Nr. 10 (478) OKTOBRIS 2021

Maija Grebenko: Dzīve juku laikos

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš intervē Ģertrūdes ielas teātra producenti Maiju Pavlovu: Atbalsts palīdz noturēties, bet nākotne — miglā tīta

GRĀMATVEDĪBA

Ilvija Ozoliņa: Saņemtā finansiālā atbalsta, dāvinājuma vai ziedojuma grāmatvedības uzskaite

Svetlana Šemele–Baikova: Jauns Grāmatvedības likums — praksei un tehnoloģiskajam progresam atbilstošs normatīvais regulējums grāmatvedības jomā

Oto Kristiāns Abrams: Kā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvedim, ja pie viņa vēršas klients, kuram ir apturēta saimnieciskā darbība?

Maija Grebenko: Atvaļinājums, kas sākas vienā, bet beidzas aiznākamajā mēnesī

NODOKĻI

Inese Helmane: Kāda būtu ideālā pensiju sistēma Latvijā?

Laila Kelmere: Pašnodarbinātai personai — aprēķini un informācija par ziņojuma sagatavošanu

FINANSES

Jeļena Marjasova: Aktualitātes NILLTPFN regulējumā

ATTĪSTĪBA

Oskars Springis: Valdes locekļa un likvidatora atbildība par maksātnespējas procesa nepieteikšanu

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

 • Pašnodarbinātais kļūst par darba ņēmēju, un otrādi
 • Apmaksājamo dienu skaits, ja ir nepilns darba laiks
 • Ja pašnodarbinātajai personai kādā mēnesī ir zaudējumi
 • Darbinieks nodarbināts nepilnu darba laiku
 • IIN atgūšana MUN maksātāja darbiniekam
 • Minimālās iemaksas, ja mikrouzņēmumam ir vairāki īpašnieki
 • Neattaisnotā prombūtne un minimālās VSAOI
 • Par kases operāciju uzskaiti
 • Ja komandējumā sūta speciālistu, kas nestrādā uzņēmumā
 • Nodarbinātība pie vairākiem MUN maksātājiem
 • Vidējā izpeļņa par diviem atvaļinājumiem pēc kārtas
 • Vai, aizejot pensijā, VSAOI mēdz palielināties?

Kristīne Augstkalne–Jaunbērziņa: Minimālo iemaksu veikšana

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri un kursi oktobrī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.
ABONĒT ŽURNĀLU

NUMURA SATURS

BILANCES E-ARHĪVS