Nr.10 (406) maijs, 2017

Šis žurnāla numurs pamatā veltīts biznesam svarīgai tēmai, un attiecas uz personām, kuru aktivitātes notiek tā saucamajās ārzonās. Maksājot “tur” mazākus nodokļus vai vispār tos nemaksājot, par šāda biznesa ienesīgumu un līdzekļu aizplūšanu no valsts piekļuve informācijai daudzus gadus bija apgrūtināta.    Nodokļu dienesti šādu biznesu sauc par kaitīgu un negodīgu nodokļu plānošanas praksi. Šobrīd Eiropas Savienības valsts un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas valsts-dalībnieču valdības reāli pārgāja ārzonu likvidācijas idejas īstenošanai dzīvē, cenšoties pilnīgi likvidēt tādu jēdzienu kā “bankas noslēpums”. Bankām ir pienākums ziņot informāciju par savu klientu kontiem nodokļu dienestiem, kaut arī līdz šim tāda informācija tika sniegta, bet vienīgi pēc pieprasījuma administratīvo vai kriminālo izmeklēšanas procesa ietvaros. Šobrīd to valstu finanšu institūcijām, kas jau septembrī sāks piedalīties informācijas apmaiņas procesā, parādīsies pienākums automātiski ziņot datus par investīciju ienākumiem, kā arī par katra sava klienta (juridiskas vai fiziskas personas) kontu atlikumiem. Par to ir pirmie trīs raksti šajā numurā.
NB! Par fizisko personu kontu esamības kontroli – lasiet nākamā BILANCES numura (Nr. 11/12 (407/408)) pielikumā! Viss kļūst arvien caurspīdīgāks!

Šeit Jūs varat lejuplādēt pielikumu Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.20 bilance.lid.lv/valstis.pdf