Nr.10 (430) maijs 2018

Šis žurnāla numurs pamatā veltīts mūsu jubilejai – Lietišķās informācijas dienesta 25. gadadienai. Un, pirmkārt, šī „bērna” vecākiem: Aivai un Andrim Vīksnām. Viņu iecere, darbs un pieredze – viennozīmīgs piemērs viss ir iespējams, ja ir mērķis, zināšanas un ļoti daudz-daudz darba. Tā, lūk, mūsu kolektīvs izturēja šo ilgo (Latvijas apstākļos) ceļu. Mēs esam gana strādīgi, gana gudri, gana veiksmīgi un ļoti draudzīgi, saliedēti un visnotaļ mīļi. Ko arī citiem kolektīviem no visas sirds novēlam! Par to – IKARA KUBLIŅA intervijā. Faktiski šī intervija ir biznesa cilvēka dzīves stāsts: kā viss sākās, kā turpinājās…, kas sasniegts, kas vēl ir priekšā…
Praktiskās lietas – grāmatveža darba uzticēšana ārpakalpojuma firmai ir apskatītas ANDAS ZIEMELES rakstā. Diemžēl diezgan bieži mēs pavirši attiecamies pret līguma saturu, parakstot to, bet nepievēršot uzmanību niansēm. Tas var dārgi maksāt! Nosacījums līgumu izanalizēt un censties paredzēt pēc iespējas vairāk variantu – nepieciešams pilnīgi visos gadījumos un visās jomās, brīdina autore.
JUSTĪNE SOFIJA JAUNZEMA īsi un kodolīgi sniedz informāciju par firmas – sabiedrības ar ierobežoto atbildību – reģistrācijas kartību. Materiāls noderēs jaunajiem un nepieredzējušiem uzņēmējiem.
Šis gads būs pietiekami devīgs mūsu pensionāriem. Jau sen tiek runāts, ka Latvijā pietiekami daudz pensionāru, kas saņem ļoti mazas pensijas. Pienācis laiks mazliet labot šo situāciju: no 1. jūlija tiem pensionāriem, kas sasniedza pensijas vecumu līdz 1995. gada beigām, piemaksas apmērs par katru apdrošināšanas (darba) stāža gadu 1 eiro vietā tiks aprēķināta piemaksa 1,5 eiro (tas pats attiecināms arī uz tiem, kas pensionējās 1996. gadā). Par to raksta MAIJA GREBENKO, piebilstot, ka oktobrī gaidāmā pensiju indeksācija arī būs lielākā apmērā, jo tiks ņemts vērā pensionāru apdrošināšanas (darba) stāžs. Vienlaikus ir pievienota tabula, kurā noteikts dzimšanas gada un pensionēšanas brīža iestāšanās – pārejas periods (līdz 65 gadiem) arvien turpinās.
ARTŪRS BREICIS piedāvā lasītājiem svaigu skatu uz grozījumiem, lai palīdzētu noskaidrot, vai uz viņiem attiecas transfertcenas un, ja attiecas, vai ir jāgatavo transfertcenu dokumentācija. Droši vien šī tēma arī turpmāk būs vienā no aktuālākām (ne bez pamata) mūsu likumdošanā.
Par investīcijām dzīvojamā fondā raksta MĀRCIS ZOMMERS. Autora pētījuma mērķis ir izvērtēt, cik atbilstošs investīcijām īres tirgū ir Latvijas tirgus un vai ir citas ekonomikas, kas būtu atbilstošākas, ja salīdzinātu pēc apskatītajiem kritērijiem.
RAITIS KALNIŅS un SVETLANA SOKOLOVA pievērš lasītāju uzmanību karstām diskusijām sabiedrībā sakarā ar zibenīgi ātro pirmajā Saeimas lasījumā pieņemto strīdīgo piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojektu, kura būtība patlaban acīm redzami neapmierina vismaz vienu ieinteresēto pusi – dzīvokļu īpašniekus, kuru  daudzdzīvokļu mājas atrodas uz citām personām piederošas zemes. Tas skar tūkstošus cilvēku.