežojumi meklējami dažādos likumos un MK noteikumos. Lai jums veicas!

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” tematiskā pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā – raksta Aļona Irmeja. Nodokļu administrācija, veicot tematisko pārbaudi, apkopo tās rezultātus un informē nodokļu maksātāju 30 dienu laikā no pārbaudes uzsākšanas dienas. 2015. gadā VID veikca 5395 tematiskās pārbaudes.

Sāpīgākā un mūsdienīgākā Latvijas sabiedrības problēma: veselības aprūpe. Naudas nav, rindas ir, visi neapmierināti, ko darīsim? Šiem jautājumiem un ieskatam, vēsturē velta rakstu Kārlis Ketners.
Pasaulē šobrīd pastāv atšķirīgas veselības aprūpes finansēšanas sistēmas. Diemžēl bieži vien nepietiekamā finansējuma dēļ, ir apgrūtināta sekmīga medicīnas nozares attīstība un pastāvēšana. Vispārīgi veselības aprūpes nodrošināšanu un finansēšanu var vienkārši definēt kā resursu apmaiņu vai pārdali. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs (ārsts, ārstniecības iestāde) pārdala veselības aprūpes resursus starp pacientiem un pacienti vai trešās personas (visbižāk – apdrošinātāji) pārskaita resursus pakalpojumu sniedzējiem. Kā šie procesi risināsies Latvijā – to mēs drīzi vien izjūtīsim uz savas ādas.

Nobeigumā – jūnija kalendārs nodokļu samaksai un atskaišu iesniegsanai, ko sarūpejusi Ņina Vasiļevska, ka arī informācija, kas jāņem vērā grāmatvežiem, sastādot gada pārskatu par 2016. gadu. Tikai nesakiet, ka tā ir priekšlaicīga! Kārtība būs savādāka: varbūt arī vienkāršāka, bet jebkurā gadījumā tās uztverei ir jāsagatavojas laikus.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi 2016.gada jūnijā.