Nr. 11 (479) NOVEMBRIS 2021

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Vai brāķis būtu jālabo?

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš intervē AS Latvijas Finieris padomes priekšsēdētāju Uldi Biķi: Pārdomāta stratēģija ļauj pārvarēt krīzi

GRĀMATVEDĪBA

Svetlana Šemele–Baikova: Jauns Grāmatvedības likums — jauni Ministru kabineta noteikumi

Laila Kelmere: Ikgadējā inventarizācija ārkārtējā situācijā

Aivars Droiskis: Norēķinu personas darījumu kārtošana un uzskaite

Maija Grebenko: Vai atvaļinājuma laikā jāapmaksā svētku dienas?

Ilvija Ozoliņa: Samaksāto un saņemto avansu grāmatvedības uzskaite — kā grāmatot PVN?

NODOKĻI

Oto Kristiāns Abrams: Praktiski par reģistrēšanos PVN maksātāju reģistrā

Linda Puriņa: PVN kases princips

Oļegs Sējāns: Neatkvarīgas nodokļu pārbaudes veids — nodokļu risku diagnostika

FINANSES

Inga Krūmiņa: NILLTPFNL prasību izpilde zvērinātu revidentu praksē

ATTĪSTĪBA

Ikars Kubliņš: Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Ņina Podvinska: Reģistrācija MOSS režīmā

Maija Grebenko:

  • Dokumentu glabāšanas termiņi
  • Algas nodokļa grāmatiņa un pensija

Ilvija Ozoliņa: Lietuvas uzņēmuma auto nomā Latvijā

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri un kursi novembrī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU

BILANCES E-ARHĪVS