Nr.11 / 12 (335 / 336), JŪNIJS, 2014

Kā VID sadarbojas starptautiski jeb Kas nodokļu maksātājiem jāzina par nodokļu administrācijas starpvalstu attiecībām
Kopš 2004. gada, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, Valsts ieņēmumu dienestam (VID), tāpat kā daudzām citām institūcijām, jāpilda virkne saistību, tostarp sadarbības un informācijas apmaiņas jomā. Pašlaik VID veic informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) valstīm gan tiešo, gan netiešo nodokļu jomā, pamatojoties uz ES direktīvām, kā arī konvencijām par izvairīšanos no dubultās nodokļu aplikšanas, kā arī ar trešajām valstīm, ievērojot konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Informācijas apmaiņā VID saistošas ir Padomes direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko tiek atcelta direktīva 77/799/EEK, Padomes regula Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, Padomes regula Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā, kā arī 56 noslēgtās konvencijas. Visas Latvijas valsts noslēgtās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem ir publicētas arī VID mājaslapā, sadaļā «Tiesību akti». Jāuzsver – visi minētie starptautiskie akti ir pārāki par Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ko par VID sadarbību ar citvalstu nodokļu administrācijām būtu labi zināt pašmāju nodokļu maksātājiem, – BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas daudzpusējo kontroļu koordinators ARNIS LĪBENZONS.

Grāmatveža atbildība un kompetence – ceļā uz nozares sakārtošanu
Visi tie, kuriem svarīga grāmatveža profesijas tālākā attīstība un prestižs, bija pulcējušies žurnāla Bilance konferencē Grāmatveža atbildība un kompetence – ceļā uz nozares sakārtošanu. Lai arī tie, kuri nepiedalījās konferencē, zinātu, kas tur notika izspriests, žurnāla BILANCE redaktore VITA ZARIŅA sagatavojusi ieskatu konferencē apspriestajos jautājumos.

Nekustamais īpašums un PVN (II)
PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante Mg. soc. sc. ŅINA PODVINSKA turpina BILANCES 2014. gada maija 1. numurā (Nr. 9) sākto skaidrojumu par PVN piemērošanu attiecībās ar nekustamo īpašumu. PVN satur ļoti plašu regulējumu nodokļa piemērošanai darījumos ar nekustamo īpašumu, tādēļ šajā rakstā aplūkotas vēl vairākas svarīgas tēmas – ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana minētajos darījumos un nodokļa piemērošana ar NĪ saistītiem pakalpojumiem.

Vai ir iespējams likumīgā ceļā samazināt darbinieka algu?
Noslēdzot darba līgumu, darbinieks vienojas ar darba devēju par visiem abām pusēm būtiskajiem nosacījumiem (sk. DL 40. pantu1), tajā skaitā par darba laiku un tam atbilstošu darba samaksu. Ja mainās apstākļi, abas puses analoģiski var vienoties par attiecīgā darba līguma punkta grozījumiem, arī par darba samksas samazināšanu (DL 97. pants2). Bilances lasītāji jautā – vai var darbiniekam likumīgi samazināt darba algu? To BILANCĒ izskaidro praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO.

Aktuālākais par UVTLN vieglajam transportlīdzeklim, kas ir reģistrēts komersanta īpašumā vai turējumā. Uzskaites veikšana
2014. gads uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem iesākās bez būtiskām izmaiņām Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, vienīgie grozījumi, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, bija saistīti ar eiro ieviešanu Latvijā no 2014. gada 1. janvāra, un iznākumā likuma redakcijā tika aizstāti lati ar eiro, nemainot pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības. Taču nodokļu maksātājiem joprojām neskaidrības rada aktuālais jautājums par to, kādas darbības atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumam, kā arī grāmatvedības jomu un uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir jāveic, lai izpildītu visas prasības. To BILANCĒ skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja vietniece MARITA MEIKE.


BILANCES ZELTA komplekta PLUSS
abonentiem
zvērinātas revidentes, sertificētas nodokļu konsultantes, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekles IEVAS LIEPIŅAS sagatavotais pielikums Ieņēmumu atzīšanas kārtība jeb Kam un kad būtu labi izmantot Starptautiskos grāmatvedības standartus.

Pamatlīdzekļu izslēgšana. Praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO BILANCĒ izskaidro pamatlīdzekļu izslēgšanas kārtību.

Latvijas ekonomika Eiropas Savienības vienotā tirgus skavās Pagājuši desmit gadi, kopš Latvija iestājusies Eiropas Savienībā (ES) un kļuvusi par vienotā tirgus dalībnieci. Portāla www.plz.lv redaktors IKARS KUBLIŅŠ BILANCĒ velk kopā plusus un mīnusus.