Nr.11 (467) NOVEMBRIS 2020

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Scenārijs atkārtojas

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš intervē BDO Latvijas biroja grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļas direktoru Viesturu Briežkalnu:
Meklējot ceļus Latvijas  nodokļu sistēmas džungļos

GRĀMATVEDĪBA

Inese Helmane: Grāmatvedības likumprojekts precizēts un nodots Saeimai

NODOKĻI

Jūlija Sauša, Roberts Auziņš: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aktualitātes nodokļu jomā

Ikars Kubliņš: VSAOI reforma apstiprināta valdībā – kas mainīsies darba devējiem un darba ņēmējiem?

Ikars Kubliņš: VSAOI reforma – kas mainīsies pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un MUN maksātājiem?

FINANSES

Oskars Springis: Juridiskās personas maksātnespējas process

Nadežda Korobčenko, Ita Bekerta: Aizdevuma veidi darbiniekam

ATTĪSTĪBA

Jolanta Brilte: Personvārdu rakstība un lietošana latviešu valodā, kā arī to identifikācija

Laila Kelmere: Darbinieku prasījumu garantiju fonds. Mazs cinītis gāž lielu vezumu

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Ina Spridzāne:Dividenžu saņemšana no meitas uzņēmuma

Andrejs Lukašins: Aizdevuma kapitalizācija

Maija Grebenko: Darba devēja ziņojums, ja pārtrauktas darba attiecības

  • Nodokļi no saņemtā mantojuma
  • Atvaļinājuma naudas izmaksas datums

Oskars Springis: Priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumi

Sanita Janševska: Darbnespējas apmaksa, atgriežoties no citas ES valsts

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi novembrī un decembrī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ , saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.
Abonenti var lasīt žurnālu arī E-versijā, kā arī nozīmīgākie raksti lasāmi portālā BilancePLZ , kur tos var saglabāt ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru E-arhīvu.

Izdevīgi abonēt BILANCES ZELTA komplektu.
 
ABONĒT BILANCI

BILANCES E-ARHĪVS