Nr.10 (334), MAIJS, 2014

LID vīru trio: rūpēs par Jums

Esam gandarīti, ka izdevniecības Lietišķās informācijas dienests 21. dzimšanas dienā, kas ir 17. maijā, varam vērsties pie jums un izstāstīt to, ko jums būtu noderīgi zināt, jo kopā ar daudziem no jums nostaigāti divi desmiti vai vismaz desmit gadu, un, ceru, vēl ilgi būsim līdzvērtīgi sadarbības partneri. Uzticības nasta ir gan salda, gan ne vienmēr tā visvieglākā. Bet mēs no darba nebaidāmies. Žurnāla BILANCE galvenais redaktors GUNTIS ROZENBERGS aicina doties mazā ceļojumā pa izdevniecības kuģi, uz kura neiztikt bez izdevniecības izpilddirektora AIGARA MEDŅA un informācijas nodaļas vadītāja GUNTARA BAIŽAS.

No 1. jūnija – elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa: kā tā jālieto
Algas nodokļa grāmatiņu elektroniskā dokumenta formā sagaidīsim jau pavisam drīz, 2014. gada 1. jūnijā! Tāpēc šoreiz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas daļas Metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja MARIKA VALDMANE BILANCĒ raksta par to, kur elektroniskā grāmatiņa būs pieejama, kā tai būs iespējams piekļūt, nedaudz tiks aplūkots tās vizuālais noformējums un pastāstīts arī par to, kā elektroniskajā vidē būs iespējams grāmatiņu iesniegt ienākumu gūšanas vietā, kādas ziņas tajā varēs iekļaut un kā informāciju no tās būs iespējams izņemt. Algas nodokļa grāmatiņas papīra dokumenta formā, kas izsniegtas līdz 2014. gada 1. jūnijam, nav derīgas un nav izmantojamas pēc 2014. gada 1. jūnija.

Izmaiņas un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā no 1. jūnija
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu no 2014. gada 1. janvāra kā obligātu pārskatu un deklarāciju iesniegšanas rīku izmanto ne tikai juridiskās personas, bet arī fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji. Pašlaik EDS lietotāju skaits ir vairāk nekā 400 tūkstoši, bet, ņemot vērā to, ka 2013. gada 4. jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”, kas nosaka, ka algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmā un elektroniska dokumenta formā tā ir pieejama, izmantojot EDS, paredzams, ka lietotāju skaits palielināsies vismaz līdz miljonam. Patlaban, lai varētu lietot EDS, ir jānoslēdz rakstveida līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, jo, parakstot dokumentu EDS, dokumentam nepieciešams pievienot paraksta datni. Šāda kārtība nodokļu maksātājos rada ne vien neapmierinātību, jo līguma slēgšana ar VID prasa laika resursus, bet paraksta datnes tiek bieži nozaudētas. Lai padarītu EDS lietošanu ērtāku, 2014. gada 27. februārī tika pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz, ka pēc 2014. gada 1. jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nav elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām ir arī tad, ja tās nesatur rekvizītu “paraksts”. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāja ILZE MĪĻĀ BILANCĒ izsmeļoši izskaidro novitātes EDS no 1. jūnija.

Jaunie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stāsies spēkā no 2014. gada 1. oktobra/2015. gada 1. janvāraLID vīru trio: rūpēs par Jums
2014. gada 15. aprīlī Ministru kabinetā tika pieņemts likumprojekts „Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas nu nonācis pieņemšanai Saeimā. Ar veiktajiem grozījumiem ir paredzēts precizēt regulējumu attiecībā uz elektronisko sakaru, radio un televīzijas apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietu un īpašo pievienotās vērtības nodokļa režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, ja šos pakalpojumus sniedz personai, kura nav PVN maksātājs. Tāpat ir precizēts Pievienotās vērtības nodokļa likumā minētais termins „trešās teritorijas” attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem, kā arī pilnveidots PVN regulējums, nosakot atvieglotus nosacījumus juridiskās personas, kurai pasludināts maksātnespējas process, reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā. Turklāt precizēts PVN regulējums attiecībā uz PVN atbrīvojuma piemērošanu asins piegādei. Par jauno grozījumu būtību BILANCĒ raksta Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītājas vietniece TATJANA JACUKA.

PVN deklarācijas un birokrātiskā sloga mazināšana Jaunas PVN deklarācijas no 2017. gada gaidās
Eiropas Komisija 2013. gada 23. oktobrī ir ierosinājusi no 2017. gada 1. janvāra visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ieviest jaunu standartizētu PVN deklarāciju. Tā ir viena no iniciatīvām, kas izriet no Komisijas pieņemtās programmas „Normatīvās atbilstības un izpildes programma” (REFIT) un kuras nolūks ir vienkāršot noteikumus un samazināt administratīvo slogu un izmaksas uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas ir reģistrējušies kā PVN maksātāji vairākās ES dalībvalstīs. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem vienotās deklarācijas ieviešana ES uzņēmumu izmaksas gadā varētu samazināt par līdz pat 15 miljardiem eiro1. Kas līdz ar to mainīsies un kas būtu jāmaina – par to lietpratējas – DNB nodokļu riska vadītājas, sertificētas nodokļu konsultantes – INAS SPRIDZĀNES raksts BILANCĒ.

Adrenalīna mednieks ciparu džungļos.
portāla www.plz.lv redaktors IKARS KUBLIŅŠ intervē SIA TMB Elements galveno grāmatvedi ANDRI KJAPSŅU, kurš bija viens no diviem vīriešiem, kas pērn bija nominēts balvai Gada grāmatvedis

Aktuāli! BILANCES redaktores VITAS ZARIŅAS apkopojums par nozarē svarīgāko.

Grāmatveža pareizā izvēle mazam uzņēmumam.
Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas valdes priekšsēdētāja, SIA LF eksperts īpašniece, valdes locekle ILZE PALMBAHA izskaidro, kā izvēlēties un kādu grāmatvedi savam uzņēmumam.